Marton Zsolt püspök: Jézus Krisztus királysága a szeretet hatalma

Marton Zsolt váci megyéspüspök Krisztus király vasárnapján a Váci Székesegyházban celebrált szentmisét. Homíliájában rámutatott, Jézus Krisztus nem a diktátorok hatalmával érkezett az emberek közé. A mai ember viszont a diktatúra hordozójaként tekint minden tekintélyre. Ezzel egyidejűleg emberi, tárgyi, szervezeti tekintélyek földi valóságának igájába hajtja önként a fejét.

Az éppen három hónappal korábban szentelt főpásztor prédikációjában elmondta: egy olyan világban élünk, amelyben az ember nehezen fogadja el a tekintélyt, mert diktatúraként éli azt meg. Ám az olyan emberi, tárgyi, szervezeti tekintélyek földi valóságának rabságához ragaszkodik, mint a nem helyesen használt médiumok, internet, pénzvilág, de lehetnek a szenvedélyek is. Marton Zsolt hozzátette:

a mai világunkban van egy globális diktátor, az önzés királya, aminek a jelszava „élvezz, fogyassz, birtokolj gátlástalanul”.

A váci püspök felidézte XIII. Leó pápa alakját, aki 1900-ban jubileumi évet hirdetett, látva a közelgő veszélyeket, és azt mondta: „Krisztus a 20. század királya legyen!”. Marton Zsolt szerint az akkori pápai vízió sajnálatos módon valóra vált.

Veszélyes ideológiák és erők léptek föl: a szabadkőművesség, a szélsőséges ultraliberális nézetek, a bolsevizmus, a nácizmus. Ateista demokráciák épültek ki, véget ért az első világégés.

Pedig Isten küldött jeleket a világba: a pápai figyelmeztetésen túl a fatimai jelenések révén 1917-ben.

1925 szent év volt az egyház életében, amely a 325-ös Niceai – az egyház első és igen jelentős – zsinatának ezerhatszázadik évfordulója volt – folytatta szentbeszédében a katolikus megyéspüspök. Niceában nem kisebb kérdésre kellett feleletet adnia az egyháznak: vajon Jézus Krisztus valóban Isten volt-e vagy sem? Az arianizmus irányzata tagadta ezt. Ők azt mondták, hogy Jézus csak hasonlít Istenhez, de nem egyenlő vele. Még maga a császár is ezt a nézetet vallotta. A zsinat ezzel szemben kimondta: Jézus azonos lényegű az Atyával, valóságos Isten.

XI. Pius pápa az 1925-ös szent év számára a „Krisztus békéje uralkodjék Krisztus országában” mottót jelölte meg. Ugyanekkor rendelte el Krisztus király főünnepét is, hogy valóban Krisztus legyen a világ királya.

Marton Zsolt püspök felteszi a kérdést, hogy vajon ki ez a király? Milyen ez a „Krisztus király”? Az erre adott feleletében emlékeztet az evangélium azon szakaszára, amikor Jézus először vallotta magát királynak, a római helytartó előtt állt megkötözve: töviseket kapott mint királyi koronát, nádszálat jogarként és köpenyt véresre ostorozott testére. Valójában „gúnykirállyá” alacsonyították le.

– A tehetetlenség és a hatalom kettőssége figyelhető meg Jézusnál – mutatott rá a szónok. A csodálatos kenyérszaporítás után elmenekül az elől, hogy erőszakosan királlyá tegyék őt, mert nem akar politikai messiás lenni. Pilátus előtt állva tehetetlen, ugyanakkor elismeri, hogy ő király. „Az én királyságom nem ebből a világból való” – idézte Jézus evangéliumi szavait, akiről Pilátussal együtt azt hihetné a mai ember, hogy egy álmodozó szavait hallja.

– Ez a Krisztus a mindenség királya lenne? – kérdezte Marton Zsolt, aki szerint mindenképpen az, de nem úgy, mint az e világi királyok és uralkodók. Az ő birodalma az Isten országa, amely mindenhol jelen tud lenni, ha engedjük. Krisztus királysága nem e világi pozíció, ő bennünk él, és bennünk szeretne uralkodni, ha befogadjuk őt.

– Valójában Krisztus trónja a kereszt – húzta alá a püspök. Ő önmagának nem kívánt megtartani semmit, mindent elajándékozott, eltékozolta a szeretetét az emberekre. Nem akarja, hogy kiszolgálják őt, mint ahogy a földi uralkodók teszik, hanem ő szolgál inkább másoknak.

A történelem nagyjai engedték, hogy mások meghaljanak értük, Krisztus azonban értünk és minden emberért halt meg. Krisztus királysága valójában a szeretet hatalma.

Ma is szükségünk van arra, aki vezet bennünket. A kérdés, hogy ki vagy mi vezet? E világi hatalom, pénz vagy a saját önzésünk? Sok csábítás vesz minket körül, és számos csalódás is ért már bennünket: földi tekintélyben, barátságban, szerelemben, politikában, humanizmusban. Krisztusban soha nem lehet csalódni.

Hol vagy, király? – kérdezhetjük Jézustól Marton Zsolt szerint, aki elmondta a jézusi feleletet: „Veletek vagyok mindennap a világ végéig”. – Akkor is így van, ha nem vesszük őt észre – tette hozzá a váci megyéspüspök. – Krisztus tolakodás nélkül szeretne bejönni a mindennapjainkba, hogy az örökkévalóságba vezessen.

Ő a szeretet hatalmával szeret. Ma is él, uralkodik és parancsol. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat

– összegezte az evangélium üzenetét  Marton Zsolt váci püspök a Krisztus király vasárnapján bemutatott ünnepi szentmisén, amelyen a Szent Cecília Kórus és a Székesegyházi Kórusiskola gyereknövendékeiből álló kórusok szolgáltak Varga László székesegyházi karnagy atya vezetésével, Szent Cecília közeli ünnepének alkalmából, és amelynek zenei anyagát a jövő évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében állítottak össze.

Ünnepi hangverseny a Karolina Székesegyházi Kórusiskola kórusai és a Szent Cecília Kórus közreműködésével; fotó: Vasárnap.hu.

A témában további olvasásra ajánlott írásaink:

Nekünk mindig az evangéliumot kell hirdetni agresszivitás nélkül – Marton Zsolt püspök a Vasárnapnak

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre