„Fiatal vagyok, katolikus vagyok”

Az immáron negyedik éve útjára indított Tiszafüredi Ifjúsági Találkozót (TiszaFIT) az idén július 31. és augusztus 4. között rendezték meg. A rendezvény idei mottója a „Fiatal vagyok, katolikus vagyok” gondolat volt.  Az öt nap során a tiszafüredi Nagyboldogasszony plébániát 35-40 fiatal lepte el, akik az ország több pontjáról is érkeztek, a program sikerességéről pedig közel tízfős szervező csapat gondoskodott.

A szervezők elmondása szerint a rendezvénysorozat célja, hogy megerősítse a fiatalokat a mindennapokban  a keresztény értékek mentén, és útmutatást adjon az Isten felé vezető úton, illetve lelkesítse őket, hogy hazatérve hitvallóként tegyenek tanúságot Krisztusról.

A program folyamán délelőttönként egy-egy tanításra, tanúságtételre került sor, majd a délutáni órákban – kihasználva a Tisza-tó adta lehetőségeket – változatos programokra nyílt lehetőség, így a résztvevők akár csónaktúrázhattak is a naplementében. Esténként szentségimádás, keresztút, vagy szentmise keretében volt alkalom a lelki elmélyülésre.

Minden évben van az eseménynek egy lelki vezetője, aki naponta ad egy kis útmutatást a jelenlévőknek, és így bontja ki napról-napra az adott év mottóját. Idén ezt a feladatot Csiszér László dicsőítő zenész, dalszerző vállalta, aki tanításai mentén arra hívta fel a figyelmet, hogy szükség van az egyházi apostolkodásban a fiatalokra. Szeretné, ha minden plébánián életre lehetne hívni egy evangelizációs közösséget. Abban bízik, hogy minél többen bekapcsolódnak majd ebbe a szolgálatba, akár az itteni résztvevők közül is otthon, a saját közösségükben.

Fotó: Tóth Dániel

Tanításai mentén arra világított rá, hogy fontos a saját hit mélységének felfedezése, és ezen belül az érett személyes döntés arról, hogy akarjuk-e követni Krisztust, vagy sem. Csiszér a délelőtti tanítások során szentírási példákon végigmenve a Jézussal való találkozás fontosságából indult ki, majd az ebből fakadó tettek jelentőségére hívta fel a figyelmet. A következő pontban az Atya irántunk való végtelen szeretetét, és az ebből fakadó elfogadás fontosságát járta körül. A harmadik tanítás annak fontosságát emelte ki, hogy Jézus az egyetlen megváltó, Ő ad a kőszív helyett tettekre kész hússzívet (Ez 36,26). A záró napon, vasárnap délelőtt a Csiszér László által vezetett elmélkedés arra fókuszált, hogy mindezeket az élő szívből fakadó cselekedeteket a Szentlélek által képes az ember megtenni.

A találkozó nyitó miséjét szerdán Soltész Ádám egri egyházmegyei újmisés celebrálta, és újmisés áldásban részesülhettek a jelenlévők. Csütörtök este a Nagyboldogasszony templomban tartottak szentségimádást, amelyen Csiszér László és dicsőítő zenekara végezte a zenei szolgálatot. Péntek este mécsesekkel jelzett pontok mentén egy aktív keresztutat járhattak végig a résztvevők, ahol a stációknál egy-egy szentírási rész segített az imában.

A program során a szervezők két családot is meghívtak, hogy tanúságtételükkel az élet kérdéseit gyakorlati szempontból járják végig a fiatalokkal.

Szombat délelőtt előbb Dr. Keller János és felesége, Dr. Dávid Judit Sára tettek tanúságot „Isten az orvoslásban” témakörében. A mentőorvos-háziorvos házaspár beszélt kapcsolatuk alakulásáról és hivatásuk megéléséről. Szakmai tapasztalataik mentén szóltak arról is, hogy milyen erőt ad számukra a személyes hit és az Istennel való kapcsolat.

