Essen szerelembe az egyház Jézussal – Kovács Frigyes a Vasárnapnak

Kovács Frigyes, a Kecskeméti Imádság Háza vezető dicsőítő szolgálója fejest ugrott Isten szeretetébe. Ebben a döntésében már nem mérlegelt, csak bízott. Isten pedig megmutatta az ő gondoskodását. Az egésznek a gyümölcse lett az az imaszolgálat, amelynek során a legfontosabb „szerelembe esnünk Jézussal”. Ebben a lelki megújulásban a keresztény könnyűzenének kulcsfontosságú feladata van. Ezért sem mindegy, hogy azt milyen szívvel művelik.

– Szüntelenül imádjátok Istent?

– Az Imádság Háza víziója, hogy legyen egy olyan odaszentelt hely, ahol szünet nélkül, az év 365 napján, napi huszonnégy órában Isten imádása zajlik. Mert Ő méltó rá. A Kecskeméti Imádság Házának is ez a célja. Kansas Cityben ez a szüntelen imádat és dicsőítés már hosszú ideje, 1999 szeptembere óta létezik.

Az európai társadalmi rendszerek szétesőben vannak – Berkecz Franciska a Vasárnapnak

– Léteznek ennek bibliai alapjai, vagy egy merőben új kezdeményezéséről van szó?

– Ez az imamód abszolút biblikus alapokon nyugszik. Jézus tanított minket imádkozni, ahogyan az evangélium is beszámol erről, és az ő szavaival úgy szólítjuk meg az Atyát, hogy legyen meg az ő akarata a földön éppúgy, ahogyan a mennyben. A Jelenések könyve alapján azt látjuk, hogy a mennyben szüntelen dicsőítés folyik Isten trónja körül. Dávid király volt az első, aki egy isteni kinyilatkoztatást követve ezt a szüntelen dicsőítést már a földön is megvalósította.

A dicsőítő zene bibliai gyökerei V.

– Hogyan kell elképzelnünk az órákon át tartó imádat jellegét?

– Egy- vagy kétórás imaidőkre van osztva, ahol váltogatják egymást a dicsőítő dalok, és a Bibliával való spontán éneklés. A hangszeres dicsőítésbe mindannyian be tudunk kapcsolódni a dalok szintjén. Emellett hozzuk a személyes imádatunkat és életünket. Olvassuk a Szentírást vagy közbenjárunk egy fontos szándékért.

– Akik a szolgálatban részt vesznek, hogyan tudják az egzisztenciális hátterüket biztosítani a mindennapjaikhoz?

– Az Imádság Házában dolgozók igent mondtak arra, hogy először keresik Isten országát és annak igazságát, és egyszerűen csak bíznak Isten gondoskodásában. A teljes idejű szolgálóknak ki kell építeniük a saját támogatói körüket. Vannak olyanok, akik szeretnék, hogy a szüntelen dicsőítés megvalósulhasson, és ezért anyagi támogatást biztosítanak a szolgálattevők számára.

– Úgy tudom, te négy órát imádkozol naponta. Hogyan kell ezt elképzelni?

– Az első óra kontemplatív imában telik. Ezt követően nyelveken imádkozom egy fél órát. Utána nagyon szeretek a Szentlélekkel beszélgetni. Megköszönöm, hogy bennem él. Megkérem újra, hogy ő legyen az Úr az életem és a döntéseim fölött. Átadom neki magamat, hogy használja az életemet a dicsőítésben, gyógyításban és egyéb területeken. Kérem az ő megerősítését az ő erejével. És azt is kérem, tőle, hogy tanítson engem, hiszen mindig van mit tanulnunk, hogyan viszonyuljunk másokhoz, és hogyan imádkozzunk vagy dicsőítsünk. Ez a folyamat egyfajta „dobbantó” számomra az Istennel folytatott párbeszédemben. Utána megfogom a Szentírást, és az adott szakaszról beszélgetek Istennel. Ez mindig gazdagságot ad nekem. Végül az utolsó órában mindabból a kincsből, amit aznap kaptam, elkezdem Istent dicsőíteni. Az összegyűlt olajat ráöntöm pazarló módon Jézus lábára, ahogyan az evangéliumban a Betániai Mária tette.

– Számít a zenei szakképzettség a dicsőítésben?

