„Mindig új és új magasságai jöttek az életnek” – Ady Endre adjon reményt mára

Ma Ady Endre sorait osztjuk meg az olvasókkal, melyekből erőt meríthetünk a koronavírus okozta bezártság idején.

  1. »Milliók könnye nem sok neked?/ Miért nem sírsz csak magadért?«/ »Mert én mindenkiért szenvedek.«
  2. Békíts ki Magaddal s magammal,/ Hiszen Te vagy a Béke.
  3. Az Isten van valamiként:/ Minden Gondolatnak alján.
  4. Vallom és hirdetem, hogy nincs értékesebb, hatalmasabb és szebb, mint az élet. Mindig szép és mindenütt. Fetrengett a lelkem sokszor porban is, sárban is. De mindig új és új magasságai jöttek az életnek.
  5. A vallás ad híveinek megnyugvást, hitet, föltámadást és mennybéli üdvösséget, nagypéntek pedig adja az emberi dokumentumok dokumentumát, a keresztrefeszítés igazságát, az apostolság tanulságait… Oh, boldogok a hívők, kik ma sírnak, zokognak, de tudják, hogy már holnap este hallelujázni fognak.
  6. Aki él, az mind, mind örüljön,/ Mert az Élet mindenkinek/ Kivételes, szent örömül jön.
  7. Az élet a csodáké, a sorsé, s megrendülni nem szabad sem az életen, sem a csodákon, sem a sorson.
  8. Azért vagyunk-e itt, hogy teremtsünk lelkünkkel valamit a lelkünkből, ami olyan, mint a lelkünk? Valamit, ami a mienk, ami nemcsak más, mint – más, de méltó ékessége lehet felemelt fejünknek.
  9. Mikor elhagytak,/ Mikor a lelkem roskadozva vittem,/ Csöndesen és váratlanul/ Átölelt az Isten.
  10. Hiszek hitetlenül Istenben,/ Mert hinni akarok,/ Mert sohse volt úgy rászorulva/ Sem élő, sem halott.

+1 A legdrágább a világon az élet, az élet az egyetlen igazság s az élet az egyetlen cél.

 

Kiemelt képünk forrása: wikipedia.org/ Székely Aladár