Bese Gergő atya: Angyalos Boldogasszony ünnepén – medugorjei beszámoló 2. rész

Augusztus 2-án, hétfőn Angyalos Boldogasszony ünnepén a találkozó reggel 6 órakor a Jelenési hegyen (Podboro) a rózsafüzér imádsággal kezdődött. A korai órában ott lévő tömeg mutatta, hogy az egyik legnépesebb fesztivál az idei. 9 órakor reggeli imádság kezdődött a téren, majd Jozo Grbes OFM, a Hercegovinai Ferences Rendtartomány tartományfőnöke katekézise következett.

Őt követte Maisa Arraf Izraelben, Galileában élő katolikus. Szociális munkás és a függőségekben élők számára nyújt segítséget. 2013-ban az egyik látnok Vicka meglátogatta szülőföldjét, és megváltozott az élete. Megismerkedett Medugorjéval és átalakult minden. Énekel a kórusban és arab nyelven dicsőít, imádkozik a találkozókon.

Életének útját keresve vívódott a szerzetesi és családi hivatás között. Imádkozott és türelemmel várt, jeleket kért és kapott Istentől, ma pedig már mennyasszonyként készül a házasságra. Azt üzenete a fiataloknak, hogy merjenek türelemmel lenni Isten iránt és imádkozzanak, hogy felismerjék az útjukat.

A tanúságtételt követte Jan Sobilo püspök Harkiv – Zaporizzsja püspöke. A Béke Királynője közelsége most igen csak fontossá vált a világban és Európa számára. Medugorje egy olyan hely, ahol hivatások születnek. 1997-ben a Mladifesten egy ukrajnai lány a körmenetben szerzetesi hivatásra kapott meghívást és arra, hogy imádkozzunk Ukrajna és Oroszország megbékéléséért. Karmelita nővér lett belőle, csendben éli életét, hogy Mária vágya megvalósuljon. 2010-ben, októberében XVI. Benedek pápa püspökké nevezte ki, december 8-án szentelték fel. 2014-ben kezdődött a háború Ukrajnában. Mária legyőzi ezt a háborút és az ő Szeplőtelen Szíve Győzedelmeskedni fog! Isten Anyja mindenki szívében munkálkodik, sok megtérés, szentgyónás, újjászületés, remény jelenik meg itt és ezért Medugorje mindenki számára az újjászületés helye.

A pandémia alatt sokan féltek útra kelni, viszont az ukrán zarándokok száma nem csökkent. Mária különösen hívta az ukránokat, hogy megerősítse őket és gyermekeiket egy nagy próbatétel előtt. A 40. évforduló alkalmából, 2021. június 25-én, a békéért imádkoztak és abban a megtiszteltetésben volt része, hogy együtt lehetett a látnokokkal ott, ahol minden elkezdődött. Erőt kapott, hogy a mostani borzalmak közepette is szolgálja az ukrán népet. Mit tudunk tenni, hogy segítsünk Máriának? A személyes megtéréssel kell kezdeni. Minden bűn rakéta, ami összeroppantja a városokat. A katonák azt mondják, hogy a szörnyű pillanatokban, amikor az emberek elvesztik a reményt, az égből jön a segítség. Imádság, böjt, Máriának való felajánlás segíthet legyőzni a kétségbeesést.

A katonák nyakában ott van a rózsafüzér. A szentolvasó szemei hasonlítanak ahhoz a kőhöz, ami Dávidnak volt a parittyájában. Góliát tehát legyőzhető, az imádság fegyverével. Hűségesnek kell maradni Istenhez és Máriához, a háború idején is. Mária arra tanít, hogy imádsággal és szeretettel minden megoldható, még, ha lehetetlennek is tűnik. Jézussal meggyógyítható a világ. Az elmúlt években Ukrajnába millió rózsafüzért ajándékoztak, hogy legyen fegyver a Gonosszal szemben. Arra hívta a fiatalokat, hogy ajándékozzanak rózsafüzért az ukrán népnek.

