Keresztényellenes Fake News (2): Jézus nem is támadt föl!

Általában húsvét környékén szoktak előállni sci-fi írók, filmrendezők és a téma más komolyan veendő ismerői azzal, hogy akiben az elmúlt kétezer évben embermilliárdok hittek és akihez ugyanennyien fordultak fohászaikban, az hétköznapi halandó volt; Jézust megfeszítették, meghalt, eltemették, szemfüles kutatók pedig megtalálták porhüvelyét. (Többször is.) Ügyes elgondolás, hiszen sokan tekintik az ezzel kapcsolatban született filmeket, könyveket hivatkozási alapnak. Csakhogy a felsorakoztatott „bizonyítékok” olyan könnyen ledönthetők, mint a homokra épített ház – ha idézhetünk egy ideillő klasszikust.

Végtelen a sora azoknak a városi legendáknak, amelyeknek célja a kereszténység hitének (és hitelének) aláásása. Sorozatunk előző részében ezek közül az egyik legnépszerűbbet cáfoltuk meg, nevezetesen hogy Jézusnak testvérei lettek volna, Mária és József közös gyermekeinek személyében. Ehhez kapcsolódva – maradva a sírboltok titokzatos világában – újabb kereszténység-ellenes hoaxot szemlélünk meg közelebbről: mégpedig azt, hogy Jézus nem támadt fel, mivel ráleltek porhüvelyére egy (vagy több…) osszáriumban.

Az egyik „leleplező” felfedezés, amely Jézus Krisztus feltámadását lett volna hivatott cáfolni, 1980-ból való, egy másik pedig 1931-ből. Egyiket sem övezte a maga idejében különösebb hírverés, ennek oka pedig az volt, hogy azok a szakértők, akik valamennyire ismerik a korabeli zsidóság szokásait és történetét, pontosan tudták: nincs itt semmi látnivaló. Tudniilik azzal kapcsolatban, hogy a leleteken – két Jeruzsálemben megtalált osszáriumon – ez állt: Jézus, József fia (Yeschua, Yehosef fia). A leletek megjelentek katalógusokban és szakkönyvekben is, mégis évtizedeket kellett várni arra, hogy valaki meglássa mindebben a lehetőséget – ki az egyikben, ki a másikban.

Ez alapján készült egy BBC-beszámoló 1996-ban, amely hatalmas csinnadrattával jelentette be, hogy megtalálták Jézus porhüvelyét –  kicsit rontott a „hír” hatásfokán, hogy a műsorban tudósok egyenesen nevetségesnek nevezték a feltételezést, hogy a sír Jézusé lenne. Aztán jött James Tabor „bibliakutató”, és a ’80-ban megtalált, Talpiot-leletnek nevezett osszáriumok felirataiból (a már említett Jézus, József fia; Mara, Mária – Mariamene – lánya illetve Júdás, Jézus fia) kiindulva vitatta Jézus feltámadását, azt állítva, hogy Szent Pál egy politikai Jézus-mozgalom élére állva „csinálta meg” az egyházat.

A pontot az „i”-re James Cameron tette fel producerként és „társtettesként”, akinek azért voltak már jobban sikerült filmjei is a „Jézus elveszett sírja” című konteógyűjteménynél. A film stábja sajtótájékoztatón jelentette be 2007-ben, hogy a Talpiot-sírba egykor a Názáreti Jézus, valamint felesége és fia maradványait temették. Ezzel tulajdonképpen azt állították, hogy Jézus sok minden lehetett, akár példás családapa is, de egy biztosan nem: az Üdvözítő. (A „leleplező” filmet amúgy jó érzékkel feketevasárnap mutatta be a Discovery Channel – ezt az üzenetet nem nagyon lehet félreértelmezni.)

Csakhogy.

  1. Az antik zsidóság névadási fantáziája meglehetősen szürke volt, így annak esélye, hogy egy osszáriumban olyan, Jézus nevű férfi csontjai porladjanak, akinek az apját Józsefnek hívták, egyes vélekedések szerint hozzávetőleg 1:240-hez, vagy még annál is valószínűbb. 
  2. Amos Kloner, aki a Talpiotban talált leleteket elsőként megvizsgálta, az ABC Newsnak elmondta: a három kilométer sugarú körben, ahol a sírboltot találták,  körülbelül kilencszáz hasonló sír volt, azok közül 71-ben megtalálható a Jézus név, kettőben pedig olyan Jézusé, akinek az apját Józsefnek hívják.
  3. A Talpiotban talált sír egyértelműen egy módos családé volt – a Szent Család azonban sosem volt tehetős (Lk. 2,24 – Jézus körülmetélésekor két galambot áldoztak, ez volt a szegények áldozata). Ha a családnak lett volna pénze saját kriptára, azt nagy valószínűséggel a szokásokhoz híven inkább Názáretben vásárolták volna meg.
  4. Mivel Jézus családjának nem volt sírboltja Jeruzsálemben, Arimateai József a sajátját ajánlotta fel a holttest számára. A Talpiot-negyed igen messze van a keresztre feszítés helyszínétől – nem úgy, mint az Arimateai József által felajánlott sírbolt. 
  5. Miért titkolták volna – ahogy azt a feltámadás tagadói közül sokan hirdetik – az evangéliumok Jézus házasságát? Hiszen azok korábban születtek, mint az egyházi dogmák – írja Sötét alakok című könyvében Michael Hesemann történész-újságíró.
  6. Hesemann arra is felhívja a figyelmet: nem túl életszerű, hogy Jézus feltámadását akár életük árán is hirdették volna követői, ha a közelben osszárium felirata tanúsítja minden kétséget eloszlatóan ennek ellenkezőjét.
  7. Legkevesebb két alkalommal találták meg (eddig) Jézus csonttároló edényét. Milyen konstellációban idézhetők ezek egymáshoz képest? (Hacsak nem volt két sírja is a tanítónak…) Mindegyiket a felirat alapján tulajdonítják Jézusnak – akkor melyiket tartsuk hitelesnek?

Kövessük a tények mentén gondolkodó tudósok álláspontját, és mondjuk ki: egyiket se.

Kiemelt képünkön: A Jézus sírját borító márványlap a sír fölé emelt edikulában, azaz halotti emlékműben, a jeruzsálemi Szent Sír-bazilikában, a szentély restaurálása után 2017-ben. A bazilikát és benne a szentélyt azon a helyen építették, ahol a keresztény tanítások szerint Jézus Krisztust kereszthalála után eltemették. (MTI/EPA/Abir Szultan)

Olvasásra ajánljuk:

Keresztényellenes Fake News (1): Jézus Krisztusnak vér szerinti testvérei voltak!

Iratkozzon fel hírlevelünkre