Keresztényellenes Fake News (9): Jézus egy marslakó

Jézus Krisztus alakja körül az elmúlt évtizedekben számos laikus félreértés, tévedés és „fake news” jelent meg. A téves elképzelések szívósan tartják magukat a közvélekedésben. Érthetően származásáról, eredetéről kapcsolatban számos elképzelés él a köztudatban, többek között az, hogy Jézus egy földönkívüli „marslakó” volt... Däniken és az UFO-hívők gyakorta a kicsavart értelmezésű keresztény ábrázolásokkal igyekeznek összeesküvés-elméletüket alátámasztani.

Ma még nincs bizonyíték arra, hogy van a Földön kívül is értelmesnek tekinthető élet, de természettudományi és logikai alapon minden bizonnyal létezhet. Ugyanakkor a földönkívüli lényekről, marslakókról szóló történetek hitelessége erősen megkérdőjelezhető. Az űrlényekkel kapcsolatos elképzelések jelentős része az Egyesült Államokból eredeztethető. Az UFO-jelenségeknek egy nagy társadalmi jelentőségű eseménye a máig meghatározó, az 1948-ban az állítólagos roswelli ufo-katasztrófa, amely felkorbácsolta az amerikai közvéleményt.

Jézus Krisztus egyik legtitokzatosabb keresztrefeszítés-ábrázolása a koszovói, Dečani kolostorban (1350). Az égbolton két „fénylényt” (Napot és a Holdat) ábrázoltak a mesteremberek. Mai napig számos vita tárgyát képezi ez a sajátságos ikonográfiai ábrázolás.  (Forrás: Wikipedia.org)

A földönkívüliekkel kapcsolatos elképzeléseket a ’60-as évek végétől a svájci származású – visszaeső köztörvényes csaló és hamisító – Erich von Däniken emelte „magasabb” szintre. Megjegyzendő, hogy könyveinek fő gondolatat – mely szerint a földönkívüliek nem csak az emberiség jelenében, hanem múltjában is jelen voltak, és beavatkoztak az emberi civilizáció kialakulásában – ugyancsak más szerzőktől emelte át munkáiba.

Däniken sokoldalú „szakirodalmi” áttekintését mutatja, hogy második könyvét a börtönben írta… 

Mindennek ellenére a kétes tartalmú könyveinek tucatjaiban szól arról, hogy az emberi műveltség kialakulásában részt vettek azok a világvallások által is megörökített égi lények, melyek véleménye csakis más bolygóról származó lények lehettek. Däniken áltudományos munkáit évtizedek óta óriási érdeklődés övezi, melyet jól érzékeltet az, hogy 32 nyelvre fordították le könyveit, melyekből több mint 63 millió példány kelt el.

Däniken és követői számos elborult teória mellett kétes bibliamagyarázatokkal igyekeznek megtéveszteni laikus olvasóikat. Jól kifizetődő üzletág lett a földönkívüliek és a kereszténység kapcsolatának „bemutatása” is. Számos áltörténelmi újságban, sorozatban, tematikus honlapon feltűnnek olyan fake newsok melyek minden valóságalapot nélkülözve állítanak arcpirító hazugságokat.

Dan Brown Da Vinci-kódjához hasonlóan ezen szerzők a keresztény ikonográfia teljes félreértelmezését használják fel az összeesküvés-elméleteik „bizonyításához”. E több mint kérdéses munkák szerint a földönkívüli civilizáció jelenléte és akarata mind az ószövetségi Teremtés, mind pedig az újszövetségi Jézus megtestesülése, születése, megkeresztelése stb. során is felmerül.

Aert de Gelder: Jézus megkeresztelése című festménye. (17. század vége) A galamb formájú Szentlelket egyesek csészealj ajtajának vélik…  (Forrás: Flick.com)

Számos történet látott napvilágot mely szerint Jézus Krisztus valójában egy földönkívüli idegen lény, egy másik bolygóról származó civilizáció követe, aki azért érkezett a bolygóra, hogy az emberiség szolgálatába álljon, és elhozza számára a békét. Más „UFO-hívők” szerint a jóságos gyarmatosító azért érkezett a Földre, hogy átvegye az uralmat – mely gondolat megalapozott számos későbbi New Age-mozgalom törekvést.

A 21. századi sci fi-n felnőtt és csillapíthatatlan fantáziaéhséggel ellátott nemzedéke sajátos interpretációkat fogalmaz meg a történelmi, egyházi képekkel kapcsolatosan.

Szerintük a keresztény művészet egyes ábrázolásain (is) feltűnnek a megmagyarázhatatlan, fénylő objektumok, melyeket a piktorok „valósághűen” örökítettek meg.

Az angyali üdvözlet Szent Emidiusszal. 1486. National Gallery, London (Forrás: Wikipedia.org)

A kiváló itáliai festő, Carlo Crivelli egyik csodálatra méltó oltárképével is ez történt, melyen többen csészealjat vélnek felfedezni. A reneszánsz festő azonban nem a zöld marslakók űrhajóját festette meg, hanem az angyalok örvényét a felhőben. Az angyali üdvözlés jelenetében a fénysugár jelképezi Mária Szentlélekkel történő szeplőtelen fogantatását.

A keresztény ikonográfia nem ismerése vezetett olyan elképzelésekhez, melyek szerint Jézus űrlény volt.

 

Az állítólagos „csészealj”, mely valójában az angyali kar felhők közötti örvénye (Forrás: Wikipedia.org)

Tóth Gábor

Kiemelt képünk forrása: Jézus kereszthalála, részlet. Szerbia, Dečani kolostor, 14. század. Wikipedia.org

Keresztényellenes Fake News (8): Jézus megházasodott, Mária Magdolnát vette feleségül

Keresztényellenes Fake News (6): Az „ördöggel cimboráló” Opus Dei

Keresztényellenes Fake News (5): Gyereksereget küldtek a Szentföld visszaszerzésére

Keresztényellenes Fake News (7): A papok nőtlensége embert nyomorító