Akadémia a fiatal keresztény értelmiség képzésére

Hét hónapja indult az Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémia. Jelenleg 12 kollégista szemléletét formálja a neves szakemberekből álló mentorgárda. A kiemelkedő politológusok, szociológusok, egyházi képviselők, művelődésszervezők, művészek, politológusok, szociológusok vezetésével kívánják az érdeklődő fiatalok ismeretét elmélyíteni a művészet, erkölcsetika, gazdaságtudományok és más területeken, s ezzel képezni a jövő nemzedék értelmiségét. A képzés működéséről, céljairól és fő alapelveiről Osztie Zoltán atyát, a program ötletgazdáját és a képzést fenntartó egyesület vezetőjét kérdeztük.

– Miről szól az akadémia? 

– Létezik az úgynevezett Aquinói Szent Tamás Egyesület, mely működteti ezt az akadémiai képzést. De jobban illik rá inkább a speciális szakkollégium megnevezés. Célja tiszta és határozott:

Segítse felnőni a következő keresztény értelmiségi generációt. Egy olyan nemzedéket, mely következetes a keresztény mivoltában, hazaszeretetében és a tágabb környezetéért való felelősségvállalásban. 

Ennek szellemében kialakult egy olyan képzés, ami már hét hónapja működik, összesen tíz hónapon át tart bentlakásos rendszerben. 2019. augusztus 21-én költözött be az első évfolyam a kollégiumba, és immáron elmondhatjuk, hogy sikerrel működik a képzés. Mivel bentlakásos a képzés, aki ebben részt vesz, egy évre kell vállalja, hogy az addig megszokott élethelyzetből kilép, és beköltözik a kollégiumba. Piliscsabán, a lazarista szerzetesek kollégiumát béreljük, és itt kapott helyet a képzés. Nagyon fontos szempont volt, hogy nem a nagyváros zűrzavarában, hanem a Pilis szívében helyezkedjenek el a kollégisták.

Strukturálisan úgy van a képzés kialakítva, hogy minden hónapnak van egy adott témája, mely a tanulmányok központi elemét képezi. Így a magyar művelődéstörténet, lelkiség, teológia, irodalom, történelem, média, gazdaság, politológia, szociológia és természettudományok, művészettörténet mind terítékre kerülnek. Három hétig foglalkoznak a kollégisták a különböző tárgyakkal a szakmában elismert szakemberek mentorálásával. A negyedik héten egy tanulmányi úttal zárul a modul. Ezen utak során végigutaztatjuk a kollégistákat a magyarok lakta vidékeken a Kárpát-medencében. Ellátogathatnak a vajdasági nagy mészárlások helyszínére, húsvétkor Csíkban fognak ünnepelni, vagy éppen egy borút keretében a magyar borfajtákat ismerhetik meg a fiatalok.

A képzés elvégzésével ajánlást kapnak a résztvevők és lehetőséget a közéletben való bekapcsolódásra, illetve okvetlenül egy nagy egyesületi közösségnek a tagjaiként is megmaradnak. Az idén 21-30 év közötti korosztály képviselteti magát a 19 fős kollégium berkeiben. Tehát olyan fiatalokról van szó, akik nagyjából az egyetemet elkezdték, éppen elvégezték, vagy kevés ideje álltak munkába, és fejlődni akarnak, felelősen tenni a társadalmi élet alakulásáért. 

– Honnan jött az ötlet egy ilyen képzés létrehozására?

– Már régről mint belvárosi lelkész és atya vagyunk kapcsolatban Balog Zoltán volt miniszter úrral. Amikor ő az Emberi Erőforrások Minisztériumában miniszter lett, számos ötlettel és visszajelzéssel hozzá fordultam mint KÉSZ (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége) elnök. Ennek folyamán alakult ki a közös gondolkodásmód, és ebből bontakozott ki ez a képzési program, számos más értelmiségi réteget érintő program mellett.

Célunk az akadémiával, hogy egy úgynevezett kérlelhetetlen igényességet alakítsunk ki, amivel majd a mindennapi életben élik a maguk életét, kerüljenek majd bárhová is a kollégiumi időszak után a hallgatók. Ennek mentén az egyéniségük olyan kisugárzással bírhat, ami formálja a környezetüket, bármilyen életállapotba kerüljenek is (munka vagy család terén egyaránt). 

– Főleg a fiatalabb korosztályt várják, vagy inkább a tapasztaltabb, esetleg már egyetemet végzett, de még tanulni vágyókat?

– Az utóbbit inkább. Az alsó korhatárt nem nagyon kívánjuk fellazítani, így is volt olyan, aki éppen csak elkezdte az egyetemet. Mivel az a tapasztalatunk, hogy annyira nagy a korosztálybeli különbség már 4-5 év közzel, hogy nem szeretnénk túl nagy közt engedni az alsó és a felső határ közé. Azt látjuk, hogy egy 19 éves és egy 30 éves már nehezen érti meg egymást. Ez pedig nehezíti az együtt végzett munkát, hiszen más az érdeklődési kör, a tájékozottság. A 19 évesekben a mélyebb felelősségvállalás a társadalmi élet alakítására még ritkán jelentkezik. Viszont a harminc év körüliek szívesen bekapcsolódnak azokba a tevékenységekbe, ahol látják, hogy társadalomformáló, értéket teremtő munkát végezhetnek. 

