Bese Gergő atya: Ezer év fogott kezet, a Vatikán és Magyarország

A pápalátogatás egyik kiemelt eseménye a Szent István bazilikában volt. A Szentatya a papsággal, szerzetesekkel, lelkipásztori munkatársakkal találkozott. A zsúfolásig megtelt bazilika és a hívekkel megtöltött tér szívmelengető látvány volt.

Ez a program számomra már csütörtök délután elkezdődött, hiszen többórás próbát tartottunk a Ferenc pápa érkezése előtti ráhangolódás tökéletes megvalósítása miatt. Nagy megtiszteltetésként éltem meg, hogy kijelölt előimádkozóként a rózsafüzér harmadik tizedének felét vezethettem. 5 üdvözlégy Mária, melyet papi és szerzetesi hivatásokért, az egyházmegyéért, a hazáért, a családokért és a fiatalokért ajánlottam fel.

Hosszú készülődés és némi izgalom után egy szempillantás alatt véget ért az imádság. Itt szeretném megköszönni Horváth Zoltán protonotárius, kanonok atyának a hosszúra sikeredett próba türelmes szolgálatát. Bizonyára nem csak engem, hanem másokat is lenyűgözött a bazilika csodálatos díszítése. Ismerve a háttér-információkat, sok ember több napos megfeszített munkájának gyümölcsét láthatta az egész világ. Igényes és szép volt, köszönöm Juhász Adorjánnak és csapatának ezt az esztétikai élményt!

Bese Gergő atya a Szent István-bazilikánál. (Forrás: Facebook/Bese Gergő Péter)

Az előkészületek izgalma után a nagy találkozás következett. A Szentatya eljött közénk! Nagy taps és üdvrivalgás közepette lassan haladt végig a templomon, áldást adott, mosolygott és megható gesztusokat tett. A kerekesszékbe került Kardos Mihály atya mellett megállva, a pápa megcsókolta az idős lelkipásztor kezét, majd fejére tette a kezét és megáldotta. Márk evangéliuma 10. fejezetének 43. és 44. verse jutott az eszembe: „Ha valaki közületek nagy akar lenni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája.”

A megérkezés után tanúságtételek következtek. Rögtön az első olyan átütő erejű volt, hogy a bazilikában kevés szem maradt szárazon. Brenner József beszélt szüleiről, hivatásukról és persze vértanú testvéréről, Boldog Brenner Jánosról. Micsoda öröm lehet megélni, hogy a család szentet adott az Egyháznak, hogy a rengeteg megaláztatás, fenyegetés elviselése után az Isten mekkora ajándékkal jutalmazta meg őket! József atya szavai nekem is erőt adtak, hogy bátran folytassam hivatásom megélését, még a nehéz közegekben is!

A Szentatya beszédéből engedjék meg az olvasók, hogy 10, számomra fontos mondatot, gondolatot idehozzak:

Nem azt mondja: „a jövő Krisztus”, nem, hanem: „nekünk Krisztus a jövőnk.” Ne keverjük össze a kettőt!

Térjünk vissza Krisztushoz, aki a jövő, hogy ne essünk a világiasság váltakozó széljárásainak csapdájába!

Arra kapunk tehát meghívást, hogy gyümölcsöt termő növényként használjuk fel a nekünk adott időt, annak változásaival és kihívásaival együtt

Vigyázzatok az elvilágiasodás folyamatára!

A válaszok az Úrtól és nem a világtól jönnek, a tabernákulumból, nem pedig az internetről.

Szükség van azokra, akik meghallgatják a fiatalokat és segítik őket, hogy jól tudjanak perlekedni az Úrral!

A pletyka rombol.

A megszólás ellen van egy jó orvosság: például az ima; de van egy másik jó orvosság is: megharapni a nyelvünket.

Az Atya arcát mutassátok meg Isten szent népének, és alakítsátok ki a családias lelkületet.

Ilyen Egyházról kell álmodnunk: olyan Egyházról, amely képes meghallgatni, párbeszédet folytatni, a gyengébbekre odafigyelni; olyan Egyházról, amely befogadó mindenki irányába; olyan Egyházról, amelynek van bátorsága mindenkihez elvinni az evangélium próféciáját.

Persze kimásolhattam volna az egész beszédet, de szerettem volna szemezgetni belőle olyan gondolatokat, melyek nem csak a papoknak, hitoktatóknak szól, hanem minden megkeresztelt embernek, akik tenni akarnak egy igazságosabb, krisztusibb világért.

A tanítást követően áldásban részesültünk, majd a Szent Jobbot vehette kézbe a pápa és a bazilikában minden szem a csendes imádságba merült pápára irányult. Ezer év találkozása, ahogyan Ferencz Orsolya miniszteri biztos fogalmazott: Ezer év fogott kezet, a Vatikán és Magyarország.

Az imádságot követően ismételten végig haladt a bazilikán áldást osztva, kézfogással köszöntötte a szerencsésebbeket, majd a protokolltól eltérően, nagy merészséget követett el, a téren összesereglett nép közé ment. Hihetetlen bizalom és bátorság, de ez Ferenc pápa. A találkozás péntekre véget ért, de a találkozások sora még folytatódik.

Bese Gergő atya premontrei öregdiákokkal a Szent István-bazilikánál 2023.04.29-én. (Forrás: Facebook/Bese Gergő Péter)

 

Bese Gergő atya: Én így láttam…

Címlapkép: Vasarnap.hu/Szennyes Krisztián

Iratkozzon fel hírlevelünkre