Szentatyám, ezt így most mégis miért?!

Ferenc pápa

Szentséges Atya!

Szerda este rengette meg a magyar (katolikus) közvéleményt Szentséged kijelentése, amelyet egy ünnepelt hollywoodi rendező dokumentumfilmjében tett. Mindannyian egyetértünk azzal a kijelentéssel, hogy a homoszexuálisok is Isten gyermekei (minden ember az és része van Isten nagyszerű tervében), ahogy abban is, hogy homoszexuális testvéreinket nem szabad kiutasítani, vagy szenvedésre késztetni. 

Nem tudunk azonban nem felháborodni azon a kijelentésen, amelyben első ránézésre Szentséged szembemegy az Anyaszentegyház tanításával, amikor azt mondja: „a homoszexuálisoknak joguk van arra, hogy családban éljenek (…) Bejegyzett élettársi kapcsolatra van szükség, hogy ily módon jogilag védettek lehessenek”.

Szentatyám, a Hittani Kongregáció hivatalos dokumentumát szeretném idézni Önnek annak reményében, hogy felismeri: nem vitatott jó szándéka ellenére is egy szélsőséges, agresszív, egyház- és keresztényellenes lobbi kottájából játszott, amikor erre a megnyilatkozásra ragadtatta magát. 

Íme tehát az idézet:

„az Egyház tanítja, hogy a homoszexuális személyek iránti tisztelet semmiképpen nem vezethet a homoszexuális magatartás jóváhagyásához, vagy a homoszexuális együttélések törvényes elismeréséhez”.

De ezt is figyelmébe ajánlom: „Nincs semmi alapja annak, hogy hasonlóságokat vagy akárcsak távoli analógiákat lehetne megállapítani az egyneműek együttélései és Istennek a házasságra és a családra vonatkozó terve között. Még súlyosabb azonban a helyzet azokban az országokban, ahol már engedélyezték vagy engedélyezni készülnek a homoszexuális együttélések törvényes elismerését.” 

Illetve érdemes lenne behatóbban tanulmányozni e sorokat is: „A homoszexuális együttéléseknek kedvező törvényhozás ellenkezik a józan ésszel, mert a házasság intézményét megillető, jogi garanciákhoz hasonlókat biztosít két azonos nemű személy együttéléséhez”.

Szentatya, az Ön nyilatkozata homlokegyenest ellentétes egyházunk tanításával. A hétköznapokban pedig jelentősen megnehezíti azoknak a kormányoknak, keresztény szervezeteknek és hitükhöz hű keresztényeknek végvári küzdelmeit, akik még kiállunk az Isten szerinti családért, küzdünk a katolikus társadalmi tanítás érvényre juttatásáért. 

Erre a pofonra Krisztus földi helytartójától számítottunk a legkevésbé. 

Én éppen az elmúlt vasárnapon, második ízben bérmaapává válva vallottam meg hitemet az egyház közösségében és válaszoltam a minket kérdező papnak: ellene mondok a sátánnak és minden cselvetésének. 

Imádkozom, hogy több cselvetésnek ne legyen naiv áldozata. 

Maradok hű katolikus;

 

Vágvölgyi Gergely

 

Ui.: Üdvözlöm az Ön köreiben hatalmas károkat okozó James Martin testvért. Gratulálok aknamunkájának újabb sikeréhez. 

 

Kapcsolódó, olvasásra ajánlott írásaink:

Petícióban kérik Ferenc pápát, hogy korrigálja kijelentését

Tévedhet a pápa, én juszt is katolikus maradok!

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre