385 éves Pázmány Péter öröksége

Pázmány Péter 385 évvel ezelőtt, 1635. május 12-én írta alá a jezsuita egyetem alapító okiratát. A jezsuiták rendjéhez tartozó legendás érsek élete fő művének tekintette az intézmény létrehozását. Nem tévedett: öröksége évszázadok óta, töretlenül jelen van a magyar tudomány és kultúra életében.

Pázmány Péter esztergomi érsek volt a magyarországi katolikus megújulás vezéralakja, aki egész életében azon munkálkodott, hogy Magyarország és a katolikus egyház visszaszerezze régi tekintélyét. Kiváló szónoklataival több mint harminc főrendi családot vezetett vissza a katolikus hitre. Pázmány hamar felismerte, hogy nagy szükség van olyan képzett teológusokra, akik kellő elméleti tudással felvértezve képesek a rekatolizáció és a feudális Magyarország problémáit kezelni.

Pázmány Péter portréja (részlet – Budapest, ELTE Jogi Kar) (Forrás: Wikipedia.hu)

Külföldi útjai és tanítói tevékenysége során pontosan látta, hogy a katolikus egyház csak akkor tudja megfelelően ellátni kötelességét, ha egy központilag irányított oktatási rendszert hoz létre. Egyetemalapítási szándékai nem hatottak újdonságként a 16-17. században – ekkorra számos jezsuita egyetem alakult Közép-Európában. Hazánkban is voltak már próbálkozások egy jezsuita egyetem létrehozására.

1581-ben, Báthory István erdélyi fejedelem Kolozsvárott hozatta létre az első állandó egyetemet, mely a protestáns többségű Erdélyben nem volt fenntartható, így azt 1588-ban megszüntették.

1543-tól, a török betörése miatt az esztergomi érsek, illetva a káptalan otthona Nagyszombat lett, így Pázmány Péter az intézményt is ide álmodta meg. Hosszas előkészület után 1635-ben a jezsuita rend római vezetői is áldásukat adták az alapításra.

Pázmány Péter így –  pontosan 385 évvel ezelőtt – 1635. május 12-én bocsáthatta ki az egyetem alapító oklevelét.

A nagyszombati egyetemet szerette volna a világi és az egyházi vezetőkkel is megerősíteni, melyben felemás sikert ért el: II. Ferdinánd király jóváhagyta az egyetem alapítását, ugyanakkor VIII. Orbán pápa nem, mert nehezményezte, hogy az új intézmény csak két karral rendelkezik, nem pedig néggyel, mint európai társainak többsége.

A nehézségek ellenére 1635. novemberében – ismét – megkezdődött az egyetemi oktatás Magyarországon.

A Nagyszombati Egyetem (Forrás: Wikipedia.hu)

A jezsuita bíboros által alapított nagyszombati universitas eleinte teológiai és bölcsészeti fakultással működött, majd 1667-ben jogi karral bővült. További száz évnek kell eltelnie ahhoz, hogy végül 1769-ben megalakuljon az orvosi fakultás. A jezsuita rend feloszlatása után az egyetemet Nagyszombatról a budai királyi palotába költöztették. 1784-ben ismét költözni kényszerült, akkor Pestre helyezték. 1848-tól az egyetem intenzív fejlődésen ment keresztül, folyamatos működése mellett számos budapesti intézmény elődjének is tekinthetjük.

A Pázmány Péter által alapított egyetem jogutódjai ma is működnek – a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem formájában.

Iratkozzon fel hírlevelünkre