Marton Zsolt: A férfi és a nő szeretetszövetsége nem cserélhető fel semmivel

Marton Zsolt váci megyéspüspök, az MKPK családreferens püspöke december eleji körlevelében az élet, a házasság és a család védelmének fontosságára hívta fel a figyelmet. A megyéspüspök kijelentette a férfi és a nő szeretetszövetsége, és az ebből fakadó család, társadalmi és egyházi létünk alapsejtje, ami nem cserélhető fel semmivel. Kiemelte, hogy nem a házasság és a bibliai ihletésű család van veszélyben, hanem az az ember és társadalom, amely nem ismeri fel ezeknek az értékét. Ezután arra kért mindenkit, hogy az élete példájával mutasson utat a fiataloknak, mert ők a legérzékenyebbek, legbefolyásolhatóbbak a különféle ideológiák és eszmei áramlatok által.

A világnak apákra van szüksége

Ferenc pápa egy évvel ezelőtt hirdette meg a Szent József Évet, hogy felhívja a figyelmet arra: „A világnak apákra van szüksége”. A Szentatya Patris corde (Apai szívvel) kezdetű apostoli buzdításában, példaképnek állította elénk Mária jegyesét, Szent Józsefet, mint a szeretett, a gyengéd, az engedelmes, az elfogadó, a teremtő bátorságú, a dolgozó és az árnyékként kísérő apát.

Egy éve éppen ezen a napon jelent meg Marton Zsolt első, bemutatkozó családreferens püspöki körlevele is, aki Isten ajándékának és iránymutatásnak tekinti az egybeesést – derült ki az évfordulóra írt összegzéséből.

S bár a Szent József Év formálisan lezárult, a váci megyéspüspök hangsúlyozta: a vírushelyzet teremtette vészjósló időkben továbbra is nagy szükség van „a biztonságot adó, bátorító, kezdeményező és szeretni tudó apákra”.

Marton Zsolt váci megyéspüspök „a férfi és a nő szeretetszövetsége, és az ebből fakadó család, nem cserélhető fel semmivel!”- Forrás: Kürtös Kata/Vasarnap.hu

Gyümölcsöző családpasztoráció

A családreferens püspök kiemelte, hogy még a világjárvány harmadik és negyedik hulláma sem tudta megakadályozni a sikeres családpasztorációs programok megvalósulását, amiért hálás a munkatársainak. Marton külön megemlítette a Vácon megszervezett, nagy visszhangot keltő, Életvédő Szakmai Napot. Valamint örömét fejezte ki a lelkiségi mozgalmakkal és egyesületekkel elindult gyümölcsöző együttműködésekért (pl. Bízd Rá magad!). Ezenkívül azt is elárulta, hogy Vác fogja megszervezni a Katolikus Családszervezetek Európai Föderációjának (FAFCE) a következő közgyűlését, amely külön dicsőséget jelent az egyházmegyének.

Támadások kereszttüzében az élet, a házasság és a család

Marton Zsolt megyéspüspök kifejtette, hogy a 2021-es év legkomolyabb kihívása az élet-, a házasság és a család védelméért folytatott küzdelem volt. Ugyanis olyan alapvetések kerültek a támadások kereszttüzébe, mint a nő, vagy a férfi biológiai neme, szerepük a társadalomban, vagy éppen a család mint a társadalom alapvető egysége – ismertette Marton. Majd hozzáfűzte, hogy vannak, akik kétségbe vonják a hagyományos bibliai értékeket és az egyház tanítását a családdal kapcsolatban, sőt pánikot keltenek, hogy a házasság és a család intézménye válságban van.

Ám valójában „az ember van válságban, és az a társadalom…, amelyik nem ismeri fel a házasság és a család értékét, elfeledkezik annak eredeti értelméről” – hangsúlyozta a megyéspüspök.

Marton Zsolt váci megyéspüspök

Marton Zsolt váci megyéspüspök: Az az ember és az a társadalom van válságban, amelyik nem ismeri fel a házasság és a család értékét, elfeledkezik annak eredeti értelméről – Forrás: Kürtös Kata/Vasarnap.hu

A család védelmet nyújt a minket ért támadások ellen

Marton Zsolt körlevelében kitért arra is, hogy a katolikus egyház tanítása szerint a házasság nem civilizációs képződmény, amely létrejött, amikor az ember fejlődése során szükség volt rá, és amely aztán idővel eltűnik, amikor már nem lesz rá szükség. „A házasság nem gyermeke, hanem szülője a civilizációnak” – fogalmazott a püspök. Majd Ferenc pápa idevágó gondolatait idézte:

„A család áll e megmentő világkultúra kezdeténél és alapjánál, mely megment minket oly sokféle támadástól, rombolástól, gyarmatosítástól, mint amilyen a pénzé vagy a világot nagymértékben fenyegető ideológiáké. A család szolgál alapul ahhoz, hogy megvédjük magunkat!” (Általános kihallgatás, katekézis, Szent Péter tér, 2015. szeptember 16.)

A család alapvető feladata az élet szolgálata

A váci megyéspüspök határozottan kiállt levelében az emberi élet szentsége mellett. Amely a fogantatás pillanatától kezdve kincs, és amit minden körülmények között védeni kell. A Teremtés könyvéből idézve, így fogalmazott: „minden élet forrása Isten, az emberi élet kiemelkedő érték, mert Isten képmását hordozza magán.” Majd Szent II. János Pál pápa, a Familiaris consortio (A családi közösség) kezdetű apostoli buzdítására hívta fel a figyelmet, amely kimondja:

„Isten a maga teremtő művét a saját képére és hasonlatosságára alkotott férfi és nő megteremtésével fejezi be és teszi tökéletessé: meghívja őket arra, hogy részesei legyenek az ő szeretetének és teremtő atyai hatalmának azáltal, hogy szabadon és tudatosan részt vállalnak az emberi élet ajándékának továbbadásában. A család alapvető feladata tehát az élet szolgálata.” (FC 28.)

Ne engedjétek, hogy ifjúságotokat ellenetek használják fel

Végül Marton Zsolt püspök rámutatott arra az igazságra, miszerint:

„a férfi és a nő szeretetszövetsége, és az ebből fakadó család társadalmi és egyházi létünk alapsejtje, ami nem cserélhető fel semmivel!”

Ezután a családreferens püspök arra kérte a híveket, hogy ezt a tanítást agresszivitás nélkül, senkit meg nem bántva, de bátran képviseljék, és a saját életükkel példát mutassanak. Legfőképp a fiataloknak, akik a püspök szerint a legérzékenyebbek és legbefolyásolhatóbbak a különféle ideológiák és eszmei áramlatok iránt. Zárásképp a püspök Ferenc pápa szavait idézte:

„Kedves fiatalok, ne engedjétek, hogy ifjúságotokat arra használják fel, hogy a felszínes életet népszerűsítsék, mely összekeveri a szépséget a külsőségekkel!” (Christus vivit szinódus utáni apostoli buzdítás, 183. pont, 2019. március 25.)

Apai szívvel akarom szeretni a családokat

Marton Zsolt családreferens püspök levelének végén Szent József segítségét kérve felajánlotta, hogy ő is apai szívvel, egy lelki atya szívével szeretne a következő évben is a családok mellett állni. Várva az egyre szabadabb, személyes találkozás lehetőségét.

Az eredeti körlevél itt olvasható.

Videó: Szabó Csaba

A család a bölcső, a gyermek a jövő

Marton Zsolt püspök: A társadalom van válságban, nem a bibliai ihletésű család

Ha nincs társadalmi normarendszer, csak a légüres tér marad

Iratkozzon fel hírlevelünkre!