Szikrázik a levegő

A Szikra Projekt zsűrijéből történő kilépésekkel kapcsolatban a Pengetőn megjelent cikkek nyomán Bolyki György, a projekt vezetője lehetőséget kért a reagálásra, mely kérésnek ezúton teszünk eleget. Kérésének megfelelően sorait az alábbiakban változtatás nélkül közöljük.

Az elmúlt napokban immár három cikkben olvashattunk Gável András jóvoltából arról, hogy Gável Gellért és Mező Misi kiváltak a Szikra zsűritagjai közül (ebből egy cikk – az első – a Mandiner hasábjain jelent meg – a szerk.). Habár már mások is távoztak a zsűriből, ilyen médiavisszhangot még senki nem igényelt döntése propagálására. A cikkek kivétel nélkül úgy jelentek meg, hogy az újságíró nem kérdezte meg a másik felet, így, mint a Szikra Projekt vezetője, nem volt lehetőségem reagálni, és korrigálni a megjelent információkat. Ezért kértem lehetőséget arra, hogy a Szikra Projekt helyzetéről tájékoztathassam a témára nyitott olvasókat.

A hazai keresztény könnyűzene felemelésének ügyét több elkötelezett és meggyőződéses szereplő viszi, sokan önerőből és saját forrásból. Ezeket a tevékenységeket immár három éve a kormányzat is támogatja.

A hazai keresztény könnyűzene szakmai segítése koncepciójának kidolgozására személyesen én kaptam felkérést, és én dolgoztam ki. A „Szikra Projekt” elnevezés a Keleti Gábor testvérünk és társai által korábban alapított zenei díj, a Szikra elnevezését viszi tovább, a program az ott felvetett szempontok alapján épült fel. A kormányzat által megfogalmazott szakmai feladat két irányba mutat: 1. emelni a templomokban és gyülekezetekben tapasztalható könnyűzenei szolgálatok minőségét, 2. elérni, hogy a keresztény könnyűzenészek dalai bekerüljenek a világi média körforgásába, hogy megindulhasson egy kulturális és társadalmi párbeszéd a keresztény és nem keresztény zeneszeretők között, melynek eredménye lehet a kulturális kereszténységen túlmutató, valódi hitre való nyitottság kialakulása is.

A keresztény közösségek irányába végzett munkánk során évente 160 zenészt segítünk a szakmai fejlődésben.

A gyülekezetek mellett a szélesebb közönség is jól láthatta például Andelic Jonathan „Áldom” című produkcióját a DAL 2021 versenyben, amely közönségszavazással megnyerte az Akusztik-verseny fődíját. Jota támogatására valódi keresztény összefogás alakult ki, és segítette őt előre. A közmédia most induló DAL 2022 sorozatába már öt dalt nevezünk.

Mindemellett évente 120-130 dal, több tucat klip és tizenöt koncertfilm is készült, szakmai workshopokat és konzultációkat tartunk, valamint NKA-s mintára alkotói ösztöndíjakat adunk. Mindezt azon megfontolásból, hogy kiváló zenészeink és alkotóink számára tudjunk az életükben egy olyan időszakot biztosítani, amikor tehetségüket nem a piacon adják el a megélhetésért, hanem szívük szerinti meggyőződéssel, ihletetten alkothatnak elképzeléseik szerint.

Keresztény könnyűzenei világsiker a magyar életvédő dal – Pajor Tamás a Vasárnapnak

A közlemény

A Szikrából kilépők közleménye szerint a Szikra feladta eredeti küldetését, Isten dicsőítését. Nos, az eddig megszületett kb. 300 dalból mindössze hat – azaz hat – volt olyan, mely szövegében nem tartalmazott Istenre mutató, direkt evangelizációs vagy dicsőítő üzenetet, így egyértelműen a Szikra Projekt célkitűzéseinek 2. csoportjához tartozott. Azt azonban látni kell, hogy a többi – Istent dicsőítő tartalom – is sokszor szült vitát: több dal kapcsán kaptunk feddést, hiszen mindannyiunknak más-más megélése van arról, mi fér bele egy dalba. Talán jól érzékelteti e paradox helyzetet, hogy a Szikra-támogatottak egyik legtöbb kritikát kapott alkotása az Eucharist & Friends: „Győzelemről” című dala, amelyben a zsűriből most távozó két tag is együtt énekel. E számomra nagyszerű dal sokak szemében azért hiteltelen, mert a benne közösen éneklők egy része – protestánsként – nem hisz Krisztus színeváltozásában, így szerintük a magasztos célt hazug módon akarja elérni a dal.

A keresztény könnyűzenétől volt hangos a híres Pannónia

Ahogy a „Győzelemről” dal előadói közül senki nem gondolta, hogy éles vitát fog generálni a klipjük, ugyanígy a kifogásolt „Reggeli Flört” című klip szereplői is mindannyian úgy gondolták, hogy – bár az eddigieknél jobban „karcol” a klip –, de ezzel együtt is vállalható a Szikra égisze alatti nyilvánosságra hozása. Én magam ragaszkodtam hozzá, hogy minden szereplő megnézze megjelenés előtt a klipet, hogy el tudják mondani, ha nem tartják helyesnek a megjelenését. Senki nem mondta azt, hogy ne jelenjen meg. A megjelenés utáni helyzet azt mutatja, mégsem sikerült minden testvérünk megelégedésére szolgáló módon döntenünk.

Talán ezekből az anomáliákból is érthető, hogy a világiak felé kezdő lépéseit tevő Szikra Projektben miért Jézus Krisztus Megváltónak vallása és szeretete az egyetlen részvételi kritérium.

