A küldetés már az anyaméhben elkezdődik

Július másodikán, Sarlós Boldogasszony napján a Római Katolikus Anyaszentegyház Jézus kismamaként megjelenő édesanyját ünnepeli. A sarló nem a rendszerváltás előtti időket hivatott felidézni bennünk, hanem az ezidőtájt esedékes aratásra utal. Megfigyelhető, hogy egyházi Mária-ünnepeink az isteni gondviselésre hagyatkozó, mezőgazdaságból élő magyar ember élethelyzetének periódusait töltik meg szakrális tartalommal. A Boldogasszony soha nem magára irányítja a figyelmet, hanem az ő fiára. Jézus és a még szintén meg nem született Keresztelő János üdvözlik egymást az édesanyák találkozásakor. A bibliai alapokon nyugvó ünnepet az egész egyházra VI. Urbán pápa terjesztette ki, majd IX. Bonifác 1389-ben vigíliával és nyolcaddal egészítette ki. IX. Pius az ünnepet május 31-ére helyezte, a világegyház ma is ezen a napon üli meg.

Mária az angyali üdvözlet után Erzsébet nevű rokonához siet, aki idős kora ellenére gyermeket fogant, egy fiút. A Jézusnál mintegy fél évvel idősebb rokon későbbi, prófétai küldetése, hogy előkészítse a nép szívét a Messiás befogadására. A „pusztában kiáltó szó” majd megtérésre hívja a választott nép fiait. Ostoroz és a bűnre mutat rá – a megbánókat pedig bemeríti a Jordán vizébe, mintegy a megtisztulás jeleként. 

Erzsébet, amint meghallja Mária köszöntését, elárulja, hogy „szíve alatt felujjongott a magzat”. Lefordítva ez annyit tesz: a későbbi Keresztelő Szent János még méhen belüli állapotában felismeri, hogy ki „az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit”. Istentől rendelt prófétai küldetését már világrajötte előtt élni kezdi.

Ne menjünk el szótlanul a Magyarországon a 15. századtól meghonosodott, a ferencesek által a 13. század folyamán jámbor gyakorlatként elindított Mária-ünnep életvédelmi vonatkozása mellett! Az evangélium – ha nem is direkt módon – egyértelműen állást foglal

a meg nem született életek védelme mellett.

Az egyházi és életvédő szervezetek küzdelme a megfogant gyermekek jogainak védelme érdekében tehát nem nélkülözi az evangéliumi alapokat. Jézus és Keresztelő Szent János embrionális találkozásának ténye megerősíthet bennünket abban, hogy a magukat megvédeni nem tudó magzatokért folytatott küzdelmünket nem hagyhatjuk abba, bármennyire is fenyegetett álláspontot képviselünk is az ellenvélemények tengerében.

Talán nem véletlen egybeesés, hogy Sarlós Boldogasszony

a várandós édesanyák oltalma.

A kiemelt képünk forrása a Pixabay.

További olvasásra ajánlott írásunk:

A dicsőítés királynője ma is lenyűgöz minket

Iratkozzon fel hírlevelünkre!