#NapiPápa: A kereszténység és az iszlám közös missziója egy jobb világért

Február 4-e történelmi pillanatnak mondható a katolikus és iszlám egyházak történetében, Ferenc pápa és Ahmed al-Tayeb főimám ugyanis egy közös dokumentumot írtak alá, amely az erőszak és a terrorizmus visszaszorítását szolgálja. A két egyházi vezető közös nyilatkozata többek közt azt is kifejezte, hogy Isten „nem kívánja azt, hogy a nevében embereket félemlítsenek meg”, valamint hogy milyen problémák vannak jelen a 21. században és ezekre milyen válaszokat lehet adni.

„Az Emberi Testvériség dokumentuma a Világbékéért és az Együttélésért” – ezt a címet viseli az a nyilatkozat, amelyet február 4-én Ferenc pápa és Ahmed al-Tayed főimám közösen írtak alá.  Mindez a két vallás közti kapcsolatok terén fontos mérföldkövet jelent, valamint nemzetközi szempontból is komoly üzenettel bír. 

A dokumentum előszavában leszögezi azt, hogy minden hívő ember úgy kell tekintsen embertársára,

„mint a testvérére, akit támogatnia és szeretnie kell”,

Ennek értelmében a nyilatkozat mindkét vallás híveit arra ösztönzi, hogy egyesüljenek és dolgozzanak együtt a közös érdekek jegyében.  

A pápa és a főimám előírtak néhány követendő irányelvet is ennek érdekében. Hangsúlyozták a „párbeszéd kultúrájának” és a „közös együttműködésnek” és „egymás kölcsönös megértésének” a fontosságát. Ezenfelül a világ vezetőit – a nemztközi gazdaság és politikai építőit – is felhívták arra, hogy 

„a tolerancia kultúráját és a békés együttélést hirdessék; és a legelső adandó alkalommal lépjenek fel az ártatlan vér ontása ellen, a háborúkkal, konfliktusokkal, a környezet, az erkölcs és a kultúra hanyatlásával szemben, amelyeket ma is tapasztalhatunk”.

A két vallási vezető az összes hívőt, illetve a média képviselőit is arra kérte, hogy fedezzék fel ismét és terjesszék „a béke, igazság, jóság, szépség és az emberi együttélés értékeit“. Emellett pedig azon véleményüket is kinyilvánították, hogy a világ jelenlegi hanyatlásának oka

az emberi lelkiismeret érzéketlenedésében, a vallási értékektől való távolodásban és az individualizmusban, a materialista nézetek előretörésében is rejlik. 

A pápa és a főimám arról is szóltak, hogy a modern világban tapasztalható „erkölcsi hanyatlás befolyásolja az emberek cselekedeteit és gyengíti a spirituális értékeket, valamint az emberek felelősségtudatát”, mindez pedig sokakat két szélsőség, az ateizmus vagy éppen a vallási fanatizmus irányába sodor. Állításuk szerint fennáll annak a veszélye, hogy a napjainkban is tapasztalható nemzeti-vallási radikalizmus miatt törhet ki a harmadik világháború is a közeljövőben. Mindennek elkerülésére a két egyházi vezető a nemzetközi porondon történő közös fellépés fontosságát hangsúlyozta.

A pápa és a főimám emellett hangsúlyozta a családok fontosságát a felnövekvő generációknak való iránymutatásban. Azt is kinyilatoztatták továbbá, hogy a vallás soha, semmilyen esetben nem jelenthet alapot az erőszak alkamazására, más vallások követőivel szemben sem. Emellett pedig az emberi jogok fontosságát, a vallási zarándokhelyek sérthetetlenségét is kiemelték.

A dokumentum lezárásában a főimám és a pápa azt kérték, hogy a dokumentum váljon „a tanulmányozás és reflekció tárgyává az iskolákban, egyetemekben és azokban az intézménekben, amelyek az emberek személyiségeit formálják”.  Bíznak abban is, hogy a nyilatkozat „Nyugat és Kelet, Észak és Dél közt a közelség jelképévé válik”

Forrás: Vatican News