Fotó: Facebook

Őszintén szóltak arról is, hogy az orvoslásban állandóan jelen van a kísértés, hogy a gyógyítás mentén szerepcserét éljen meg az ember. János így fogalmazott: „Isten eszközei vagyunk, holott hajlamosak vagyunk magunkat Istennek képzelni, vagyis élet-halál urának.” Ennek helyén való kezelése abban az alázatban rejlik, amelyet a folytonos ima biztosít. Ugyanakkor egy-egy veszteség mentén a kudarcon való felülkerekedést az segíti, hogy mély megnyugvással hiszik, hogy Isten felsőbb hatalma mindent áthat.

Judit vallja, hogy a gyógyításban a kommunikáción nagyon nagy a hangsúly, főképp akkor, amikor a beteg nem akarja a különböző gyógymódokat elfogadni. A házaspár meggyőződéssel vallja: „Isten mindig jelen van az orvoslásban”.

A második tanúságtevő házaspár egy nemsoká már négygyermekes fiatal pár, akik a párkapcsolatukról és a keresztény házaséletről beszéltek.

Gebauer Balázs és felesége, Gebauer Bettina 2012-ben kötöttek házasságot.

A házaspár őszintén beszélt arról, hogy milyen nehézségekkel találkoztak a párkapcsolatokban még a megismerkedésük előtt, illetve milyen áldást jelentett számukra, hogy egymásra találtak.

Fotó: Facebook

Balázs egy hétgyermekes család legkisebb gyermeke, keresztény értékek mentén nevelték, de fiatal felnőttként tett egy nagyobb kitérőt, és háttérbe kerültek a kapott értékek. Betti egy háromgyermekes családból származik, és bár ő is keresztény környezetben nőtt fel, mégis a debreceni gimnáziumi éveinek és az ottani iskolanővérek útmutatásainak tulajdonítja hitének megszilárdulását.

Balázs bevallása szerint Isten 26 éves korában lépett újra be az életébe, amikor megismerte Bettit. Betti hozzátette, hogy szerelem volt első látásra, és már az ismeretségükkor született beszélgetésekből kiderült számára, hogy közös az értékrendjük. A házaspár kiemelte, hogy egyik sarkalatos randevújuk épp a Tiszta Szívek Mozgalma által szervezett kongresszuson zajlott, ami megerősítőleg hatott számukra, ugyanis a házasság előtt megélt tiszta párkapcsolat Betti számára különösen fontos volt. A randevúkat öt hónap után lánykérés, majd másfél év után házasságkötés követte.

A kezdetektől visszatekintve, a házasságuk mai napjáig vallja a házaspár, hogy úgyszólván „nem alakítói a kapcsolatnak, hanem résztvevői, hiszen Isten alakított mindent, áldásával Ő töltötte el”. Mivel hamar jöttek a gyermekek, és elsődleges feladataik köréjük összpontosulnak, a házaspár kiemelte, hogy az összetartás, az egymásra utaltságban megélt szeretet mindennél fontosabb, ez pedig egyre inkább erősíti a kapcsolatukat.

Fotó: Fodorné Hámori Ágnes 

Szombat este Dr. Ternyák Csaba egri érsek volt az ünnepi szentmise főcelebránsa, aki örömét fejezte ki, hogy részese lehet ennek a találkozónak, és megjegyezte, hogy bár ő arra készült, hogy lelki táplálékot ad a jelenlévőknek, de Ő kap a fiatalok csillogó szemei és mosolygó arcai által lelkierőt. Szentbeszédében iránymutatást adott a fiatalok számára, hogy kovászként együttesen kell építsék a szeretet hídját, ami az emberek közti kapcsolat záloga. Örömét fejezte ki az Érsek úr, hogy ilyen lelkesek, Szentlelkesek a fiatalok, és felhívta a figyelmet arra, hogy (utalva a TiszaFIT-re) fitten kell jelen legyenek a társadalomban, mint hitvalló keresztény fiatalok. A találkozó idei mottójához kapcsolódóan kiemelte, hogy az identitást ad és erősít. Hiszen az ember szívében mindvégig megmarad fiatalnak, még ha teste az évek múltával egyre erőtlenebbé is válik. Katolikusként pedig a közösség megtartó erejét, a templom fontosságát helyezte fókuszba, ahogy fogalmazott: „a templom a megújulás helye”.

Útravalóként az egyházmegye főpásztora a fiatalokra bízta, hogy hazatérve a saját közösségeikbe a lelki FITt-séget vigyék magukkal, és adják tovább.

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre