A feltámadás bizonyítottan megtörtént, de döntenünk kell, mit kezdünk vele – Barsi Balázs a Vasárnapnak

Barsi Balázscsaládi liturgiája segít Húsvét méltó megünneplésében.

Húsvét reggelén az üres barlangsír és előtte az elhengerített kő képe fogadja a tanítványokat. A sírban halotti leplek és a fejkendő „külön összehajtva”. De mit magyaráz meg ez a látvány? Mária Magdolna felületes pillantással lát (blepó, gör.). Péter apostol csak szemléli a dolgokat (theóreó, gör.). Csak János lát a hit benső szemével (horaó, gör.), ahogyan Isten lát, és eljut a hitre. Vajon mi vezette el a szeretett tanítványt a teljes felismerésig, miután szemügyre vette a gyolcsokat? A feltámadás fizikai bizonyítékairól és a görög szöveg eredeti jelentéséről kérdeztük Barsi Balázs ferences szerzetest.

Nem összehajva, hanem begöngyölve

– A húsvéti üres sírban a tanítványok megtalálják a Mester halotti lepleit. János látta a külön összehajtott fejkendőt, és hitt. Milyen üzenetet hordozott ez a jel a feltámadás bizonyítékaként?

– Nagyon nagy jelentősége van. Fuillett francia egzegéta magyarázza ezt a perikópát. Szerinte a görögöt nem csak úgy lehet fordítani, hogy „külön összehajtva”, hanem „ugyanott, csak ellentétes irányban becsavarva”. Amit a szeretett tanítvány látott és a hit között oksági kapcsolat van. János nem azért hitt, mert látta Jézust. Ő a lepleket látta, és hitt

– Jézus talán azzal foglalkozott volna a feltámadásakor, hogy gondosan összehajtogatta a lepleket, amelybe zsidó szokás szerint begönygyölték a halott testét korábban?

– Ez a kérdés már kisministráns koromtól foglalkoztatott. Ha az „összehajtott” helyett a „begöngyölve” jelentésen indulunk el, kitisztul a kép előttünk. A „szudárion”-t, az izzadságtörlő kendőt becsavarták, és felkötötték Jézus arcát, hogy szépen merevedjen meg. A nagy lepelt pedig alulról és felülről rátették. Az üres sírban a nagy lepel beesve volt, és kidomborodott, kidudorodott gyűrűszerűen a begöngyölt szudárion. Ez nem „egy külön helyen”, hanem „azon a bizonyos helyen” volt található.

Kitalálás vagy bizonyíték

– Miért vannak mégis, akik még ezek után is kételkednek a feltámadás valódiságában, hiszen ez a kép egyértelműen jelezné, hogy Jézus mintegy áthatolt az anyagon, amelybe őt betekerték? A szudárion az általa felszívott veríték és vér elegye miatt kikeményedett és megőrizte a fejformát.

– Ezt az egészet kitalálni nem lehet. Ha az apostolok ellopták volna Jézus testét, akkor se tudták volna a feltámadásnak ezt a módját kitalálni. Jézus feltámadása kitalálhatatlan. Amikor korábban Jézus feltámasztja Lázárt ugyanerre a földi életre, akkor szól a jelenlévőknek, hogy oldják le a lepleket a barátjáról. Ha az Úr Jézus kijött volna az ő földi testében, akkor ezek a leplek össze-vissza lettek volna a sírban, ahogyan ő éppen lehántotta magáról azokat. De nem így volt. Ki az, aki Jézus feltámadásának mikéntjét így kitalálta volna? 

– A mai emberek olvassák a feltámadás „beszámolóját”, ennek ellenére vannak, akik mégsem hisznek. Miért lehet ez?

– Léteznek történelmi és fizikai pillanatok, amelyek elvezetnek oda, hogy a feltámadás megtörtént. Az embernek mégis döntenie kell. Azt nem mondhatja, hogy ez nem így van, vagy hogy azt kitalálták. Legfeljebb azt jelentheti ki – mert mindenkinek megvan a szabadsága erre –,  hogy nem érdekli ez az egész, és él, ahogyan kedve tartja. 

Feltámadt a halottak közül

– A zsidók tudták egyáltalán értelmezni Jézus feltámadását?

– A zsidók azt tudták, hogy van világvégi feltámadás. Jézusban – aki egy a holtak közül – a világvégi dicsőséges föltámadás történt meg előre. Ezt viszont egy zsidó nem tudta kitalálni. Ezért nagyon fontos, hogy a rózsafüzérben ne azt mondjuk, hogy Jézus „feltámadt a halálból”, hanem hogy „feltámadt a halottak közül”. „Ex mortuis”,ahogyan a Hiszekegyben is valljuk: a halottak közül! Megtörtént az emberiség világvégi feltámadása egy személyben.

– Miben más a lázári és a jézusi feltámadás?

– Jézus dicsőséges testben támadt fel, Lázár ebbe a földi világba és testbe tért vissza Jézus szavára. Az anyagnak egy új állapota van jelen Jézusnál. Ennek az anyagnak már más kapcsolata van a földi anyagokkal: a körbeölelő leplekkel is és az utolsó vacsora ajtajaival is. János apostol Mária közeléből szaladt az üres sírhoz, mert „attól az órától fogva a házába fogadta őt a tanítvány”. A szeretett tanítvány a főpap ismerőse volt, vagyis azért nem akármilyen galileai halászokról van itt szó. Egyikük-másikuk görögül is beszélt. Máriának lehetett János házában egy külön szobája, ahova a kereszt alól bevezethette őt a tanítvány. Ebben a légkörben szólalhat meg végre a Szűzanya, és azt mondhatta: „Ja? Zárt ajtók mellett megjelent Jézus? A szűzi méhem zárt ajtaja mellett is így jelent meg annak idején!” A hittitkokat nem szabad szétszednünk, mert különben puszta mesévé válnak, és a vége a hitetlenség lesz.

Gável András

 

Az Alaptörvény elérte az egyetlen alaptörvényt: Isten örök határozatát – Barsi Balázs a Vasárnapnak

A Feltámadottat a benső szemünkkel látjuk meg

A kiemelt képünk forrása: MTI/Filep István

Iratkozzon fel hírlevelünkre