Bemutatják Bánffy Miklós múzsájának könyvét

A Magyarság Háza Irodalmi Szalon keretében február 5-én 18 órától mutatják be azt a kötetet, mely a híres kolozsvári irodalom- és színházkritikus világháborús világszemléletét, a kolozsvári magyarság életének mindennapjait, az irodalmi elit, a magyar színházi élet nagyjairól alkotott nézeteit mutatja be. Nem másról van szó, mint Báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Caroláról, akinek munkásságáról Szerb Antal is elismerően szólt, és akinek haláláig hódolója volt Bánffy Miklós.

Erdély széles vidékén ismert, rendkívül művelt asszonya volt. Színes egyéniség, aki nem volt tekintettel a régimódi szokásokra, modern felfogása öltözködésében is megnyilvánult. Számos irodalmi társaság pártolója vagy aktív tagja volt, így a Kós Károly által szerkesztett Erdélyi Helikon mecénásaként, a Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság tagjaként, a Kolozsvári Nőszövetség elnökeként és az Erdélyi Színpártoló Társaság alelnökeként is ismerték. Szerteágazó tevékenységei közt amatőr színészként elsőként ő kapta a főszerepet Ibsen Nórájában. Majd az Apacsnő szerelme című film főszereplője és rendezője is volt. Úttörőként vonult be a köztudatba abban a tekintetben is, hogy a repülést az elsők közt próbálta ki. Bábáskodott a Helikon létrejötténél és olyan tekintélyt ért el, hogy maga Szerb Antal elsőként neki küldte el a Magyar irodalomtörténet kéziratát. A báróné nemcsak rengeteget olvasott, de négy nyelven olvasónaplót is vezetett. 

A jelen emlékkönyv a Carola-hagyaték első feldolgozása, melyben a korabeli erdélyi kultúrélet hétköznapjai, a galíciai front pokolbéli napjai mutatkoznak meg, valamint a báróné versei, novellái és a hozzá írt levelek mentén kibontakozik a húszas évek kolozsvári kultúrtörténete, számos kevésbé ismert részlettel elégítve ki a helytörténet iránt érdeklődők kíváncsiságát. Szilvássy Carola naplójegyzetei autentikusan tükrözik a kor nemesasszonyának munkához, élethez, a világháború mindennapjaihoz való viszonyulását. 

Sokszínű, talpraesett egyéniségének köszönhetően mindenütt sikert aratott. 

Szilvássy Carola báróné 1876-ban született. Élete során megélte mindkét világháborút, majd 71 éves korában, 1948-ban hunyt el. Sírja a Bánffy család kriptája mellett található a Házsongárdi temetőben. Élete során sikerei mellett szenvedéseket is megélt, de munkássága maradandó és meghatározó nyomot hagyott az utókorra. Az első világháború idején a sebészeti különítmény keretében dolgozott ápolóként. Bánffy Elemérrel 1868-ban kötött házassága nem bizonyult sikeresnek, hiszen egyetlen gyermekük korai halála után a kapcsolatuk megromlott, majd szét is váltak útjaik. 

Házasság sikertelensége ellenére azonban a szerelem mégis körüllengte életét. Bánffy Miklós író, politikus és rendezővel kölcsönösen szimpatizáltak egymással, de Bánffy édesapjának tiltása miatt kapcsolatukból nem lehetett házasság. A jó viszony életük végéig megmaradt, olyannyira, hogy Bánffy híres regénye, az Erdélyi történetnek főszereplője, Milóth Adrienne valójában Carola személyét mintázza. Úgy tartják, hogy az asszony temetésekor Bánffy egy csokor vörös rózsát helyezett el szerelme sírhantján.

Szilvássy Carola Fotó: Szebeni Szabó Róbert hungarianreview.com

Talán Hunyady Sándor leírása tükrözi leghívebben a múzsai asszony hatását:

„A békeidők kolozsvári New York-ja csakugyan az ország egyik legjobb, legúribb, legápoltabb étterme volt. Építésével, tejüveg plafonjával hasonlított valamennyire a pesti Hungáriára. Az étterem egyik sarkában néhány asztal bordószín girlanddal volt elválasztva a többiektől. Amikor már a feketekávénál tartottunk, mintha léghuzam támadt volna a hirtelen kinyitott ajtóból, magas, elegáns, előkelően energikus fiatalasszony lépett be a homályos étterembe. Hosszú, gyors, angolos lépésekkel végigsuhogott a parkettre fektetett keskeny, piros szőnyegen. Nemcsak a ruháján, a válltartásán, a profilján látszott, hogy odatartozik a bordó zsinóron túlra. Arra is ment, egyenesen, biztosan, szinte forradalmasítva agresszív előkelőségével maga körül a levegőt.”

A könyvbemutatón a báróné életének, munkásságának, alkotásainak megismerését Farkas Adrienne, Molnár-Bánffy Kata és Szebeni Zsuzsa segíti. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A helyek korlátozott száma miatt a szervezők kérik, hogy az érdeklődők a részvételi szándékot a magyarsaghazainfo@gmail.com jelezzék.

 

Kiemelt képünk forrása: Magyarság Háza sajtóosztálya

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre