Krisztus ruháját vették magukra

A Karolina Székesegyházi Kórusiskola ünnepi alkalomra gyűlt össze október elsején. A legifjabb kóristák beöltözése minden évben közösségi és lelki esemény a második osztályos kis énekesek és szüleik, valamint az iskolában tanító tanárok számára. Az iskola udvara ünnepi pompáját a kórus tagjainak fehér ruhájától nyerte. Sok vidám tekintet, kiegyensúlyozott öröm és béke jellemezte az együttlétet. A belső harmónia végső okaként Isten jelenlétét lehetett felfedezni és a barátságot Jézus Krisztussal.

Jézusra szeretnének hasonlítani

Varga László atya köszöntőjének elején Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt leveléből idézett: „Krisztust öltsük magunkra!” Az iskola zenei igazgatója hozzátette, hogy ez azt jelenti: Krisztus erényei szerint kell élnünk, azokat kell gyakorolnunk. Arra biztatta a szülőket, hogy odahaza beszélgessenek a gyerekeikkel erről a gondolatról.

„Ma Jézus ruháját vesszük magunkra, hiszen Jézus is hasonló ruhát hordott. Amikor ezt magunkra öltjük, azért tesszük, mert őrá szeretnénk hasonlítani. Nem pusztán külsőleg. Szeretnénk olyan jók lenni, mint Jézus. Ő is szót fogadott a szüleinek. Nem bántott senkit, mindenkin segített, mindenkit szeretett. És közben énekelni is fogunk. Erre is buzdít bennünket Pál apostol” – mondta az Országos Magyar Cecília Egyesület igazgatója, a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet Egyházzenei referense.

Fogadalom a szent szolgálatra

A beöltözést megelőzően a kórusba felvett gyerekek fogadalmat tettek az első év jelöltségi ideje után, amellyel Isten szolgálatára ünnepélyesen befogadták őket. A másodikosok ígéretet tettek, hogy a rájuk bízott feladatot töretlen hűséggel és áldozatkészséggel végzik majd.

„Ígéritek-e, hogy a szent liturgikus szolgálatot elődeitek példája szerint mindig készségesen és kitartó hűséggel végzitek, a szent zenére vonatkozó liturgikus előírásokat pontosan megtartjátok, és a templomi szolgálat lelki és művészi értékét minden erővel, áldozatok árán is előmozdítjátok, valamint hogy egyházi énekeshez méltóan, Szent Cecília vértanú szellemében, mindenkor tanúságtevő keresztény életet éltek?” – sorjáztak egymás után a fogadalmi kérdések, amelyre a legkisebbek határozott igennel kötelezték el magukat.

„Isten szent színe előtt ezennel fogadalmat teszek. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek.

Énekemmel Istent és embertársaimat szolgálom.

A főparancs szerint élek itt a földön, hogy elnyerjem majd az örök életet. Szent szolgálatomban mindvégig kitartok. Áldozatkész és hűséges leszek. Szűz Mária és Szent Cecília közbejárására segíts ebben Istenem, aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Amen” – hangzottak a gyerekek szájából az elköteleződés szavai.

„Bízom benned!”

„Tedd meg, ami tőled telik” – hangzott el a kórusiskola vezetőjétől a személyes meghívás az újonnan beöltözöttek felé, akik erre örömmel felelték, hogy megteszik, ami tőlük telik. Ezt Varga László atya kézfogás kíséretében a „bízom benned” kijelentéssel nyugtázta.

A magvetés a mi közös dolgunk, a miénk és a tiétek – fordult személyes szavakkal a zeneigazgató atya a jelenlévő szülőkhöz. Elmondta: nagyon szép időket élünk, annak ellenére, hogy mindenki szidja.

Csökken a mennyiség, de növekszik a minőség. A családokban, a kisebb közösségekben megerősödés tapasztalható.

Kiemelte: a kórusiskolai beöltözés látszólag csak egy szép ünnepség. De ezek a gyerekek attól olyan szépek, hogy az Úr Jézushoz kezdenek hasonlítani – magyarázta Varga László atya.

A Székesegyházi Kórusiskolát Beer Miklós megyés püspök 2015-ben alapította és a magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyházzenei testülete az Országos Magyar Cecília Egyesület (OMCE) szakmai felügyelete alá rendelte. Szakmai irányítója és művészeti vezetője Varga László zeneigazgató, apát-kanonok, OMCE-igazgató, a váci székesegyház karnagya.

Felmenő rendszerben működnek a kórusiskolai osztályok, amely ötvözete a kodályi hagyományokon alapuló zenei tagozatnak és az egyházban világszerte másfél ezer év óta hagyományosan működő katedrálisi énekiskolának (Schola Cantorum). A kórusok rendszeres liturgikus egyházzenei szolgálatot végeznek, hangversenyeket adnak.

 

A képre kattintva galéria nyílik!

A Szentlélek volt a főrendező – Sapszon Ferenc karnagy a Vasárnapnak

A NEK előkészületei önmagukban lélegzetelállítóak

Iratkozzon fel hírlevelünkre!