– A természetfeletti a természetesre épít. Lehet akár négy akkorddal is Istentől megáldott dicsőítést vezetni. Ám, hogy szépet és jót tudjunk nyújtani, ahhoz valóban fejleszteni kell magunkat. Úgy kell felkészülnünk, mintha nem is lenne a Szentlélek, de úgy kell dicsőítést vezetnünk, mintha nem is készültünk volna semmit. Így szabadokká válunk a Lélek irányítására.

Justin Rizzo: A dicsőítés mindennap odaadni a szeretetemet Istennek

Justin Rizzo szerint dicsőíteni lehetséges a szavainkkal, tetteinkkel, sőt, egész életünkkel is. Leginkább egy életformát jelent, akkor is ha jól megy a sorunk, akkor is, ha nem. Egyetértesz ezzel?

– Az Imádság Háza Mozgalomhoz tartozik ő is, jól ismerjük egymást, és egyetértek Justin szavaival.

A dicsőítés szerintem abban áll, hogy elmondjuk Istennek, hogy ő milyen.

Egyszerűen egyetértünk azzal, amit Isten önmagáról kijelent. Én így tudnám összefoglalni, ha tömören kellene. A közbenjárás, pedig azt jelenti, hogy egyetértünk azzal, amiről Isten azt mondja: „én így szeretném”. Dicsőíteni lehet gitárral, orgonával, de hangszer nélkül is. Dicsőíteni éneklés nélkül is lehet. Még konkrét gondolatok sem szükségesek feltétlenül hozzá.

– Hogy kezdődött ez az egész a személyes életedben?

– 2001-ben tértem meg, amikor Isten valóság lett számomra. Amióta odaadtam neki a szívemet, azóta ő folyamatosan változtat és formál. 2009-ben átéltem egy olyan időszakot, amikor hosszú hónapokon keresztül nem tudtam más szavakkal imádkozni, mint a 27. zsoltár negyedik versével: „Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam: hogy életem minden napján az Úr házában lakjam. Hogy élvezhessem az Úr édességét, és szemlélhessem szent templomát.” Onnantól lett számomra bizonyosság, hogy nem akarok mással foglalkozni, csak Istennel. Ennek a mikéntjét azonban akkor még nem láttam.

Nyuli Gábor: A természetfölöttiben való élet a természetes keresztény élet

Abban az időben találkoztam az Imádság Háza Mozgalommal és a Cor et Lumen Christi Közösséggel. Ezeket éreztem a legközelebb ahhoz a hivatáshoz, amelyre Isten engem hívott. 2014-ben részt vehettem Augsburgban egy Imádság Háza vezetőknek szóló konferencián. Korábban a lelkivezetőm azt mondta, hogy addig meg ne mozduljak semmilyen irányba, amíg Isten azt nem mondja, hogy „most” és „ide”. Ezen a konferencián Istennek nagyon konkrét hívását tapasztalhattam meg több alkalommal. Mindent elhittem Isten hívásából, egyedül abban kételkedtem, hogy lesznek olyan emberek, akik a Kecskeméti Imádság Háza elindulásáért és működéséért pénzadományokat áldoztak volna bele. Amikor mások imádkoztak felettem, kimondták, hogy túl sokat töprengek, és ez megtorpant engem, hogy szabad legyek Isten hívására. Felnyitották a szememet, hogy elfogadjam: az amiről én azt gondolom, hogy lehetetlen, Istennek nagyon is lehetséges.

Somogyi Tibor: Isten a rozsdás vascsövön is tud tiszta vizet folyatni!

– És ekkor döntöttél végül?

– Hazafelé azon gondolkoztam, hogy felmondok a munkahelyemen. Ahogy erre a döntésre jutottam, meg kellett állnunk az autóval, mert az egyik társunk le akarta fotózni azt a horizonttól horizontig tartó szivárványt, amit Isten abban a pillanatban az égre elén felrajzolt. Hétfőn tehát felmondtam a főnökömnek.

– És mi lett kedden?

– Két hónapnyi tartalékunk volt a bankban. Amint a cégnél, ahol addig dolgoztam, átadtam mindent az utódomnak, csörgött a telefonom. Valaki azért hívott fel, mert hallott a döntésemről, és arra kért, hogy meséljem el neki. Végül egy borítékot nyújtott át nekem nem kevés összeggel. Tehát azon a napon, amikor megszűnt minden bevételi forrásom, Isten megmutatta, hogy neki van miből ellátni minden szükségemet. Azóta sem kértem senkitől, hogy támogassa ezt az Úrnak adott szolgálatomat.

Én mindig Istentől kérek: „Apu, szükségünk van ennyi meg ennyi pénzre”, és ő gondoskodik.

Nagylelkű. Nekünk is így kell továbbadnunk mások felé. Meg kell mindig kérdeznünk a hozzánk beérkező támogatásokról Istent, hogy az kenyér, hogy megegyük vagy mag, hogy elvessük. Az első, borítékban kapott támogatásról is megkérdeztük, hogy mire szánta. Meglepő, de azt mondta, hogy mag. Vagyis megmutatta, hogy nem felejt el minket, gondoskodik rólunk, de azonnal a bizalmunkat kérte a folytatáshoz.

– Azóta minden tökéletesen működik ebben az isteni elhívásban?

– A saját életünkre vonatkozó döntéseinket nem ússzuk meg.

A közösségi ima nem helyettesíti a személyes imát, hanem feltételezi azt.

Ha úgy megyünk imádkozni a közösségbe, hogy nincsen rendben Istennel a személyes kapcsolatunk, arra elég hamar fény derül, és nem működőképes. Az eddigi történetünkben volt zeneileg nagyon profi csapatunk is. Ezeket a szakmailag példás lehetőségeket Isten engedte, hogy elhaljanak. Ám azokkal az emberekkel, akik számára a hangsúly valóban az imádságon volt, elkezdett szárnyalni a szolgálatunk. Isten engedett bennünket megtisztulni a külsőségektől a valódi értékek javára.

– Milyen feladata van annak, aki Isten dicsőítésébe kezd?

– A legfontosabb, hogy az egyház szerelembe essen Jézussal. Ez a mi dolgunk, és minden dicsőítő dolga. Az intimitásunk Istennel fontos, hogy rendben legyen. Isten népét Isten tekintetébe kell tudnunk vezetni, mert ott szabadság van. Meg kell fognunk a Szentírást és énekelni azt. Kellenek azok a dalok, amelyek nem pusztán Istenről, hanem Istennek szólnak. Párbeszéd legyen a dicsőítésünk! Énekeljünk neki személyesen és közösségileg! Imádkozzunk azért az ébredésért, amiről Isten beszél, hogy lesz!

Az ébredés előtt természeténél fogva szunnyadás van. Az ébredéshez Isten megoldása kell majd.

Nem lesz elegendő semmiféle politikai vagy egyéb módszer. Végig fog söpörni a világon a felismerés, amelyben meglátják, hogy kicsoda Isten. Meg fogják látni az ő végtelen hatalmát, félelmetes nagyságát, és megtapsztalják szenvedélyes szeretetét. Egyértelmű lesz az is, hogy kik vagyunk mi: Isten gyermekei, Krisztus menyasszonya. Ez lesz Magyarország és az egész világ jövője is!

Álljon fel az Istent imádó zenei hadsereg!

– Ebben lehet szerepe a keresztény könnyűzenének is?

– A keresztény könnyűzene ebben a folyamatban kulcsfontosságú feladatot lát majd el. A Jelenések könyve szerint a végidőkben két dicsőítő mozgalom lesz: az egyik Jézust fogja imádni, a másik pedig az Antikrisztust.

Nem lesz középút.

Vagy ez, vagy az. A magyar keresztény könnyűzenének is ezért szókimondónak kell lennie. Ehhez meg kell tanulnunk a Biblia nyelvezetét. Ahogyan az Írás szól Istenről, az tökéletes példa arra, ahogyan nekünk Istenről kellene énekelnünk. Énekeljünk az egyház menyasszonyi identitásáról, Jézus szépségéről, bölcsességéről énekeket!

Gável András

A kiemelt képünk forrása Kovács Frigyes hivatalos Facebook oldala.

További olvasásra ajánlott írásunk:

Csak temessenek, mi meg feltámadunk!

Prazsák László: Belső bizonyosság és öröm számomra, hogy Krisztusé vagyok

Ez nem vicc, a mennyben zene van!