Délután Davido Colono Olaszországból tett tanúságot. 12 évvel ezelőtt békült ki feleségével, akitől négy és fél évet élt távol, maga mögött hagyva négy gyermekét. Mindene meg volt, amikor hátat fordított a családnak: otthon, munka, karrier. A problémák viszont feltornyosultak, mely elhozta a család szétesését. A munka kiüresítette, nem volt kapcsolat a feleségével. Egy hang azt súgta a fülébe, hogy nem ez az útja, hagyjon maga mögött mindent, elválni teljesen normális. A hang nem szerette őt! Elkezdett más nők felé fordulni, megcsalta és becsapta őt. Négy és fél évnek kellett eltelni, hogy megértse, hogy a hang nem baráti volt. Teljesen tönkre ment az élete. Munkáját elvesztette, anyagilag tönkre ment, a család szétesett.

Amikor felismerte, hogy baj volt, felnézett egy keresztre és Jézustól segítséget kért. Testvére azt javasolta, menjen el Medugorjéba. Elváltak zarándoklatán vett részt, furcsa történéseket élt át. Egy hang erőteljesen azt mondta, hogy soha se fogadja vissza tettei miatt, míg egy másik pedig azt mondta, hogy imája meghallgatásra talált és újra összegyűjti a családját. Hat hónappal később a család újra együtt lett és a felesége most elkísérte.

18 órakor rózsafüzér imádság hangzott el 10 különböző nyelven, majd 19 órakor az ünnepi szentmisét Massimo Fusarelli OFM, a ferences rend generális minisztere mutatta be. Szentbeszédét azzal kezdete, hogy Jézus mennyire jól ismeri a mai fiatalokat, akiket különös módon képes elvarázsolni, ezt mutatja az a sokaság, akik jelen vannak.

Nagy baj van a világban, el akarják lopni a jövőnket! Ezért kiemelten fontos Porcinkula ünnepe, mert Assissi búcsújáró helye évszázadok óta vonzza a bűnösöket, a gyógyulni vágyókat. Az evangéliumban az Angyali üdvözlet története hangzott el. Mária találkozik az angyallal, ami nem látomás, mint Zakariás történetében. Az angyal belépett Mária életébe, aki befogadja őt. De hogyan történik ez a befogadás? Örvendezéssel, hiszen Mária Izrael Messiási várakozását éli meg. Az angyal szavai az első szavak hozzánk.

Nekünk pedig meg kell nyílnunk a hitre és elfogadni azt, amit kapunk általa. Jézus találkozni akar velünk, nevünkön szólít és elfogadja ahogy vagyunk. De éreznünk kell, hogy megújulásra szomjazunk. Ha keresztényként nem hisszük el, hogy lehetséges a megújulás, akkor csak megszokásból hiszünk és nem abban, hogy Jézussal akarunk találkozni. Mária éppen ezen az úton kísér, a Jézussal való találkozás útján. A szentmise elején láthatták az oltárhoz igyekvők a rengeteg gyónni akaró embert, ami azt bizonyítja: a megtérés lehetséges.

Amikor Jézus szava elér hozzánk és megsebzi szívünket, akkor elveszettnek érezzük magunkat, meglepettség vesz erőt rajtunk, ami félelmet gerjeszt, ő pedig az arca felé hívja a tekintetünket. Mária abban is példát ad, hogyan lehet befogadni az Úr Igéjét. Szükséges hozzá a csend, hogy a hit utat találjon bennünk, de ehhez minden nap élni kell az evangéliumot is. Nem véletlen, hogy Mária és az angyal találkozásakor az asszony új nevet kap: Kegyelemtől átváltozott.

Isten képes változtatni az életünkön. Ehhez kaptuk segítségül a Szentlelket. Persze lehetünk zombik is a boldogság keresésében, ami kiüresít és csalódottá tesz. A mai szentmisében kérjük a kegyelmet magunk számára és azoknak, akik nem tudnak eltávolodni a rossztól. Ebben a megújulási vágyunkban legyen segítőnk Szent Ferenc és a Boldogságos Szűz Mária, hogy kinyíljon az ég és a mennyország ajtaja számunkra.

A szentmisét követően körmenetet tartottak a kegyszobor másolatával és a napot szentségimádás fejezte be.

Képek: Bese Gergő atya felvételei

Iratkozzon fel hírlevelünkre