Kovács Gergely: A szent életű Márton Áron püspök öröksége tiszteletre kötelez

Gyulafehérváron szombaton püspökké szentelték, és az erdélyi római katolikus főegyházmegye élére állították Kovács Gergelyt, a főegyházmegye új érsekét. A szentelésen mintegy félszáz püspök vett részt a Szent Mihály székesegyházban, a templom előtti teret pedig a hívek ezrei töltötték meg.

A ceremóniát vezető Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke magyar fordításban felolvasott beszédében azt hangsúlyozta, hogy Kovács Gergely több mint két évtizedes római szolgálata alatt megtapasztalta az egyház egyetemességét, megtapasztalta az új, digitális kultúrába való beilleszkedés szükségességét, és szülőföldjére hazatérve, magával hozza a globális látásmódot és a nyitott lelkületet.

Hozzátette: mint vegyes házasságból származó gyerek magával hozza az ökumenizmustól átitatott személyes élettörténetét is.

Beiktatták a székelyek új érsekét, Kovács Gergelyt

„Együtt kell járnunk”

A saját kultúra és identitás megőrzésére, de a másság tiszteletben tartására biztatott beiktatása után Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek. Kovács Gergely köszönőbeszédében Kányádi Sándor verséből idézte:

„Aki megért s megértet, egy népet megéltet”.

Kijelentette: Márton Áron pásztorbotját vette át, és a szentéletű püspök öröksége tiszteletre kötelezi. Áron püspök beköszöntő beszédéből idézte: „meg kell tanulnunk, hogy egymásért munkát vállaljunk és tudjunk együtt dolgozni az élet minden területén”. Kijelentette: olyan nagy kiterjedésű főegyházmegyében kezdi meg szolgálatát, melynek a sokszínűség, a sokféleség a jellemzője.

Gyulafehérvár, 2020. február 22.
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelõs államtitkára (b), Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelõs miniszterelnök-helyettes (j2) és Kövér László, az Országgyûlés elnöke (j, takarásban) Kovács Gergely püspökké szentelésén Gyulafehérváron a Szent Mihály-székesegyházban 2020. február 22-én.
MTI/Kiss Gábor

„Együtt kell járnunk: megőrizve a saját kultúrát és identitást, de tiszteletben tartva a másságot, a mást, a másikat. Egymást tisztelve, megbecsülve és segítve, csak közösen és együtt tudunk Istennek tetszően dolgozni. Járjunk együtt!” – fogalmazott az érsek.

Orbán Viktor: „Hálásak vagyunk a gondviselésnek”

Levélben kívánt bölcsességet és áldott szolgálatot a szombaton felszentelt Kovács Gergely gyulafehérvári érseknek Orbán Viktor miniszterelnök. A levelet a felszentelési ceremónia végén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes olvasta fel.

Várakozók Gyulafehérváron a Szent Mihály-székesegyház előtti téren 2020. február 22-én. MTI/Kiss Gábor

Orbán Viktor miniszterelnök Márton Árontól vett idézettel kezdte levelét. Mérföldkőnek tekintette, hogy a nemzeti összetartozás évében új érsek lép a főegyházmegye élére. Kijelentette: Kovács Gergelyt a legtöbben Márton Áron püspök boldoggá avatási eljárásának a posztulátoraként ismerik. Ugyanakkor olyan feladatokat is végzett Rómában, amelyek révén egyedülálló betekintést nyert a közép-európai népek kultúrájába és életébe.

„Hálásak vagyunk a gondviselésnek, hogy széles körű tudásával és tapasztalataival mostantól már Erdély hitvalló püspökének egykori őrhelyén, és az általa kijelölt utat szem előtt tartva szolgálhatja az erdélyi katolikusok sokszínű közösségét” – fogalmazott levelében Orbán Viktor.

MTI