Beiktatták az új székely érseket, Kovács Gergelyt

Gyulafehérváron püspökké szentelték, és az erdélyi római katolikus főegyházmegye élére állították Kovács Gergelyt szombaton. Ahogy a szentmise előtt több mint hatezer hívő szájából csengő régi székely himnusz is szólt: a „vándor székely hazatalált” és immáron főpásztorként népe élén jár. Gyöngy-Pethő Krisztina beszámolója.

Az ünnepi szentmisét Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke főcelebrálta, aki korábban 12 éven át az újonnan szentelt érsek felettese volt. Az ünnepi homíliájában kiemelte, hogy a jelenleg beiktatott érsek több mint húsz éven át a Szent Péter bazilika árnyékában hűen, precízen és okosan szolgálta az egyházat előbb Szent II. János Pál, majd XVI. Benedek pápa és végül az őt püspökké kinevező Ferenc pápa vezetése alatt. Ezen időszakban számos alkalommal Szent Péter sírjánál imádkozott, formálódott világlátása, mely ismerettel gazdagodva térhetett most haza – hangzott el.

Gianfranco Ravasi bíboros (jobbra) átadja a püspöki jelképeket Kovács Gergelynek 2020. február 22-én. MTI/Kiss Gábor

Az újonnan felszentelt püspök jelmondata: Per Ipsum Et Cum Ipso Et In Ipso, azaz Őáltala, Ővele és Őbenne, az áldozati imához tartozó imaszövegre épül és egyben arra a buzdításra, melyre a pápai kinevezési okmányában Ferenc pápa reábízott. A szentelő bíboros a választott jelmondatot igazán testhezállónak találta Kovács Gergelyre nézve, aki mint Márton Áron posztulátora, elődjének ezzel is a határozott kiállását idézi és példaképként állítja maga elé.

Ahogy a szentbeszédben kiemelték, a jelmondat egyben idézi a múltat, a jelent és a jövőt, melyet csak Krisztussal lehet és érdemes elfogadni és megélni.

A szentbeszédet követően került sor a püspökszentelés szertartására, majd a hivatalos érseki beiktatásra, mely után szikár kiállással buzdított a Hiszekegy imádságára az új főpásztor. Ezt követően bemutatta a több mint ezeréves székesegyházban első püspöki szentmiséjét. 

Várakozók Gyulafehérváron a Szent Mihály-székesegyház előtti téren 2020. február 22-én. MTI/Kiss Gábor

Az ünnepi szertartást követően került sor a köszönőbeszédre, melyben mintegy megfogalmazta az új püspök a „programtervét”, ami az igen széles elterjedésű egyházmegyében számos feladatra hívja mind az élen járókat, mind a híveket.

Beszédének elején elmondta, a Rómából való búcsúztatása idején az elköszönő beszédben azzal illették, hogy a Jóisten mindent meg tud egymaga is oldani, de úgy látszik, hogy az a megtiszteltetés érte, hogy hazakerülve, ő vált érdemessé arra a feladatra, hogy vezesse az egyházmegyét. A köszönetnyilvánítások után Kovács Gergely érsek a saját identitás megőrzésével és a másik tiszteltével, az egységre, a helyi viszonyok sokszínűségéből adódóan a másság elfogadására szólított mindenkit és arra, hogy ebben fedezze fel minden ott élő ember az erőforrásokat.

Utalt Ferenc pápa tavaly június 1-jén tett csíksomlyói látogatására, mely során kifejezte az egyházmegye iránti szeretetét. Ebbe a szeretetbe kapaszkodva buzdított az úton való együtt járásra. Ehhez csatlakozott az új érsek is.

Dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek címere Fotó: Vasárnap.hu

A frissen kinevezett érsek címere egyszerre utal székely származására, a Napbaöltözött Asszony (Jel 12,1) tiszteletére, Márton Áron elkötelezett tiszteletére a fenyőfa megjelenítésével és a Krisztusba vetett hitére, mely úgy az öt seb, mint a Krisztus monogram és a jelmondat mentén fellelhető.

Isten áldása kísérje az újonnan felszentelt és kinevezett Gyulafehérvári Főegyházmegye érsekét, Dr. Kovács Gergelyt!

Gyöngy-Pethő Krisztina

Kovács Gergely: A szent életű Márton Áron püspök öröksége tiszteletre kötelez