Keresztényellenes Fake News (11): Ősi titkokat őrző pálosok

A magyar alapítású pálos rendről a legdöbbenetesebb állításokat fogalmazzák meg a téma önjelölt, tudományos képesítés nélküli „kutatói”. Számos téves és bántó elképzelés született már a társaság történetéről, mely narratívák közös vonása, hogy a fehér barátokat titkok őrzőiként és Rómával hadilábon álló szerzetesrendként mutatják be.

A pálosok igazi történetével több ízben is foglalkoztunk már (többek között itt és itt). Jelen írásunkban a velük kapcsolatos alternatív történetírás legképtelenebb elméleteiből válogattunk össze egy csokorral.

A téma szerzői

munkáikkal azokat az elképzeléseket erősítik meg, melyek szerint a Szentszék tudatosan igyekszik Jézus Krisztus igazi tanítását – és azok őrzőit, hirdetőit – ellehetetleníteni.

A legtöbb áltörténész a pálos rendet egy magasabb rendű misztikus szerzetesrendnek tartja, amelynek igazi feladata egy „ősibb” és „tisztább” keresztény vallás, vagy valamilyen titok őrzése volt. Az álkutatók úgy állítják be a magyar alapítású remeterendet, mintha vezetői és tagjai Rómával – vagy egyenesen a katolikus egyház hivatalos tanításaival! – szemben álltak volna, holott ez egyáltalán nem így volt.

A pálos rendhez fűződő ostobaságok nem egy ember nevéhez fűződnek – sokan és sokat tettek azért, hogy a naiv híveket bizarr mesékkel megszédítsék.

Mivel az egyik bestseller szerzője mindig túl akarja szárnyalni a másikat (vagy az előző könyvét), ezért mára a pálosok körül egy szinte átláthatatlanul bonyolult mítoszszövevény alakult ki, melynek leginkább szembetűnő jellemzője az egyházellenesség és a megtévesztő mesebeszéd.

Diego Velázquez: Remete Szent Antal és Remete Szent Pál – részlet, 17. század (Forrás: Wikipedia.hu)

Az önjelölt „egyháztörténészek” jó ideje azon dolgoznak, hogy bebizonyítsák, a rend tagjai igazából ősi titok tudói és őrzői voltak. Hogy ez a titok pontosan micsoda, arról persze megoszlanak az egyes „kutatók” elképzelései –

némelyek például úgy vélik, a rend földönkívüliektől kapta az égi tudást, mások arról számolnak be, hogy az ókori Egyiptom szellemi örökségét, vagy éppen Atlantisz misztériumát őrizték a fehér barátok…

Az alternatív történelmet író szerzők mindenről beszámolnak, épp csak a valóságról nem, vagyis arról, hogy a szerzetesrend mindig is a katolikus vallás szolgálatában állt, és hogy ilyen irányú tevékenységét évszázadokon át igen magas színvonalon művelte. Sajnos a középkori remeterend hétköznapi életét – és a levéltári kutatásokat – nem tartották eléggé izgalmasnak a nagyotmondásra hajlamos áltörténészek.

Remete Szent Antal látogatása Remete Szent Pálnál.  Velence, 1540. (Forrás: Wikipedia.hu)

Így alakultak ki azok a populáris – de a történelmi tényeket nélkülöző – narratívák, melyek szerint a Pálos rend egy beavató rend volt – jelentsen ez bármit is –, amely az  Istentől – vagy a földönkívüliektől (!) – kapott égi tudást őrizte.  

Egyes kutatók úgy tartják, hogy a pálosok az őskereszténység igazi folytatói, mások arról számolnak be, hogy gnosztikus vallást gyakoroltak, de van olyan szerző is, aki a magyar fényvallás hirdetőit láttatja bennük.

Az álkutatók szerint a pálosok ún. „beavató barlangokban” gyülekeztek, és ott adták át tudásukat a rend új tagjainak. Természetesen barlangjaikban nem holmi penészes adományleveleket őriztek, hanem Jézus Krisztus igazi tanításait. Egyes áltudományos szerzők állítása szerint a pálosok barlangjaikba kőkoporsókat helyeztek, melyekbe – egyfajta beavatási szertartás részeként – a remetejelöltet fektették. A kőszarkofágnak köszönhetően összpontosuló energiák révén aztán a jelölt tudó, megvilágosodott lett – méltó az ősi tudás továbbadására.

Sőt, egyesek arról számolnak be, hogy a beavatott rendtagok a csillagok energiáját felhasználva az asztráltérbe utazhattak!

Pálosok a gellérthegyi kolostor harangtornyában, 1938. (Forrás: Fortepan)

Az alternatív pálos történetek másik fontos eleme a Pilis-hegység, melyet mint energiaközpontot (Dobogókő mint szívcsakra stb.) mutatnak be. Ebből adódik, hogy egyes ezoterikus „szakértők” szerint A Pilis valójában a Kárpát-medence energetikai központja is. A pálosok térképezték fel a térség spirituális erővonalait, és titokzatos, földalatti barlangokban élték életüket, mint az egérfarkú denevérek.

Az áltörténészek egy része úgy tartja, hogy a pálosok a Pilis-hegység gyomrában megtalálták a hun táltosok és sámánok ősi titkait, melyek által „az örök bölcsesség útjára” léphettek.

Persze a pálos rend alternatív történetírói mindvégig adósok maradtak azzal, hogy nyíltan elmondják: milyen tények alapján gondolják, hogy efféle titkokat őriztek a pálosok…? És ha őriztek ilyesmiket – miért tették?


Tóth Gábor

Kiemelt képünk forrása: Diego Velázquez: Remete Szent Antal és Remete Szent Pál című festménye, részlet. (Forrás: Wikipedia.hu)

Keresztényellenes Fake News (10): Jézus magyar volt

Keresztényellenes Fake News (9): Jézus egy marslakó

Keresztényellenes Fake News (8): Jézus megházasodott, Mária Magdolnát vette feleségül

Iratkozzon fel hírlevelünkre