Az árulás újabb bizonyítéka a Jobbik kereszténygyalázó képmontázsa

A párt egykori országgyűlési képviselője, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat vezetője elsőként a Vasárnapnak adott interjújában értékelte a Jobbik keresztényellenes megnyilvánulását.

– Egykor ön is a Jobbik-frakció soraiban foglalt helyet a Parlamentben. Mit szól ahhoz, hogy a párt néhány napja egy, a keresztényeket és a kereszténységet gyalázó mémet tett közzé a Facebookon?

– Bár azt gondoltuk, hogy az eddigieknél nem lehet mélyebbre süllyedni abban az elvtelen értékfeladásban és balliberális irányváltásban, amit a Jobbik végrehajtott az elmúlt években, ez az eset újra bizonyította, hogy mindig van lejjebb. A kereszténygyalázó képmontázs mögött

nem nehéz észre venni a megfelelési kényszert az új gazda, Gyurcsány Ferenc irányába.

Eddig ez a kereszténygyalázó hangvétel ugyanis csak az ő pártjára, a Demokratikus Koalícióra volt jellemző, de lám, a nemrég összeállt szivárványkoalíció keretében vélhetően a Jobbikra osztották azt a feladatot, hogy egykori keresztény-nemzeti formációként immáron mindenféle gátlás nélkül gyalázza a nemzeti és keresztény érzelmű embereket.

Pedig mit is ír a 2003-as keltezésű, ma is hatályos alapító nyilatkozatuk? „Konzervatívként hisszük, hogy az emberi élet veleszületett méltósággal bír, és hogy minden tevékenység értelme és célja – így a politikáé is – ennek a méltóságnak a megőrzése és továbbadása. A mindennapi politizálásban szükséges kompromisszumkészségnek számunkra ezen értékelvűség szab határt.”

Most már teljesen nyilvánvaló, hogy semmiféle határ nincs náluk. Mintha a mostani balliberális irányváltásukra szabták volna az alapító nyilatkozatuk alábbi mondatát: „Csalódottsággal figyeltük az 1990 után alakult pártok gyors elhasználódását, világnézeti vargabetűit, köpönyegforgatását, korrumpálódását, kiüresedését.”

– Ha ezt a feladatot valóban nem kérte, hanem úgy kapta a Jobbik Gyurcsányéktól, akkor ez egy meglehetősen megalázó szerep, nemde? Hiszen, ahogy azt ön is említette, a Jobbik ennek éppen az ellenkezőjét képviselte a múltban.

– Pontosan. Ez is azt bizonyítja, hogy Jakab Péterék teljes mértékben alárendelt, mondhatni csicskaszerepet töltenek be a baloldali szivárványkoalícióban. Másrészt, a történtek kiválóan illusztrálják, hogy egy abszolút elvtelen, köpönyegforgató, önérdekű csapattá silányultak, amely a korábbi értékekkel, elvekkel és a nemzeti érdekekkel szemben politizál. Ennek a legékesebb bizonyítéka egyébként maga a Jobbik alapító nyilatkozata, amiben világosan le van írva, hogy a párt legfőbb küldetése az, hogy megakadályozza a balliberális, posztkommunista erők hatalomra jutását. Ezzel a mostani politikájuk  egyértelműen szembemegy.

A már többször idézett, a Jobbik honlapján ma is megtalálható dokumentum azt is tartalmazza, hogy: „valljuk, hogy nemzetünk erkölcsi megerősödése csak a krisztusi tanításon alapulhat, és ehhez a magunk eszközeivel politikai pártként hozzá is akarunk járulni.  Ebben a megújulásban kiemelt szerep hárul keresztény közösségeinkre…”

Ezt a kereszténység melletti hajdani értékvállalást köpték szembe a mostani gyalázatos tettükkel.  

– Mint jogászt kérdezem: a hatályos magyar jogszabályok szerint milyen jogi lehetőségekkel élhetnek azok, akiket identitásukban vagy hitükben megsértett a Jobbik Facebook-posztja?

– A Jobbik kereszténygyalázó képmontázsa mindenképpen felveti a jogsértés gyanúját. Emiatt alapvetően két lehetőség jöhet szóba.

Az első az ún. közösségi méltóság megsértése miatti per, amit az Alaptörvény és a Polgári Törvénykönyv biztosít speciális lehetőségként. Az Alaptörvény IX. cikk (5) bekezdése szerint „a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére. Az ilyen közösséghez tartozó személyek – törvényben meghatározottak szerint – jogosultak a közösséget sértő véleménynyilvánítás ellen, emberi méltóságuk megsértése miatt igényeiket bíróság előtt érvényesíteni.”

