Bese Gergő atya: Mit üzen a ma emberének Szent István király?

Szent István király ünnepén, nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Igazi hungarikum ez a nap. A világon szétszóródott magyarság ezen a napon ünnepli nemzetének születésnapját. Isten éltesse a magyarságot!

Államalapítás, nyugati kereszténység, Szent Korona, Imre herceg, intelmek, 10 falunak egy templom… Egy pár olyan tény a korszakról, melyet megtanultunk az általános iskolában vagy az érettségi tételek között szerepelt. A kötelezően ismereteken túl azonban a legfontosabb, hogy mit üzen a ma emberének Szent István király? A ma iskolásai csak egy történelmi személyt vagy annál többet látnak benne? Van e még a nemzet számára jelentősége az államalapításra emlékezni, szükségünk van még augusztus 20-ra?

A bonyolult kérdésre, csak összetett válasz adható

István király pogány közegbe született, bálványok, erkölcstelenségek, erőszak… Látta népe szabados életét és felismerte, hogy így nem lehet tovább élni! Tudta, hogy a biztos fundamentumok, alapvető erkölcsi szabályok betartása nélkül ez a közösség nem tud ellenállni a népvándorlásnak és a nyugaton már megszilárdult államalakulatoknak.

Megtérés nélkül a legfontosabb privilégiumaikat veszítik el: az identitásukat, nyelvüket, kultúrájukat, szabadságukat! Beolvadnak egy nagy birodalomba és elvesznek a népek tengerében. Nézzük meg ezek után, hogy nekem mit tanít, 21. századi papnak Szent István király.

Az első pont, amit tehát tanulhatunk szent királyunktól, az a határozott döntés. Felismerte a lopakodó veszélyeket, látta népe gyengeségeit, átlátta a politikai mozgásokat és lépni kellett. De nem elhamarkodott döntésre van szükség, hanem olyanra, mely megimádkozott, és jövőbe mutató. Nem tűzoltásra szolgál csupán, hanem hosszú évszázadokra meghatározza egy nép sorsát.

Kedves Fiatalok! Figyeljetek Szent István királyra, és merjetek bátor döntéseket hozni életetekben és időben. Kiimádkozott, átelmélkedett döntéseket, és akkor nem csúszik 30 év fölé a családalapítás, nem lesznek elfecsérelt évek a tanulásban, nem lesznek céltalanul bolyongó generációk!

A második pont, amire István tanít, az a hit ereje. Felismerte a kereszténységben rejlő óriási lehetőségeket, melyek képesek lesznek a pogányságból kirántani a magyarságot és olyan kapaszkodót biztosít, melyre a legnagyobb sorscsapások esetén is bátran lehet támaszkodni.

A hit a remény forrása, a hit a megmaradás záloga, a hit a jövő legfontosabb építőköve. A kereszténység örökérvényű tanításai erős gerincet, tartást adott az útját kereső magyarságnak. Ez a hit segítette újra és újra talpra állítani népünket az 1000 év viszontagságaiból török, tatár, szabadságharcok, világháborúk, Trianon, 1956.
De a Gonosz tudta jól miben rejlik népünk ereje és éppen azt támadta meg és verte szét a második világégés után. Eltörte népünk gerincét, a tartását, a hitét szakította ki a szívéből. Olyan csapást mért ránk, amit 70 éve képtelenek vagyunk feldolgozni és begyógyítani. A kommunisták sajnos profi munkát végeztek, ismételten megcsonkították a magyarságot. Nem az ország határait változtatták meg, hanem a gondolkodásunkat családról, jövőről, nemzetről, munkáról, egymásról. Egy lelkileg meggyötört, nemzeti identitásában megfogyatkozott Kelet – Európai ország nyerte vissza szabadságát, és kellett felvennie a harcot egy új démonnal, a liberalizmus fenevadjával. Nem csodálom, hogy ebben a küzdelemben sokszor gyengének bizonyulunk.

Beengedtük otthonainkba a halál kultúráját, mely rombolásait a bőrönkön érezzük: a családok szétesését, a csökkenő népességet, a magyarságtudat és hazaszeretet elhalványulódását, a multikulturalizmus térnyerését, a Gender propaganda előrenyomulását és az abnormalitás felemelkedését.

Szent István királyunk hasonló környezetben élt, a pogányság hódított, de hitt abban, hogy a kereszt győzelmet arat, Krisztus világossága legyőzi a sötétséget és igaza lett. Ha 1000 évvel ezelőtt sikerült, nekünk is sikerülni fog! A harmadik pont, melyre István király tanít bennünket, az a jövőbe, a fiatalokba vetett bizalma. Szükségünk van a fiatalokra, ők nem a jövő számunkra, hanem a jelen, ahogyan Ferenc pápa fogalmazott Panamában, az Ifjúsági Világtalálkozó alkalmával. Szent Imre herceg nevelésére, formálására nagy hangsúlyt fektetett. Nem csak kiváló tudós embereket fogadott tanítására, hanem személyes hangvételű gondolataival, intelmeivel a király, az apa, a férfi is részese volt a gyermek felnőtté válásában.

Drága Testvérek! Kedves Szülők! Óriási bizodalmunk van bennetek! Nélkületek nem tudunk keresztény jövőben gondolkodni. Nélkületek elveszünk! Szükség van apára és anyára az egészséges lelkületű gyermekek nevelésére.

Ragadjatok meg minden percet a napotokban, hogy együtt legyetek, hogy beszélgessetek, hogy megosszátok egymással örömötöket, bánatotokat. Legyenek szent családok a Kárpát – medencében, itt a Mura – vidéken, mert felelősségünk van, nem mindegy milyen jövőt építünk, mennyire leszünk hűségesek Szent István örökségéhez. Döntés – Hit – Ifjúság! Engem, 2023-ban erre tanít államalapító királyunk! Segítsenek bennünket nemzetünk szentjeinek közbenjárása, hogy hűséggel, kitartással építsük Isten országát itt a földön, és gyarapítsuk a magyarság nagy családját!

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre