Hogyan fejlesszük a kapcsolatunkat Istennel?

Gary Chapman az öt szeretetnyelvről szóló könyveivel rengeteg embernek tette boldogabbá, jobbá, gördülékenyebbé és szeretetteljesebbé nemcsak a kommunikációját, hanem a kapcsolatait is. De ezek mind az emberek közötti kapcsolatokra vonatkoznak. Mi a helyzet Istennel? Vele hogyan kommunikálhatnánk eredményesen? Hogyan használhatnánk istenkapcsolatunkban az öt szeretetnyelvet? Chapman Az 5 szeretetnyelv Istenre hangolva – Aki mindig közel van című könyvének elolvasása után összefoglalom nektek, hogyan érthetjük meg jobban Istent.

Chapman már a bevezetőben leszögez néhány dolgot:

  1. Csak Isten tehet egy embert boldoggá.
  2. Isten szeret, bármi is történjen.
  3. Hozzá mindig fordulhatunk.

Ha olvastad a Szeretetnyelvek-sorozat korábbi részeit, akkor már tudod, hogy mindannyiunknak van egy elsődleges szeretetnyelve (elismerő szavak/minőségi idő/szívességek/ajándékozás/testi érintés), amely a szívünkhöz szól. Ha ezt a tudást kiterjesztjük az Istennel való kommunikációra, akkor könnyebben megérthetjük a szavát. Úgy is mondhatnánk, hogy

ha ezen a nyelven hallgatjuk Istent, akkor a legszemélyesebben fogjuk megtapasztalni szeretetét.

1. Isten és az első szeretetnyelv: az elismerő szavak

Először is látnunk kell, Isten minden szava az ember értékességét hangsúlyozza. Minden szava az ember értékességét támasztja alá, és az a célja, hogy kapcsolatot teremtsen az emberrel. Akinek az elismerő szavak az elsődleges szeretetnyelve Isten felé, az a prédikációban, a szentbeszédekben, a dicsőítésben érzi a legközelebb magát Istenhez. Ekkor úgy érzi, Isten is megérti őt, illetve ő maga is jobban megéli az isteni jelenlétet. A hangsúly a szavakon van, a szavak erején, ugyanis az elismerő szavak fejezik ki Isten szeretetét, amire az ember is hasonlóképpen válaszol: énekléssel, imával, dicsőítéssel, hálaadással..

Chapman a könyvben felsorol néhány példát, ahol Isten és Jézus bátorító szavait fedezhetjük fel a Bibliában.

„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.”

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, az enyém vagy.”

„Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.”

Sokan vannak, akik a dicséret és a hálaadás nyelvén viszonozzák Isten szeretetét. Sok keresztény azonban eltérő választ adna. Vannak, akiknek az Istennel töltött minőségi időre van szükségük ahhoz, hogy igazán közel érezzék magukat hozzá.

Chapman elmesél egy történetet. Az egyik előadása után odament hozzá egy nő, aki arról mesélt neki, hogy a férje hogyan beszél Istennel. Elmondta, sokszor kitárt karral, becsukott szemmel dicsőíti az Urat, énekel neki a templomban. De ő erre képtelen lenne. Chapman megkérdezte: „Te hogyan fejezed ki Isten iránt a szeretetedet?” „Minőségi időt töltök Istennel” – válaszolta. Majd megosztotta vele, hogy a legnagyobb örömöt az jelenti számára, amikor a Szentírást olvashatja, tanulmányozhatja. Ilyenkor teljesen elveszti az időérzékét, csak Istenre koncentrál. Ezzel át is térünk a második szeretetnyelvre.

2. Isten és a második szeretetnyelv: a minőségi idő

Aki a minőségi időn keresztül fejezi ki Isten szeretetét, ugyanolyan őszintén keresi Istent, mint aki kitárt karral, teli torokból énekel. De akinek a minőségi idő fontos, az a csendekben, az Istennel kettesben töltött percekben érzi leginkább Isten jelenlétét és szeretetét.

Ez a legtermészetesebb módja, hogy megtapasztaljuk a szeretetét,

hiszen ilyen csendeket bármikor teremthetünk magunk körül. Például vele kezdjük a napot, elmélkedünk, imádkozunk felkelés után, és a vele töltött idő után belevághatunk a napunkba – immár sokkal nagyobb kedvvel és erővel. És aki minőségi időre vágyik Istennel, az tapasztalni fogja, hogy Isten mindig készen áll a találkozásra. A minőségi idő Isten egyik legnagyszerűbb szeretetnyelve.

3. Isten és a harmadik szeretetnyelv: az ajándékozás

Vagy úgy is mondhatnánk: adakozás, adományozás. Aki ezt a szeretetnyelvet beszéli, akkor érzi magát a legközelebb Istenhez és akkor tapasztalja a legintenzívebben a szeretetét, ha olyannak ad, aki rászorul vagy megérdemli. Ebben az esetben igazán megéli az adás örömét.

De hogyan ajándékoz Isten? Hogyan kapunk tőle ajándékot? Némelyik ajándékát válogatás nélkül mindenki megkapja.

A felkelő és lenyugvó nap, a lágy eső, a tavasz virágai, a madarak, az évszakok mind-mind Isten ajándékai az embereknek.

Vannak azonban olyan ajándékai, amit csak azok kapnak, akik kérik. Ez nem azt jelenti, hogy mindig pontosan azt adja, amit kérünk, de a végén kiderül,  Ő jobban tudta, mire vágyunk és mire van szükségünk. Istennek csak jó ajándékai lehetnek az ember számára.

Egyébként az ajándék görögül kharisz, vagyis „meg nem érdemelt jóindulat”. Soha nem azért kapunk ajándékot Istentől, mert megérdemeljük, hanem mert így fejezi ki irántunk szeretetét. Ugyanígy a mi ajándékainknak is a mások iránti szeretetből kell fakadniuk, függetlenül attól, mit tettek értünk vagy milyen eredményeket értek el. Isten folyékonyan beszéli az ajándékozás nyelvét. Amikor másoknak adunk, az ő szeretetét tükrözzük vissza.

4. Isten és a negyedik szeretetnyelv: a szívességek

A szívességek szeretetnyelve egy kicsit becsapós, mert minden esetben embertársaink felé tett szívességeinkről van szó. Ha jót teszünk valakivel, akkor közvetve Istennel teszünk jót:

az emberek szolgálata egyet jelent Isten szeretetével.

Chapman egy tanár példáját meséli el, aki úgy is vállalta a plusz korrepetáló órákat, hogy nem kapott érte több pénzt, mellette pedig nem tudott elég időt tölteni a kedvesével. Amikor azonban arról volt szó, hogy ez a túlterheltség a kapcsolat kárára megy, még akkor sem akarta elengedni a korrepetálást, mert mint mondta: „ezeknek a gyerekeknek az én óráim nyújtanak segítséget a fejlődéshez. Máshogy nincs esélyük.”

Isten pedig szüntelenül szolgál minket. Jézus meggyógyította a betegeket, lecsendesítette a vihart, meghalt értünk. Ezek mind szeretetüket fejezték ki az emberek iránt. A Jézussal való találkozás mindannyiunkat döntés elé állít. Sokan azok közül, akik az alázat útját választják – térdet hajtanak, átadják az életüket, és alázattal szolgálják őt-, arról számolnak be, hogy szívüket az a szeretet nyerte meg, amely Jézus szolgálatában, önfeláldozásában és a bűnösökért elszenvedett halálában öltött testet.

5. Isten és az ötödik szeretetnyelv: a testi érintés

Akinek a testi érintés az elsődleges szeretetnyelve, gyakran érzi Isten konkrét jelenlétét. Egy történetében Chapman elmeséli, hogy az egyik előadása után a tolmácsról kiderült, hogy az elsődleges szeretetnyelve a testi érintés. Majd elmesélte megtérésének történetét. Tizenhét éves korában elment biciklizni, közben cigarettázott. Már régóta nem tudott leszokni. Ekkor azt mondta:

„Isten, ha létezel, valahogy verd ki a kezemből a cigarettát.”

Ezután véletlenül elejtette, kiesett a kezéből. Ekkor megállt, és elsírta magát. Érezte, ahogy Isten megérinti, hogy Isten létezik.

Hasonló élményben lehet részük azoknak, akikért úgy imádkozik egy közösség, hogy megérintik őt. Ez olyan érzés számukra, mintha maga Isten érne hozzájuk. De a testi érintés többféle lehet. Gondoljunk Jézus példáira: megmosta az apostolok lábát. Megérinti a gyermekeket, egy érintéssel meggyógyítja a betegeket…

Ugyanúgy, ahogy az ajándékozás, a testi érintés is összeköt az embereken keresztül Istennel. Ahogy mi szeretettel viszonyulunk egy-egy érintésben és cselekedetben embertársaink felé Isten nevében, úgy mások is tesznek felénk ilyenfajta érintéseket. Ők Isten képviselőiként érintenek meg másokat. Menhelyeken, kórházak betegágyainál, árvaházakban – szülők helyett. Ők azok, akik barátságosan vállon veregetnek, mielőtt belépünk a templomba. Ők Isten szeretetének csatornái, akik folyékonyan beszélik az érintés szeretetnyelvét.

Ha többet szeretnétek megtudni a szeretetnyelvekről, az Istennel való kapcsolatban felismerendő szeretetnyelvről, akkor olvassátok el Chapman könyvét. Képes megváltoztatni egy életet.

 

A szeretetnyelv-könyvsorozat elérhető a Harmat Kiadó kínálatában.

Javíts kapcsolataid minőségén! Az 5 szeretetnyelv titka

 

Hogyan fedezzem fel saját és barátaim szeretetnyelvét?

 

Beszélünk-e gyermekünk nyelvén?

 

Derítsd ki az elsődleges szeretetnyelved! – FELESÉGEKNEK

 

Derítsd ki az elsődleges szeretetnyelvedet! – FÉRJEKNEK

 

Maurer Fruzsina

 

Kiemelt képünk illusztráció, forrása a pixabay.com

Iratkozzon fel hírlevelünkre