Keresztényellenes Fake News (13): Mese a világórát átállító pápáról

Elképzelhetőnek tartja, hogy II. Szilveszter pápa, III. Ottó német-római császár és Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár közel háromszáz évet adott hozzá az európai történelemhez úgy, hogy ez senkinek se tűnt fel? Két évtizedes a kitalált középkor elnevezésű összeesküvés-elmélet...

Heribert Illig német germanista, rendszerelemző nevéhez köthető az a népszerűvé vált, ám teljesen téves elképzelés, mely szerint az európai történelem egyik tartópillére, a Karoling-kor valójában óriási hazugságon alapszik, melyben természetesen az egyház is komoly szerepet játszott. Illig nem kevesebbet állít, mint hogy a 10. század végén közel háromszáz évet toldottak hozzá Európa történelméhez.

Vagyis úgy véli: a Kr.u. 614 és 911 közötti időszak csupán a kitaláció eredménye.

Az eltűnt idő nyomában? (Képünk illusztráció; forrás: Pixabay.com)

Illig úgy véli, XIII. Gergely pápa 1582-es naptárreformja nem volt megfelelő, mivel a kelleténél három nappal kevesebbet módosított. A hiányzó három napot még 325-ben, a niceai zsinaton igazították ki az egyházi vezetők, de ezt a német író nem fogadta el. Az elveszett három nap nyomába eredve arra a megállapításra jutott, hogy

Európa vezetői csalárd szándékkal 297 esztendőt adtak hozzá a történelmükhöz, hogy nagyságukat, ősiségüket növeljék az utókor szemében!

A német szerző elmélete először 1996-ban jelent meg nyomtatásban, német nyelven. A Kitalált középkor – A történelem legnagyobb időhamisítása című könyv szinte rögtön bestsellerré vált, jóllehet a történészek hamar elutasították, majd meg is cáfolták a benne foglalt hajmeresztő állításokat. Az író tényszerűen sehol nem bizonyította a kijelentéseit – ráadásul a vaskos kötet nem tartalmaz felhasznált szakirodalmat (ezen a vonalon a köztörvényes csaló, Erich von Däniken műveivel mutat hasonlóságot).

Nagy Károly hermája, Aachen (Forrás: Pixabay.com)

Mindezek ellenére Illig alaptézisének egy része – mely a nyugat-európai kora középkor megismerhetőségének lehetőségét firtatja – nem teljesen alaptalan. Szerzőnk szerint az ebből a korból származó írott források valójában későbbi korokban készült hamisítványok. Nos, a német történész és levéltáros szakma 1986-ban a kérdéses korból származó, illetve másolatban fennmaradt oklevelek döntő többségét valóban hamisítványoknak minősítette – csakhogy ez önmagában nem bizonyítja, hogy a korszak kitaláció lett volna, csupán annyit jelent, hogy egyesek birtokigényeiket ilyen formában, visszamenőleg is alá akarták támasztani.

Jogosan merül fel a kérdés: kik lehettek az óra nagy átállítói?

Illig szerint a történelemhamisítás kitalálói és végrehajtói III. Ottó német-római császár, Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár, valamint II. Szilveszter pápa volt. A komoly fantáziával megáldott író szerint tehát ők hazudtak hozzá közel háromszáz évet a történelmükhöz, az „űrt” pedig dicső, kitalált uralkodóikkal töltik fel. Az idő meghamisításának végső célja – állítja Illig –, hogy az egyházi és világi vezetők további hírnevet szerezzenek maguknak azzal, hogy uralkodásuk az első ezredfordulóra esett.

Az elmélet alapján a német-római császárt, III. Ottót méltó császárősökkel kívánták felruházni, ezért II. Szilveszterrel karöltve 297 évvel korábbra hozták az ezredfordulót.

II. Szilveszter pápa képe a 18. századi metszeten (Forrás: Wikipedia.com)

 

Illig nem kevesebbet mond ezzel, mint hogy a pápa is oklevélhamisító volt! Ráadásul önös érdekből be akarta csapni az egyház minden hívét is.

Heribert Illig munkáját a történelemtudomány képviselői sohasem vették komolyan. Mindannyian kövessük útmutató példájukat. 

 

Tóth Gábor

Keresztényellenes Fake News (12): Szent István, a véreskezű pogánygyilkos

Keresztényellenes Fake News (11): Ősi titkokat őrző pálosok

Keresztényellenes Fake News (10): Jézus magyar volt

Kiemelt képünk forrása Pixabay.com