Marton Zsolt püspök: A társadalom van válságban, nem a bibliai ihletésű család

A váci augusztus 20-i ünnepség keretében Marton Zsolt váci püspök mondott ünnepi beszédet és megáldotta a Szent István napi új kenyeret. A katolikus püspöki kar családokért felelős püspöke beszédében határozottan kiállt a „bibliai ihletésű” család értéke mellett. A főpásztor államalapító szent királyunk és felesége, Boldog Gizella házasságát példaként állítva elénk leszögezte, hogy az a társadalom kerül válságba, amelyik nem ismeri fel a az egy férfi és egy nő szeretetszövetségét jelentő házasság és a család értékét, elfelejtkezik annak eredeti értelméről. Az ünnepségen díjakat és kitüntetéseket adtak át Vác városának közösségéért áldozatos munkát vállaló, köztiszteletben álló személyeknek. Az ünnepségen jelen volt Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára és miniszterhelyettese.

Sziklára épített Magyarország

Marton Zsolt váci megyéspüspök ünnepi beszédének elején köszöntötte Vác polgármester asszonyát és a Szent István napi ünnepséget jelenlétével megtisztelő Rétvári Bence államtitkár, miniszterhelyettest, valamint a szép számban megjelent ünneplő váciakat. A főpásztor emlékeztetett arra, hogy közel ezer évvel ezelőtt éppen Szent István király alapította az első váci egyházmegyét.

A szent uralkodó jelzőit sorolva kifejtette, az államalapító király nem pusztán politikus és kiváló kezdeményező volt, hanem különleges szeretet és tisztelet fűzte az egyházhoz, amelynek apostoli szervezője lett. A katolikus egyház az adott napra rendelt evangéliumához kapcsolódva párhuzamot vont a jézusi sziklára épített ház hasonlata és Szent István király államszervező tevékenysége között. Ez utóbbiról a püspök elmondta: Szent István király maradandót alkotott. Marton Zsolt hozzáfűzte: nekünk, ma élő embereknek is az a feladatunk, hogy építsük sziklára a hazát és benne Vác városát.

Az első európai szent uralkodó

A szónok büszkén emlékezett arra a történelmi tényre, hogy a magyarok első királya az első európai uralkodó volt, akit szentként tisztelünk. Igazságos, szigorúan törvénykező, békeszerető és egyben béketeremtő egyéniségével jó viszonyra törekedett kelettel és nyugattal egyaránt. Ám mindezt soha nem megalkuvó módon vitte végbe – húzta alá Marton Zsolt.

Marton Zsolt püspök: Jézus Krisztus királysága a szeretet hatalma

Az irgalmas és az idegeneket befogadó király alakjával kapcsolatban a váci püspök hangsúlyozta, hogy nekünk is be kell tudnunk fogadni azokat, akiket valóban szükséges. A zarándokoknak menedékházat építő uralkodó biztonságos országot alakított ki, ahol senkinek nem kellett félnie. A katolikus püspök szerint el kell tudnunk tanulni a béketeremtés és a befogadás kultúráját Szent István királytól. Ehhez azonban elsősorban békében kell lennünk Istennel a személyes életünkben.

Élte az evangéliumot

„Szent István király nem paktumot kötött Istennel, hanem valóban megtért Krisztushoz” – mutatott rá Marton Zsolt püspök a szent államalapító őszinte hitére. A főpásztor szerint a magyarok első királya igaz ember volt, aki élte az evangéliumot. Erről világosan tanúskodnak a fiához, Szent Imre herceghez intézett intelmei. Ebben egyértelműen azon az állásponton volt, hogy az első az egyház szolgálata, mert csak ez vezethet el az általa vezetett nép felemelkedéséhez.

Nekünk mindig az evangéliumot kell hirdetni agresszivitás nélkül – Marton Zsolt püspök a Vasárnapnak

Szent István király és Boldog Gizella házassága ma is példa

A Magyar Katolikus Püspöki Kar családreferens püspöke mintaként mutatta fel beszédében Szent István király és felesége Boldog Gizella házasságának értékét. „Az ő házasságukban is igazolást nyert a Biblia igazsága: »Isten megteremtette az embert saját képmására. Az Isten képmására teremtette őt. Férfinak és nőnek teremtette őket.”

A férj és feleség együtt alkotnak kerek egészet – hangsúlyozta Marton Zsolt. „Szent Istvánnal és Boldog Gizellával ma is hisszük, hogy az Isten által teremtett férfi és nő szeretetszövetsége és az ebből fakadó család társadalmi és egyházi életünk alapsejtje, ami nem cserélhető fel semmivel” – szögezte le beszédében a családokért felelős püspök.

A társadalom van válságban, nem a bibliai ihletésű család

„Ma sokszor halljuk, hogy válságban van a házasság és a család intézménye. Valójában nem a házasság és a bibliai ihletésű család van válságban, hanem az a társadalom kerül válságba, amelyik nem ismeri fel a házasság és a család értékét, elfelejtkezik annak eredeti értelméről.

A katolikus egyház tanítása szerint a házasság nem egy civilizációs képződmény, amely létrejött, amikor az ember fejlődés során szükség volt rá, és amely aztán idővel eltűnik, amikor már nem lesz rá szükség. A házasság nem gyermeke, hanem szülője a civilizációnak”

– magyarázta Marton Zsolt családreferens püspök, aki Ferenc pápát idézve hozzátette: „A család szolgál alapul ahhoz, hogy megvédjük magunkat”.

Videó: Szabó Csaba

Marton Zsolt: A természetes családban kibontakozó életet pártoljuk

Az életünk az örökkévalóságba nyílik – Marton Zsolt püspök a Vasárnapnak

A normális család biztos védelem az LMBTQ ellen

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre