Isten ma is szól, és bennünket akar mozgósítani – egy magyar lelkész az üldözött keresztényekért

Amikor az Iszlám Állam a líbiai partoknál lefejezett huszonegy kopt keresztényt, több ezer kilométer távolságból egy baptista lelkészt megszólított Isten. Kulcsár Ferenc elhatározta, hogy támogatni fogja az árván maradt családtagokat. Az egyszeri jótékonysági koncertből szervezet fejlődött, ami mögött már százak, ezrek állnak. A „Szeretet, ami szívtől szívig ér" mozgalom mára több közel-keleti országban támogatja az üldözött keresztényeket. Ezekről és a jelenlegi adománygyűjtő akciójukról kérdeztük a tiszteletest.

– Mikor határozta el, hogy támogatni fogja az üldözött keresztényeket?

– Öt esztendeje szólított meg Isten, amikor a líbiai partoknál a 21 kopt testvérünket lefejezték. Nézve a lemészárlásukról készített videót, Isten egy kérdést intézett hozzám: „Megölik a testvéreidet, és te mit teszel?”. Akkor értettem meg igazán, hogy nem maradhatok többé külső szemlélő, cselekednem kell. Éppen csak azt nem tudtam, mit és hogyan. Nem vagyok tehetős, befolyásos ember, sem népszerű híresség, csak egy szürke kisegér. Az Úr azonban tovább kérdezett: „Mit tettek az első keresztények szükségben levő, szenvedő testvéreikért?”. Ebből a kérdésből értettem meg, hogy a Szentírásban és a szívemben találom meg a választ, ha őszinte hittel és imádsággal keresem.

Adománygyűjtő koncert a szíriai árvák megsegítéséért

– Mi volt a lényege annak, amit megértett?

– Székely Levente szociológus barátom beszélt az abszolút és relatív szegénységről. A ténylegesen szegény embernek – az abszolút szegénynek – valóban nincs semmije. A relatív szegényt nem az foglalkoztatja, mije van, hanem az, hogy mit birtokol a másik. Ha például van egy Porscheja, neki az fáj, hogy a másiknak van egy Ferrarija, sőt még egy Lamborghinire is futotta neki. Aki így gondolkodik, egyre inkább bezárkózik, befele fordul, és maga körül forog. Nem képes felismerni és értékelni valós helyzetét. Észre sem veszi a körülötte lévőket, nem jut ereje másokkal foglalkozni, annyira leköti önmaga. Jézus Krisztus viszont a világba küldi tanítványait.

Isten ma is szól, és bennünket akar mozgósítani!

Bölcsességet kapunk tőle, és a Szentlélek által mennyei erőt, ezért vagyunk képesek helyesen értelmezni és látni a bennünket körülvevő világ állapotát, testvéreink és embertársaink élethelyzetét és szükségleteit. Amikor nehéz körülményeket érzékeltek az első keresztények, akkor a segítségnyújtás lehetőségeit keresték. A jeruzsálemi gyülekezet számára Makedónia gyülekezetei nagy szegénységük ellenére

„erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek” – írta Pál apostol a korintusi gyülekezetnek.

Tehát nem az a lényeges, amim nincs, hanem az, hogy amim van, azt Krisztus szolgálatába állítom-e.

– Mi volt az első adománygyűjtő rendezvényük?

– Jézus Krisztus egyengette az utamat, így rendezhettük egy jótékonysági koncertet 2015. november 29-én a kopt mártírok családjainak támogatására. Pintér Béla zene- és dalszerző testvérem és barátom vállalta az énekes szolgálatot. Ez alkalommal találkoztunk mi is  (az interjú készítőjével – a szerk.) először személyesen. Így visszatekintve érdekesnek tűnik, hogy azokkal, akikkel a szervezési munka során megismerkedtem, fennmaradt a számomra nagyon értékes kapcsolat mind a mai napig.

Youssef Khalil atya, a Magyarországi Kopt Ortodox Egyház esperese.

– Miért értékesek ezek a kapcsolatok?

