Leleplezett KGB: így lett zsidók megmentőjéből Hitler pápája

Ahogyan az elmúlt napok híreiben olvashattuk, 92 éves korában elhunyt Ion Mihai Pacepa egykori román kémfőnök. A gyászjelentések megemlítik, hogy a Nyugatra szökött Pacepa elsősorban a Ceaușescu-rezsim leleplezőjeként vált ismertté még a hetvenes évek végén. A kommunista bűnöket feltáró munkái azért is bírnak rendkívüli jelentőséggel, mert a szerző egyben a legmagasabb rangú kémtiszt, aki a keleti blokkból valaha dezertált. Pacepa a legfelső katonai-politikai körökhöz tartozott, hiszen 1978 nyaráig egyszerre volt a Securitate tábornoka, a belügyminisztérium államtitkára, valamint a titkosszolgálat igazgatóhelyettese. Miután Jimmy Cartertől menedékjogot kapott, az Egyesült Államokban élt 2021. február 16-án bekövetkezett haláláig.

Kevésbé ismert azonban, hogy a volt kommunista hírszerző a KGB Vatikán elleni támadásairól is kitálalt. Hruscsov ugyanis egyház- és pápaellenes kampányt tervezett 1960 elején, amibe a román titkosszolgálatot is bevonta. A szigorúan titkos akció célját a Katolikus Egyház nyugati tekintélyének és befolyásának a meggyengítése képezte. Mindez úgy történt, hogy – a Szentszék és Moszkva között zajló háttéralkuk következtében – három román pap engedélyt kapott a Vatikáni Levéltárban történő kutatáshoz.

Ezek a papok természetesen a román külügyi hírszerzés (a DIE, vagyis Departamentul de Informaţii Externe) beépített emberei voltak, akiket azzal bíztak meg, hogy a levéltárban kompromittáló anyagokat gyűjtsenek XII. Piuszról. Ehhez a Szentszék azért járult hozzá, mert fel sem merült, hogy Pacelli pápára vonatkozóan bármiféle kompromittáló anyag létezhet. Noha Pacepa szerint a román ügynökök sem találtak ilyen jellegű iratokat, a KGB a levéltári „kutatásra” alapozva felépítette Hitler pápájának mítoszát. A „tizenkét szék” fedőnevű akciót Ivan Agayants, a KGB dezinformációs részlegének vezetője sikeresnek ítélte, és köszönetet mondott román kollégáinak.

És lássanak csodát, 1963-ban a nyugat-német nagyközönség megismerhette Rolf Hochhuth A helytartó című darabját, amelyben XII. Piusz érzéketlen, hataloméhes pápaként jelenik meg, aki hallgat a zsidókat ért üldöztetés idején. Innen datálódik tehát a ma is jól  ismert marxista toposz az antiszemita, nácibarát pápáról. Ezt a hamis képet „csomagolta újra” Costa-Gavras 2002-ben megjelent Ámen című hatásvadász filmje, amelynek forgatókönyve szinte teljes egészében a Hochhuth-féle bolsevik propagandára épült.

A KGB és Hochhuth színre lépését megelőzően a pápa humanitárius tevékenységét nagy tisztelet övezte; Eugenio Pacelli az életszentség hírében hunyt el 1958-ban.

XII. Piuszt ekkor nem csak a Katolikus Egyház, hanem az egész világ, köztük a zsidóság jelentős része gyászolta, és nagyra becsülte. A zsidókért tett erőfeszítéseit méltatta a római főrabbi, a Zsidó Világkongresszus és Izrael állam akkori külügyminisztere, Golda Meir is.

Római zsidók ezrei köszönhették életüket annak, hogy a Szentatya utasítására az Örök Város kolostoraiban és zárdáiban menedékre lelhettek az üldözöttek. „Tanúsítom, a 9000 római zsidóból 8000-et a Vatikán mentett meg” – mondta Nicolaus Kunkel, Rómát megszálló német tiszt. Jeruzsálem volt főrabbija, Isaac Herzog már 1944-ben így nyilatkozott: „Az izraeli nép soha nem fogja feledni XII. Piusz és képviselőinek tetteit történelmünk e tragikus korszakában.”

Több mint fél évszázad távlatából kijelenthető, hogy sajnos nemcsak az izraeli nép, de az egész világ elfelejtette, mit tett a pápa az üldözöttekért. A szovjet propaganda annyira hatékonynak bizonyult, hogy hatvan év elteltével is ugyanazokat a kommunista hazugságokat hallhatjuk, olvashatjuk a médiában. A vádakra reagálva a Szentszék többször is kísérletet tett XII. Piusz történelmi szerepének tisztázására; megnyitotta történelmi archívumát, zsidó-katolikus vizsgálóbizottságot állított fel, és konferenciák tucatjait rendezte meg – ám a kívánt siker elmaradt.

Ugyan semmiféle terhelő dokumentum nem került napvilágra azóta sem – sőt, a pápa életmentő tevékenysége csak megerősítést nyert –, Eugenio Pacelli szentté avatását az egyházellenes nagypolitika mindmáig sikeresen blokkolja.

Ideje lenne változtatni ezen!

A Piusz iránti gyűlölet oka természetesen a Szentatya rendíthetetlen antikommunizmusában keresendő.  Ha már antikommunizmusról és szentté avatásról beszélünk, említsük meg azt is, hogy mártírsorsú hercegprímásunk, Mindszenty József boldoggá avatására a magyar hívek már évtizedek óta várnak. A bíboros aktája 1996 óta pihen a Szenttéavatási Kongregáció fiókjában…

A Securitate hajdani tábornoka, Ion Mihai Pacepa így emlékezett vissza a Pacellit ért rágalmakra: „Manapság sokan őszintén meg vannak győződve róla, hogy XII. Piusz rideg és gonosz ember volt, aki gyűlölte a zsidókat, és támogatta Hitlert. Ahogy Jurij Andropov KGB elnök – a szovjet megtévesztés nagymestere – mondogatta nekem; az emberek sokkal inkább elhiszik a mocskot, mint a szentséget.”

 

Csernus-Ortutay Márton

A szerző további írásait ide kattintva olvashatják

 

Kutathatóak lesznek a XII. Piusszal kapcsolatos levéltári dokumentumok

 

Kiemelt képünk forrása: Vatican News