Keresztényellenes Fake News (10): Jézus magyar volt

Jézus magyar volt – állítják olykor a naivabb hívek. De mikor és kiknek a hatására terjedt el ez a teljesen abszurd elképzelés? Mi köze a pártusoknak Jézushoz, vagy éppen a magyarokhoz? Röviden így fogalmazhatjuk meg a választ: semmi.

A 19. századi modern nemzetállamok megszületésével többen vitatni kezdték Jézus Krisztus zsidó származását. Az efféle elképzelések részint antiszemita kutatók révén jelentek meg. Ekkor több nemzet is elkezdte magáénak vallani, „kisajátítani” Jézust.

Az ilyen elgondolások nem válaszhatóak el a korabeli nemzetállamok azon elképzeléseitől, melyek az eredet bűvölete körül forogtak.

Részben a 19-20. századi német antiszemita írók és „tudósok” hatására a ’30-as években Magyarországon is megszületett az elképzelés, mely szerint Jézus pártus volt. Ezt az ötletet elsőként Zajti Ferenc festő hintette el a magyar közéletben. Pár évtizeddel később a dél-amerikai emigrációban élő – a sumér-magyar rokonságot valló – Badiny Jós Ferenc fejelte meg mindezt azzal, hogy Jézus nemcsak pártus volt, hanem egyenesen magyar…

Jézus a kereszten (Forrás: Flickr.com)

Badiny, aki méltán érdemelné ki az őstörténettel foglalkozó 20. századi csodabogarak nagydíját, a ’60-as évek második felétől publikált olyan ködös eredményeket felmutató könyveket, mint például Az Ister-Gami oroszlánok titka, vagy éppen a Magyar Hit követésében indulás a magyar vallásban. Badiny nyugdíjas éveiben is termékeny fantáziájú szerző maradt: 1996-ban a Betlehemi herceg – A pártus Jézus, két évvel később pedig a Jézus király – A pártus herceg című kötete borzolta a kedélyeket.

Jézus „magyar származását” egyesek azóta is úgy próbálják beállítani, mintha történelmi tény lenne, nem pedig egy autodidakta „történész” zavaros elmélkedésének eredménye. Habár Badiny a rendszerváltozást követő években egyre nagyobb rajongótáborra tett szert, ez nem változtat a tényen, hogy valójában egy nagy képzelőerővel megáldott szemfényvesztő volt.

És hogy hogyan válhatott „tudósunk” nézetében Jézus magyarrá, amikor korábban még pártus herceg volt? A válasz roppant egyszerű! Badinyi véleménye szerint az Úr idejében a pártusok a hun birodalom részei voltak, ebből pedig nyílegyenesen következik az a „logikus” feltételezés, hogy Jézus a pártus-szkíta-hun-magyar azonosság (?) miatt csakis magyar lehetett.

Nem térünk ki olyan „apróságokra”, mint hogy Badinyi a kisded Jézust Betlehemben felkereső három napkeleti bölcset a mindenség tudását birtokló hun táltosokként határozta meg, valamint hogy

szerinte Jézus tanítványai valójában szintén nem zsidók voltak, hanem szkíták…

Ezen elképzelésekkel – a történelmi tények teljes félremagyarázásán túl – az a nagy probléma, hogy az egészet egy egyházellenes konspiráció részeként tálalják az olvasó elé. Vagyis azt sugallva, hogy a Római Katolikus Egyház már régen letért az igazi Krisztusi útról…  A Vatikán ugyanis – véli szerzőnk – szándékosan tagadja Jézus Krisztus pártus-magyar származását. Hogy miért? Hát azért, mert judaistává vált!

Jézus (Forrás: Flick.com)

Badiny könyveiben arról is szól, hogy az Újszövetség iratai nem hitelesek, sőt egyenesen hamisítványok – ti. a zsidók megmásították őket. Csakhogy a történelemhamisító maga Badiny volt; durván egyházellenes munkáit a magyar tudományos és egyházi élet kiválóságai többször is alaposan bírálták, és egyértelműen bebizonyították, hogy állításai semmilyen módon nem ütik meg a tudományosság mércéjét. Ennek ellenére – nem kis mértékben az internetes tematikus oldalak hatására – Jézus magyar származásának elgondolása mostanra sokakhoz eljutott.

Badinyt egyébként saját „kutatási eredményei” annyira meggyőzték, hogy Magyar Egyház néven új egyházat is alapított!

A pártus-magyar Jézus koncepciójában Badinyi az alternatív őstörténetet és a kereszténységellenességet együttesen jeleníti meg,

ráadásul úgy, hogy közben a Római Katolikus Egyház és a magyar tudományos élet vezetőit igyekszik becsmérelni.

Badiny Jós Ferenc tudományos munkák megalkotása helyett a nemzeti érzésre apelláló összeesküvés-elméleteket gyártott és hirdetett.

 

Tóth Gábor

 

Kiemelt képünk forrása: Mantegna: Jézus feltámadása (Forrás: Wikipedia.hu)

Keresztényellenes Fake News (9): Jézus egy marslakó

Keresztényellenes Fake News (8): Jézus megházasodott, Mária Magdolnát vette feleségül

Keresztényellenes Fake News (7): A papok nőtlensége embert nyomorító