Megtalálták és azonosították Boldog Sándor István ereklyéit

Hosszas előkészület és kutatómunka eredményeként, sikeresen exhumálták és azonosították Boldog Sándor István (1914-1953), vértanú szalézi testvér ereklyéit - jelentette be a szalézi rend magyar tartománya.

P. Ábrahám Béla SDB, Szalézi Tartományfőnök és Radnainé dr. Fogarasi Katalin, Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatójának beszédjei nyitották meg a tájékoztatót, melyben átfogó képet kaphattunk Boldog Sándor István vértanú földi maradványainak hányattatott sorsáról és a nehézségekről, melyet a Nemzeti Gyászpark néven ismert 298 -301 temetői parcellák név és jelzés nélküli sírjainak azonosítása jelent. Ezek a sírhelyek 2009 óta élveznek védettséget. Főigazgató asszony elmondta, végre egy méltó látogató központ kiépítésével szeretnének a a Gyászparkban nyugvó magyar hősök emléke előtt tisztelegni, illetve tervek között van egy Sándor Istvánnak szentelt zarándokhely létesítése is.

Ábrahám Béla atya és az utána szót kapó Varga Judit történész kiemelte, hogy a munka fontos segítője volt a kutatásban szintén részt vállaló Csány Márton lelkes hite és akadályt nem ismerő munkája.

Sándor István szalézi testvért 1953-ban koncepciós perben halálra ítélte, majd kivégzése után jeltelen sírba temette a keresztényeket üldöző kommunista diktatúra. Földi maradványainak hollétét már a 2013-as boldoggá avatási szertartás előtt szerette volna a Szalézi Társaság fellelni, ezért levéltári kutatást kezdeményezett, a munkát Dr. Bertáné Varga Judit történész, muzeológus végezte. Kutatási eredményei nagyban előkészítették a mostani feltárást.

A gyakorlati előkészítő munka több mint egy éve kezdődött Dr. Susa Éva igazságügyi főtanácsos vezetése és szakmai felügyelete alatt. Korabeli dokumentumok, szakmai tapasztalatok és logikai következtetések alapján alapos gyanú és komoly remény mutatkozott arra, hogy a vértanú földi maradványait, kivégzett sorstársaival együtt, a rákoskeresztúri Új köztemető 301-es parcellája második sorának 37-es számú sírjában kell keresni.

2018. november 12-én, felkért szakértők jelenlétében megtörtént a sír feltárása és abból a várakozásnak megfelelően hat személy majdnem teljes csontmaradványa került elő.

A csontmaradványok antropológiai vizsgálata a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Bűnügyi Igazságügyi Szakértői Igazgatóság, Genetikai Szakértői Intézet, Referencia-minta Vizsgáló Osztály antropológiai laboratóriumában történt meg. A Dudás Eszter igazságügyi antropológus szakértő által elvégzett vizsgálathoz a vértanú, valamint férfi édes testvére által egykor lezárt borítékok, illetve a rajtuk elhelyezett bélyegek szolgáltak referenciaként a DNS szintű sikeres azonosításhoz.

Dudás Eszter elmondta, a sejtmagi DNS tulajdonságokból állítható fel valaki DNS profilja, amely minden egyes embernél egyedi. Ezért jelenthető ki biztosan, Sándor István csontjait találták meg. 

P. Pierluigi Cameroni SDB – Szentté és Boldoggáavatási Bizottság római felelőse elmondta,  2013-ban éppen ezen a napon, március 27-én, ugyanígy szerdán fogadta a Szentatya Angelo Amato szalézi érseket, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusát és engedélyezte Sándor István vértanúságáról szóló dekrétum kihirdetését. Lelkesen gratulált a Nemzeti és Szakértői Kutató Központ sikeres feltáró munkájához és megköszönte minden résztvevő szakmai együttműködését.

Beszámolt róla, nemsokára a római Szentszéken kérvényezik Sándor István földi maradványainak hivatalos ereklyévé nyilvánítását. A világ 136 országban jelen lévő szalézi rend ez évi tematikájának a “szentség” -et választotta, amely így a magyar vértanú történetével is gazdagodik.

 

A képre kattintva galéria nyílik!

Mindezen munkálatok és vizsgálatok megbízható szakmai alapon történő elvégzése után mind igazságügyi, mind kriminalisztikai jelentőségű, hogy a fellelt hat személy közül sikerült azonosítani néhai Boldog Sándor István szalézi testvér, vértanút – közölték a magyar szaléziak.

A Szalézi Család hálás köszönetét fejezte ki mindenkinek, akik az előkészítési és azonosítási folyamatokban részt vettek.

Különösen is kiemelték a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Nemzeti Örökség Intézete és a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ partneri részvételét illetve vezetőik nagylelkű és professzionális közreműködését.

Boldog Sándor István ereklyéinek további sorsáról és oltárra emeléséről az Apostoli Szentszék útmutatásai alapján, később közölnek részleteket. A 2013 őszi budapesti boldoggá avatás után a világ 136 országában működő szaléziak sokszor fordultak már a magyar tartományhoz és kérték a boldog ereklyéit, hogy az egyházi hagyományok szerint ezzel is kifejezzék eleven tiszteletét.

P. Ábrahám Béla SDB, Don Bosco Szaléziak Tartományfőnök záró szavaival szintén megköszönte mindenkinek a magas fokú szakmai hozzáállást és segítőkész együttműködést, illetve a Miniszterelnökség támogatását is. Elmondta, amikor lezajlott a szentszéki engedélyeztetési folyamat, természetesen Szolnokra, a vértanú  szülővárosába is jut majd ereklye. Ezenkívül, Boldog Sándor István ereklyéjéből a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztjébe is helyeznek majd.

A sajtótájékoztatóról készült videofelvételt, itt tekinthetik meg.

A képre kattintva galéria nyílik!

 

Forrás: Don Bosco Szaléziak Szent Istvánról elnevezett Magyar Tartománya 

Iratkozzon fel hírlevelünkre