Ennek értelmében, akit a Jobbik Facebook-posztja mint valamelyik keresztény felekezet tagját gyalázta meg, a jogsértést követő 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez  fordulhat, és kérheti a jogsértővel szembeni keresetben a jogsértés megállapítását, a jövőbeli jogsértéstől való eltiltást, az elégtételadást, a jogsértő jellegtől való megfosztást és a sérelemdíjat.

A második lehetőséggel azok élhetnek, akik a konkrét képen szerepelnek, de nem közszereplők. Mert bár az a főszabály, hogy egy nyilvános tömegrendezvényen bárkiről szabadon készíthető kép- és videofelvétel, amennyiben azt úgy manipulálják, vágják meg, látják el képaláírással, hogy az a középpontba állított emberekre nézve sértő, felmerülhet a képmáshoz, illetve a jóhírnévhez való jog megsértése az ilyen közléshez való hozzájárulás elmulasztása miatt. Emiatt a közösségi méltósági pernél említettekkel egyező igényeket lehet támasztani, de itt öt éven belül.

– Érdekes módon ugyanazok a baloldali médiumok, pártok és civil szervezetek, amelyek más esetekben – amikor nem keresztényeket ér jogsértés – egymást kiabálják túl, ezúttal csendben vannak…

– Pontosan. Ez a fajta kettős mérce egyébként ott is tetten érhető, hogy amikor a „régi”, még elvhű Jobbik tabunak számító társadalmi kérdéseket feszegetett, akkor a balliberális oldal kirekesztő kordont vont köré rasszistázva, nácizva, nem győztek elhatárolódni a párttól.

Most viszont, hogy a szivárványkoalícióba betagozódott Jobbik a keresztényeket gyalázza, nyoma sincs hasonló reakciónak.

Úgy tűnik tehát, hogy amikor a magyarokat és a keresztényeket éri ilyen támadás, a sokat hangoztatott zéró tolerancia hirtelen már nem  fontos a külföldi háttérerők támogatását élvező hazai balliberálisoknak, mivel a mostani Jobbik már az ő nemzetellenes és globalista terveiket szolgálja.

– Ön szerint mikor futott zátonyra a Jobbik által képviselt nemzeti radikalizmus?

– Ez egy lépésről lépésre zajló leépülési folyamat volt, nehéz megragadni egy konkrét kulcspillanatot. Az biztos, hogy amíg a Jobbik-frakció tagjaként képviselő voltam 2010 és 2014 között, még messze nem ilyen kifordult állapotban volt a párt.

Én úgy látom, hogy a Vona Gábor által kitalált, az ún. néppártosodás meghirdetésével indult meg egyfajta  azonosság- és értékfeladási folyamat, amit a Simicska-féle szövetség időszaka csak felerősített. Véleményem szerint a 2018-as választásokra a Jobbik már egyértelműen odakormányozta magát a balliberálisok oldalára, hiszen ne feledjük, a Jobbikhoz kötődő Iránytű Intézet akkor minden körzetben a legesélyesebb ellenzéki jelöltre való szavazásra buzdított. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy több mint 20 olyan egyéni kerület volt, ahol a jobbikos jelölt helyett DK-s vagy MSZP-s politikusra kellett (volna) szavaznia a jobbikos választónak.

Amióta pedig Jakab Péter a párt elnöke, már minimális hasonlóságot sem vélek felfedezni azzal a párttal, amelynek tagja nem voltam soha ugyan, de az akkori értékei és nemzeti érdekeket szolgáló jellege okán magam is segítettem. Döbbenten látom, hogy egykori képviselőtársaim, akik még most ott vannak, milyen mélyre süllyedtek az elvtelenségben. A Jobbikot ma már nemzeti és keresztény értékekben felelősen gondolkodó és cselekvő hazafi támogatása nem, de megvetése joggal illeti.

 

Horváth Tamás

 

Brutális keresztényellenes fordulat a Jobbikban – amihez ezúton is gratulálunk

A Jobbik halott, csak még nem tud róla – villáminterjú ifj. Lomnici Zoltánnal

Azbej Tristan is elítélte a Jobbik kereszténygyalázó képmontázsát

Kiemelt képünk forrása: gaudinagytamas.hu

Iratkozzon fel hírlevelünkre!