A klipekről

A fent említett hat, világi piacra szánt dal készítői azzal a szándékkal alkottak, hogy megpróbálják elérni, és párbeszédbe vonni saját korosztályuk azon tagjait, akik nem hajlandók elmenni templomainkba, evangelizációs alkalmainkra – ilyen módon készült a jazzt a rappel ötvöző „Reggeli Flört” című dal is, melynek zenei producere voltam. Ezek a dalok tehát egy bizonyos témát feldolgozva a világi emberekhez szólnak, és úgy vannak elkészítve, ahogy az előadó meggyőződése szerint a mondanivaló a legjobban eljut a hallgatóhoz. Természetesen ezek az alkotások másfajta eszközökkel kell, hogy éljenek, hiszen másfajta embereknek készülnek. Alapvető tapasztalatunk, hogy mindegyik dal esetén sokkal több pozitív és megerősítő visszajelzés érkezett, mint elmarasztaló. Jó volt látni, hogy sok keresztény testvérünk gondolkodik hozzánk hasonlóan egy-egy nem keresztény tartalmú, de keresztény előadótól származó dal szerepéről. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy más testvéreink számára megütközést és megbotránkozást okoztak ezek az alkotások.

A Szikra Projekt vezetőjeként minden olyan testvérünktől, akinek érzékenységét bármely dalunkkal megsértettük, bocsánatot kérek, hiszen egyetlen alkotónknak sem állt szándékában botlásba vinni bárkit is. Mivel minden alkotónk szív-szándéka tiszta, nem kívánunk senkit kirekeszteni, büntetni, megtagadni, inkább közösen teszünk, hogy a hitbeli fejlődés útján megtaláljuk a legmegfelelőbb utat a dalokon keresztüli kifejezéshez. Az egyéni felelősségen túl megvizsgáltuk a Szikra működési rendszerét is, és úgy döntöttünk, hogy a jövőben más közegben adjuk közre a nem direkt módon evangelizáló vagy dicsőítő dalokat.

Abban, hogy ezekre a dalokra is szükség van, zsűritársaimmal teljes meggyőződéssel egységben vagyunk, arról pedig, hogy ennek mi a legmegfelelőbb útja, mi magunk is folyamatosan beszélgetünk. Meggyőződéssel valljuk, hogy a könnyűzenei missziónak része a világi térben is sikereket elérő keresztény előadók működése. Saját karrieremből megtanultam: a siker és az áldás is fontos egy művész életében, de a kettő nem ugyanaz. És azt is megtanultam, hogy a rosszul végzett, kontár és/vagy trehány munkából fakadó sikertelenség soha nem kaphat áldást Istentől. A világiak felé aktív alkotóink és előadóink ebben a kicsit sem könnyű keretrendszerben keresik útjukat, és a Szikra feladata ebben minden segítséget megadni nekik.

A fiam részvételéről

Gável András harmadik cikkében megemlíti Bolyki Tamás jelenlétét a Szikra Projekt támogatottjai között. A Bolyki Tamás Quartet olyan produkciót hozott létre a Szikra Projekt támogatásával, mellyel megnyerték a Magyar Jazz Szövetség országos versenyét, tizenkilenc évesen ők lettek a legjobb zenekar, Tamás fiam pedig a legjobb zeneszerző. A versenygyőzelem után meghívást kaptak a MÜPA Jazz Showcase-re, a Rádió Márványtermébe, valamint a legnevesebb hazai jazzfesztiválokra. Ezután úgy lettek a Szikra Projekt támogatottjai, hogy a Szikra zsűri, amelynek akkor tagja volt Misi és Gellért is, beválasztotta őket a legjobbak – azaz a támogatandók – közé.

Tiszteletben tartjuk, hogy a távozó zsűritagok számára a közösen kialakított új működési modell nem elég „keresztény”, ezzel együtt tudunk élni, és úgy gondoljuk, van létjogosultsága egy ilyen hitfelfogásnak, még akkor is, ha nekünk más a megélésünk.

Attól, hogy nem beszélünk a keresztény könnyűzenéről, még létezik

Ugyanakkor nem fogadom el a kilépő zsűritagok azon álláspontját, hogy zsűritagként nem voltak hajlandók egy ilyen esetben leülni beszélgetni és tanácsolni egy fiatal alkotót. Ez teljességgel szembe megy a Szikra zsűri tagjaitól elvárt támogató és tanácsoló viselkedéssel, melyet nem igazolhat semmiféle hitelv.

Ezt az ítélkező magatartást sajnos nem tudjuk elfogadni, és nem is tartjuk építőnek a Szikra környezetében, így nem célunk az ennyire széttartó elképzeléseket egymásra erőltetni, kódolva a folyamatos feszültséget a projekten belül. Azt kívánjuk, hogy távozó zsűritársaink folytassák sikeresen szolgálatukat a keresztény könnyűzene területén, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke.

Én továbbra is tartom magam ahhoz a felszólításhoz, mely szerint minden dolgunk szeretetben menjen végbe. Akkor is, ha botlunk, vétünk vagy hibázunk. Bármelyikünk.

Köszönöm, hogy nyilvános felületen megszólalhattam, és ezzel a témát a magam részéről lezártnak tekintve Isten áldását kívánom mindannyiunkra!

Bolyki György, a Szikra Projekt vezetője

 

 

Egy klip – több klikk?

Mező Misi és Gável Gellért elhagyják a Szikra-díj zsűrijét

Tekerjük maximumra a Jézus-potmétert!

Iratkozzon fel hírlevelünkre