Dr. Osztie Zoltán; Fotó: Belvárosi Főplébánia archívuma

– Milyen feltételekkel, kiknek lehet jelentkezni a programba és meddig?

– Létezik egy formai jelentkezőlap, amit ki kell tölteni, ehhez szükséges még egy ajánlás akár egyházi területről, akár közéleti vonalról, meg természetesen motivációs levél és önéletrajz. Ezek beérkezése és bírálata után egy személyes, szóbeli felvételi elbeszélgetés is van. 

Sokan életükön át keresve sem találnak ilyen képzésre, hiszen a 10 hónap alatt mi egy széleskörű képzést kínálunk az érdeklődők számára, ráadásul úgy, hogy mindent finanszírozunk számukra és mindenki, kivétel nélkül ösztöndíjat is kap. A képzés nyitott nemcsak az anyaországiak számára, hanem a Kárpát-medencében élő fiatalok számára is. Jelenleg is van kollégistánk Erdélyből és Vajdaságból is. Én minden esetben elkötelezett híve vagyok a magyar egységnek, így ezt ebben a kollégiumi formában is érvényesítjük. Az elcsatolt területek magyar fiataljai számára még fontosabb ennek a lehetőségnek a kihasználása. 

A program második évfolyamába való jelentkezés április 15-ig lehetséges az itt jelzett felületen.

– Házasemberként is csatlakozhatnak a fiatal érdeklődők a programhoz, vagy csakis egyedülállóknak nyitott a program a bentlakásos volta miatt? 

– Abszolút nyitottak vagyunk a házaspárok fele is. A tervek szerint ez még kivitelezhetőbb lesz. Jelenleg 12 kollégistánk van, de szeretnénk, ha ez a szám bővülhetne. Terveink szerint további épületet újítanak fel számunkra, mellyel újabb 20-30 főt be tudunk majd fogadni és ennek keretében kialakítható, hogy akár házaspárok kaphassanak elhelyezést a képzési időre.

– Sikerrel felvételizett valaki, kezdődik a képzés. Mivel találkozik a kollégista, hogyan zajlik egy nap?

– Általában reggel 7:00 órakor közös imádsággal indul a nap, majd közös reggelivel. 8:30-kor kezdődnek el a délelőtti foglalkozások, melyek a megfelelő mennyiségű szünettel, előadások formájában délig tartanak. Majd az ebéd, és egy kis sziesztára is van idő. Délután ismét következik egy szemináriumi munka, mely során lehetőség van a délelőtt hallottak vagy a fő témához kapcsolódó feladatok kidolgozására. Ezt követi a szabadfoglalkozás, mely idő alatt sok esetben az utómunkát is elvégezhetik, ami dolgozatírásokban, prezentációkban nyilvánul meg. Ugyanekkor készíthetik folyamatosan a záró tanulmányukat a kollégisták, melyet a képzés végén mindenkinek le kell adni. Este általában van valamilyen közösségi program, ez alatt közösen vagy egyénileg sportolhatnak a kollégisták, hiszen egész nap ülő tevékenységet végeznek. De ezen kívül kiállításokra, hangversenyekre, színházba is szoktak közösségi szinten ellátogatni. Majd a napot a vacsora után az imádság zárja, mely egyben keretbe is foglalja a napot. Elég feszített a tevékenység, de kéthetente van rá mód, hogy hazatérhessenek a kollégisták, és ápolni tudják az otthoni kapcsolatokat.

Nálunk nincs az a fajta számonkérés, osztályozás, ami mondjuk az egyetemeken vagy más oktatási intézményekben van. Nem vizsgáztatunk, de nyilván van egy követelményrendszer, amit teljesíteni kell, és a mentoroknak is lehetőségük van azon keresztül visszajelzést adni a diákok számára. A mentorálás azt jelenti, hogy személyesen segítik az oktatók a diákokat az általuk különösen érdekelt téma mélyebb megismerésében és azon belül a záródolgozat megírásában. 

– Vannak nyitott alkalmak, képzések a kívülálló érdeklődők számára?

– A programba, a tanulás folyamatába külsősök nem csatlakozhatnak, hiszen ez egy már létrejött, jól működő közösség. Viszont arra volt már példa, és lehetséges továbbra is, hogy ha van egy olyan rendezvény, ami mondjuk Piliscsaba szélesebb lakósságát meg tudja szólítani, azt egy külső helyszínen (iskola, templom, kulturális központ) szervezzük meg. Ez természetesen nyitott az érdeklődők számára is. Itt egy koncertre, vagy más előadásra gondolok elsősorban. 

Amint látható, széles képzési kört föd le az akadémia, melyre szeretettel várjuk a jelentkezőket április 15-ig. 

Gyöngy-Pethő Krisztina

Képeink forrása a Belvárosi Főplébánia archívuma.

 

 

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre