Székelykapuk

Otthon a Kárpát-medencében

Legutóbbi írásomban utaltam rá, hogy székely kapuk között nőttem fel, bár a ditróiak nem túl sokat őriztek meg belőlük. A legnevezetesebb azonban ma is gondosan őrizi katolikus plébánia bejáratát. Még Lőrinc József, Ditró hosszasan, nehéz időkben is kiválóan szolgáló plébánosa állítatta. Újlakytól vett jelmondatát ezerszer olvastam és örökre eszembe véstem:

Őseidnek szent hitéhez, nemzetséged gyökeréhez, testvér! Te ne légy hűtlen soha!

Ditróban manapság Petres Lajos bácsi a leghíresebb fafaragó, ő eredetileg édesapja és nagyapja nyomdokaiban járva zenetanárként kereste a kenyerét, engem is tanított hegedülni. Ma már a faluban több helyütt csodálhatjuk székelykapuit, kopjafáit meg a temetőben. Legutóbb igen szép, faragott díszsulykokat bemutató kiadványát láttam. (A sulyok az a faszerszám, amivel az otthoni, teknőben történt „törzsölés” után a patakon nagyanyám térden állva kiverte a ruhákat, majd kiöblítette. Én, a „kicsi szolga” segítettem neki kitekerni, majd hazacipelni.)

Székelykapuk ma már szerte a Kárpát-medencében állnak, azóta terjednek, mióta a politikum nem akarja mindenáron nemzetköziesíteni a magyarokat. Mi, erdélyi magyarok viszont büszkék vagyunk csakúgy az impozáns kalotaszegi, díszes faragású „cserefa” kapukra, mint a székelyekére, bár kétségtelen, hogy az utóbbi vált közismertebbé, múzeuma is van már. Méltán, hiszen a székely kapu mind megjelenésében, mind szimbólumrendszerében kifejezi a székely-magyarság lelkületét.

Most, hogy közeledik a székelyek legnagyobb búcsúja Csíksomlyón, minden utazónak ajánlom, hogy útközben figyelje meg a kapuk változását. A legrégebbit Mikházán, egy Nyárád-menti kis faluban láthatják 1673-ból, a régi Ferences kolostor mellett, amelyben a román állam természetesen ideggyógyintézetet működtet. A legszínesebbek az Udvarhely melletti Máréfalva kapui, de a Sóvidék is nevezetes kiskapuiról. És a feliratok! A legemlékezetesebb nekem egy farcádi (Udvarhely mellett) volt:

Házad lehet bárhol, hazád csak itthon 

-fogalmazta meg szülőföldjéhez való ragaszkodását ismeretlen honfitársunk. A legszomorúbb pedig Fenyéden látható a jusson való testvéri osztozkodás borzalmas szimbólumaként, mely oda vezetett, hogy nem csak a telket, de a nagykaput is kettévágták. Egyikük a régi kapu hozzá eső felét egy „pofás”, „modern” vaskapuval helyettesítette…

A legszebb számomra pedig a legnagyobb székely, Orbán Balázs síremlékéhez vezető kapu-sor, Szejkefürdőn.

Ennek egyik felirata:

Beteg, ki belépsz, enyhülést találsz

Kérem, ezért se hagyják ki, ha arra járnak!

Kelemen László