Püspökké szentelték Mohos Gábort

Az esztergomi bazilikában szentelték püspökké Mohos Gábort szombat délelőtt. A pápai káplánt október 4-én Ferenc pápa nevezte ki iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros celebrálta a szeplőtlen fogantatás főünnepén. Az eseményen az ország valamennyi egyházmegyéjének püspöke jelen volt.

A bíboros homíliájában úgy szólt Mohos Gáborhoz: a mai napon a fölszentelés által megkapod az apostoli küldetés teljességét a tanítás, a megszentelés és a kormányzás feladatában. Ezt a hármat azért szoktuk megkülönböztetni, mert az Újszövetség sokszorosan hangsúlyozza, hogy Krisztus Dávid fia, vagyis a megígért Messiás-király.

Hozzátette: de ő a próféta, vagy a prófétánál is nagyobb, akinek el kellett jönnie, és egyben ő az örök főpap, aki Istennek a tökéletes áldozatot bemutatta. Krisztus kortársai ugyanis különböző szerepekben, különböző típusú vezetőkben várták a Messiást. Jézus pedig nem csak egyik vagy másik, hanem mindegyik várakozásnak megfelelt, benne Isten minden ígérete teljesült.

Erdő Péter bíboros – Fotó: Nemes Zsuzsanna/vasarnap.hu

Erdő Péter úgy fogalmazott: amikor az egyház püspökei az ő küldetésében járnak, ugyancsak vállalniuk kell, hogy a rájuk bízott közösségben, és valamilyen szinten az egész világegyház javára is teljesítik a tanítás, a megszentelés és a pásztori kormányzás szolgálatát. Az egyházi rend szentsége pedig különleges erőt és kegyelmet ad ehhez.

Kifejtette, hogy ennek működését, ha alázattal figyeljük a saját sorsunkat és tevékenységünket, magunk is megtapasztalhatjuk. Mikor az egyház a világban üldözést szenved, amikor meg nem értés veszi körül, amikor újabb és újabb hullámokban próbálják megsemmisíteni a történelem erői, akkor különösen is szükségünk van a szentekre, a csodákra, a Szentlélek kegyelmeire tanúságtételünk során.

Mohos Gábor – Fotó: Nemes Zsuzsanna/vasarnap.hu

Az új püspök jelmondata: „Quis sicut Dominus, Deus noster?” – „Ki olyan, mint az Úr, a mi Istenünk?” (Zsolt 113,5).

Mohos Gábor 1973. szeptember 11-én született Budapesten. 1999. június 19-én szentelték pappá. Filozófiai tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán végezte, teológiát Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen tanult.

Szolgálati helyei:
1999–2000: káplán Szentendrén
2000–2002: a római Pápai Szent Alfonz Akadémia ösztöndíjasa
2002–2003: káplán a budapest-erzsébetvárosi plébánián
2003–2008: érseki titkár és szertartó az Esztergom–Budapesti Főegyházmegyei Hivatalban
2016–2018: plébános az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye Karizmatikus Személyi Plébániáján
2008–2018: a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára
2018 augusztusától a mai napig a Pápai Magyar Intézet rektora Rómában

Mohos Gáborral készített interjúnkat hamarosan olvashatják a Vasárnap.hu-n!