Politikusokhoz írt lelki intelmeket a pasztorálpszichológus

Haladó és kezdő közszereplők, illetve politikusok figyelmébe ajánlotta legutóbb megjelent írását Makkai László pasztorálpszichológus lelkigondozó. Mint írja, a kimondott szónak súlya, a tettnek értéke, a bizalomnak ereje legyen – az ember méltóságáért…

Makkai felhívja a figyelmet arra, hogy minden kimondott szóért, tettért számadással tartozunk Istennek, ezért csak ennek a felelősségnek a tudatában ígérjen bárki programot. A közszereplő családja szent. Szerinte meg kell tanulni az érvelés humánumát, a vitakultúra elsajátítása az értelmes párbeszéd asszertív módja. Írásában rámutat,

a közszereplés szolgálat, és nem hatalom.

Éppen ezért a „kevesebb gőg, több alázat” elméletét kell követni. Leszögezi, tisztelni kell az ellenfelet, mert ő is Isten ajándéka szerettei számára. A gyűlöletkeltés minden formájára nemet kell mondani, a tiszta lelkiismerettel elvégzett munkára pedig igent. „Inkább veszítsek méltósággal, mint nyerjek hazugsággal. A korrupció súlyos bűn. Visszaélés a hatalommal és a választók bizalmával” – olvasható a bejegyzésben.

Kitér arra is, hogy Magyarország és a keresztény érdekek védelme, valamint a hazafiasság a nemzetét szolgáló ember összetéveszthetetlen ismertetőjegye. Felelősen gondolkodni 15 millió magyar ember sorsáról – ez a nemzeti minimum. A jó politikusnak itthon és külföldön is szüntelenül a nemzet érdekeit kell képviselnie. Mint fogalmaz:

„Nem tévesztem meg az embereket, nem hazudok, nem színlelem a jót! A kiszolgáltatott emberek nyomorult helyzetével nem élek vissza, szavazatokért cserébe. Isten engem úgy segéljen!”

A szerző végül Szent Pál korintusiakhoz írt levele egyik mondatával zárja intelmeit: „Ha szeretet nincs mennem, semmit sem érek”.

 

Interjúnk Makkai Lászlóval itt olvasható:

Kezdetét veheti a tradíciók nélküli új pogányság

A mesét hallgató gyerek azonosul a főszereplővel – figyelmeztet az LMBTQ-mesekönyvvel kapcsolatban a pasztorálpszichológus

Kiemelt képünk forrása: Pixabay.com