– Jézus mondja tanítványainak: „Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek”. Ezen a krisztusi alapon a ma élő tanítványok a hitbeli testvériségen túl igaz barátok is. Ilyen igaz barátság köt Abona Youssef  kopt ortodox esperes plébánoshoz vagy Abuna Hanna melkita katolikus atyához. Az Úr Jézus példázatokban beszélt Isten országáról, és az egyikben ezt mondta: „Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között”. Az égi madarak pedig igencsak sokfélék, mégis mindegyiknek van helye a példázatbeli fán. Ilyen sokfélék vagyunk mi is, keresztény emberek, mégis összeköt bennünket az Isten országa Krisztus, a mi Urunk által. Ő pedig vérét adta értünk, ezért a szövetség vére teszi értékessé és szentté ezeket a kapcsolatokat.

Abuna Youssef kopt atya, Abuna Hanna görög melkita pap és Kulcsár Ferenc baptista lelkész

– Az egyszeri jótékonysági koncertből mozgalom fejlődött. Mi a szervezet küldetése?

– Minél mélyebben ismertem meg közel-keleti testvéreink életét, annál jobban megerősödött bennem a Jézus Krisztustól kapott elhívás üldözött testvéreink és szenvedő embertársaink megsegítésére. A továbbiakban küldetésünk egyrészt a támogatások nyújtására irányult, másrészt igyekszünk a jelenlegi helyzetet megismertetni és az Ige világosságában értelmezni. Így került sor 2016 őszén olyan beszélgetésekre, amelyeken Libanonból, Irakból, Szíriából, Egyiptomból érkezett testvérek mondták el mindennapi tapasztalataikat, és tettek bizonyságot hitükről. Ezzel egy időben fogant meg egy mozgalom elindításának gondolata bennem, mert néhány barátom mellém állt, és biztattak, hogy vigyük tovább együtt az Istentől kapott elhívás alapján ezt az ügyet. Így jött létre a „Szeretet, ami szívtől szívig ér” mozgalom.

– Hogyan működnek, kik támogatják Önöket?

– Gyakran meglepődve hallgatják válaszainkat: tevékenységünk alapja az Úrtól kapott elhívás, és az ősi keresztény gyakorlat alapján működünk. Mindig találtunk megbízható, elkötelezett testvéreket, akik akár az életüket is kockára tették küldetésükért. Rajtuk keresztül értek közvetlen célba támogatásaink. Meg kell jegyeznem, hogy ez az egész történet nem egy szűk kis csoportról szól, hanem százakról, ezrekről, akiknek szíve megmozdult és megnyílt szenvedő embertársaik felé. Szeretethidakat építünk országon belül és országok között, áthidalva felekezeti és földrajzi távolságokat. Ezek a hidak biztosítják többek között támogatásaink célba érését.

Pintér Béla énekes és Kulcsár Ferenc tiszteletes

– Ezek szerint vannak személyes kapcsolataik a Közel-Keleten?

– Jó példa erre a Szíriából származó Dr. Hanna Ghoneim melkita katolikus atyával létrejött testvéri és baráti együttműködés. Még 2016 decemberében vettük fel a kapcsolatot egymással, majd 2017. február közepén találkoztunk először. A szíriai helyzetet, az ottani körülményeket ismertette. Mélyen megérintett mindaz, amit mondott és bemutatott. Különösen a legkiszolgáltatottabbak, a hadiárvák és -özvegyek sorsa, mindennapi élete nehezedett ránk. Eldöntöttük, hogy erőnkhöz és lehetőségeinkhez mérten őket fogjuk támogatni, ezért jótékonysági koncerteket, alkalmakat szerveztünk, először 2017. május 18-án, majd október 1-én és 2018. október 7-én.

Kulcsár Ferenc és lelkes csapata látogatóban Hanna Ghoneim atyánál

– Idén is indítottak egy adománygyűjtést. Mit lehet erről tudni, kiket akarnak támogatni?

– Legutóbb 2020. február 6-án indítottunk útjára egy adománygyűjtési akciót a Damaszkusz melletti Maaruneh keresztény faluban épülő kenyérgyár, a „Kegyelem Péksége” építésének támogatására. Eddig közel 2 millió forint adomány gyűlt össze. Jó barátom, dr. Hanna Ghoneim melkita katolikus atya hatalmas elkötelezettséggel dolgozik azon, hogy az éhezők, rászorulók mihamarabb kenyérhez jussanak.  Az adománygyűjtő akcióhoz egy videoklipet is  készítettünk.

