Szeverényi János: Helyzet van! – az „Imaharc Magyarországért” a politikusokért imádkozik

A lelkész szerint Jézus nem pártot, hanem az egyházat hozta létre. Közösen kell imádkoznunk a választásokért és Isten akaratáért

Az Őrtüzek Imádság Háza a választások előtti időszakban, kéthétről kéthétre, előzetesen meghatározott imafelhívás mentén a keresztények között és a társadalomban egyaránt szükséges egységért hív mindenkit közös imádságra, böjtre és kiengesztelődésre. Az imaszándékok a közbeszéd javulására és a bibliai ihletésű családok és a felnövekvő generációk lelki megerősödésre is kiterjednek. A második kéthét bevezetőjében a politikusokért imádkozhatunk. Szeverényi János evangélikus missziói lelkész a videóüzenetében hangsúlyozta: „Imádkoznunk kell – akár jobboldaliak, akár baloldaliak vagyunk, hiszen Jézus egyik oldali sem volt. Jézus maga az élet, aki egyházat és nem pártot hozott létre. Mi az ő testének vagyunk a tagjai, hogy ilyen módon a világban szolgáljunk.”

„Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért; a királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére” – idézte Szent Pál apostolt Szeverényi János evangélikus lelkész, aki az „Imaharc Magyarországért” elnevezésű, áprilisig tartó kezdeményezés második, két hétre szóló témáját bontotta ki.

A harmadik és a negyedik héten tehát a politikusokért és a felelős vezetőkért imádkoznak szerte a Kárpát-medencében, felekezetközi keresztény összefogásban, az Őrtűzek Imádság Háza felhívására. Az első imaszándék, amelyet két héttel ezelőtt Varga László kaposvári katolikus püspök vezetett fel, a magyarországi Egyházért, a keresztényekért, a keresztények egységéért és az egyházi vezetőkért fohászkodhattunk Istenhez. Ennek mintegy koronája volt – bizonyára nem véletlenül – az ökumenikus imahét számtalan békejobbja a felekezeti vezetők és közösségeik között.

Magyarország az imádság háza lehet

„Miért imádkozunk politikusokért, vezetőkért? Nem kéne nekünk bezárni az ajtókat és visszavonulni a templomaink mélyére?”

– tette fel a kérdést Szeverényi János a témafelvezető videójában. Természetesen szükségünk van sok esetben visszavonulni az istentelen, zaklatott világból, Jézushoz hasonlóan. De ugyanettől a Jézustól megtanulhatjuk, hogy be is kell mennünk az emberek közé – adta meg a feltett kérdésre a választ a lelkész.

Jézusnak nem volt direkt politikai programja. Az ószövetségben még teokráciát látunk. A felkent király Isten szolgája volt, éppen úgy, ahogyan Dávid is. Ám ez a kép Jézus korában megváltozott. Ő nem így tekintett az akkori zsidó királyra, a római megszállókra és a császárra. Ezzel együtt ismerjük Jézus pénzérméhez kapcsolódó útmutatását: „adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené” – mondta az Imaharc Magyarországért kezdeményezés témájának felvezetője.

Az egyház jelene, jövője mindenképpen Isten kezében van. A mi királyunk az Úr Jézus!

– hangsúlyozta az evangélikus lelkész. Hozzátette: mi Jézus országának a tagjai vagyunk, de a világban is élünk. Jézus nem tudott mást tenni, az Istenhez hívta az embereket. Így ők építőivé váltak az akkori társadalomnak. 

A témavezető újszövetségi párhuzamot alkalmazva emlékezetetett: Pál apostol azt javasolja a létrejövő gyülekezetekenek, hogy akceptálják az aktuális hatalmat – attól föggetlenül, hogy az hívő vagy nem hívő, hiszen Isten eszközei ők. Emellett azt is tudjuk, hogy a világi hatalomnak van határa. Lehet olyan, hogy a világi hatalmak átlépik a törvényeket, és a gonosz eszközeivé válnak, mint például a huszadik század diktátorai. Az egyház, a pápa is eljutottak odáig ezekben a helyzetekben, hogy nem kell mindenben engedelmeskedni. 

„De itt, Magyarországon helyzet van. Most is helyzet van. Ezer éve már mindenféle helyzetek voltak és vannak”

– mutatott rá a missziói lelkész. „Látjuk, hogy most mekkora szükség van arra, hogy az egyház éljen, dolgozzon, imádkozzon, evangelizáljon, lelkigondozást végezzen” – mozgósított Szeverényi János, aki szerint Pál apostolhoz hasonlóan egy olyan világi hatalomért kell imádkoznunk, amely alatt „csendes és nyugodt életet” élhetünk. 

Ehhez a kampányhoz kelleni fog az ima

„Jobbat nem tudunk most ajánlani ennek érdekében, mint azt a demokráciát, amelyben élünk. Nem vagyok ebben a kérdésben nyugodt, mert nem mindig a többségnek van igaza. Azért korbácsolják fel az indulatokat egy-egy választás előtt, mert szeretnék a többséget megnyerni. De látjuk a nyugati társadalmakban a különböző parlamentek döntését. Olyan törvényeket hoznak a sokszor keresztény gyökerű országok, amelyek Isten törvényével szembe mennek. Ez felveti az egyház és a politika kapcsolata mikéntjének kérdését.” 

Szeverényi János a lényeget aláhúzva kijelentette:

nekünk imádkoznunk kell – akár jobboldaliak, akár baloldaliak vagyunk, hiszen Jézus egyik oldali sem volt. Jézus maga az élet, aki egyházat és nem pártot hozott létre. Mi az ő testének vagyunk a tagjai, hogy ilyen módon a világban szolgáljunk. 

Jézus a komcsi, Jézus a libsi

„Tudjuk, hogy a világban vannak direkt keresztényüldöző rezsimek ma is. De ott ugyanúgy élnek keresztények. Sok esetben éppen az üldözések alatt növekszik a keresztények száma. Európában is rendkívüli szellemi konfrontációt élünk meg. Ebben a helyzetben

a Szentlelket kell kérnünk, hogy minden emberért tudjunk imádkozni. Azokért is, akikről az látszik, mintha az Isten és az egyház ellenségei lennének. 

„Áldjon meg minket Isten belső békességgel és nyugalommal! Tudnunk kell: mennyei állampolgárok vagyunk, Isten országának, de a saját népünk tagjai is vagyunk! A kereszténységnek felelőssége van a társadalomért és a környezetéért. Azért imádkozunk, hogy Isten olyan vezetőket adjon népünknek, akik ebben a felbolydult, sok esetben antikrisztusi világban közelebb segítik a törvényeikkel az embereket, a családjainkat, az oktatást, az egészségügyet az evangélium értékeihez!”imádkozott Szeverényi János evangélikus missziói lelkész az Imaharc Magyarországért kezdeményezés második kéthetének bevezetőjében.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeverényi János: Ha Isten szava nem él benned, elsodródsz

A kiemelt kép forrása: Gável András/Pxhere

Iratkozzon fel hírlevelünkre