Szíriában a lakosság négyötöde él manapság a szegénységi küszöb alatt, a kenyér az egyetlen, amely az embereket megmenti az éhezéstől. A Damaszkusz közelében fekvő Maaruneh keresztény faluban épül egy nagy kenyérgyár. Teljes kapacitással működve tízezer családot tud ellátni kenyérrel nap mint nap. Az elszegényedett családok, özvegyek, árvák, krónikus betegek, nincstelen idősek ingyen kapják majd a kenyeret. A „Szeretet, ami szívtől szívig ér” mozgalom a Haza-Szeretet Alapítvánnyal összefogva, Jézus parancsát követve:

„Nem kell elmenniük: Ti adjatok nekik enni!” (Máté 14,16)

adománygyűjtésbe kezdett a kenyérgyár építésének támogatására. Várjuk a jókedvű adakozók csatlakozását. Segítsünk együtt a szükségben lévőknek kenyérhez jutni! Adományainkban testet ölt szeretetünk, és sokaknak valódi táplálékot ad! Ne feledjük:

„Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül” (Példabeszédek 11:25).

– Az adománygyűjtéseken kívül hogyan próbálnak még segíteni az üldözött keresztényeken?

– Igyekszünk minél több emberhez eljuttatni az első kézből, közvetlenül a helyszínről származó információkat. Ezek mentesek a külső behatásoktól, mert helyben élő testvéreink és barátaink közvetlen tapasztalatán alapulnak.

Mindig és mindenkinek elmondom, hogy ha valahol tanúságot teszünk, és ismertetjük közel-keleti testvéreink helyzetét, akkor nem pénzt kérni megyünk, hanem a szíveket akarjuk megszólítani Krisztus szeretetével. Ha a szívünk a helyén van, akkor életünkben minden a helyére kerül, és aktivizálódnak cselekedeteink. A jelen történéseiből és tapasztalataiból kiindulva (ez a horizontális kép) tekintünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére (vertikális nézet) a Szentírás alapján. Krisztus cselekedeteiből és parancsából kiindulva szeretnénk látni és láttatni, hogy mi a teendőnk. Összefogással, élő hittel és nyitott szívvel az egyszerű „kisemberek” nagy dolgokat képesek véghezvinni.

Pintér Béla koncertje a szíriai árvák és özvegyek megsegítéséért

– Mit gondol a jelenre vonatkozó aktuális üzenetnek?

– A mi nyugati világunk mára elistentelenedett. Az ember mindenek fölé emelte magát, Isten helyett az ego ül a trónon. Sajnos az énközpontúság a keresztényeket is megfertőzte. A bennünket körülvevő külső körülmények, filozófiai és gazdasági irányzatok az utóbbi évtizedekben erős befolyásra tettek szert közösségeinkben.

Jézus Krisztus kijelentése örök érvényű, mi nem ebből a világból valók vagyunk.

Ezért támadnak ellenünk újra és újra üldöztetések. Keleten ma ez fizikailag van jelen, míg a nyugati világ úgynevezett vélemény- és társadalomformálói Istent és a valódi Krisztus-követőket szorítják ki nagy igyekezettel az élet különböző területeiről. Részben ennek következménye a félelem, elszunnyadás, alkalmazkodás. Jól példázza ezt a jelenlegi vírushelyzet. Ha körülnézünk a közösségi médiában, a keresztény emberektől gyakran a világból másolt reakciókat látjuk, csak valamennyire krisztianizálva. Mintha hirtelen tört volna ránk a veszedelem, ugyanaz a pánikhangulat uralkodik el, pedig Krisztus tanítása nem veszítette érvényét. Most is azt üzeni:

ne aggodalmaskodj, bízd magadat teljesen mennyei Atyádra, aki tudja szükségleteidet!

Jézus Krisztus üzenete mindig időszerű, a 21. században is megállja a helyét: „Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban”. Én nem szégyellem az evangéliumot. Sok testvérem adta és adja Krisztusért az életét nap mint nap.

Kötelességünk törődni velük, hitük miatt üldözött testvéreinkkel, és támogatni őket mindazzal, amink van.

Amikor ezt tesszük, akkor teljesítjük Krisztus Urunk szeretetparancsát.

 

Kassab Adonis

Iratkozzon fel hírlevelünkre!