Vatikán: Válsághelyzet tapasztalható a szexuális nevelés terén

A Katolikus Nevelésügyi Kongregáció által kiadott dokumentum címe: „Férfinak és nőnek teremtette őket. A párbeszéd útjáért a gender-kérdésről a nevelésben”. Az új nemzedékek nevelésének érdekében az egyház is keresi, hogy milyen módszerekkel lehet kezelni az emberi szexualitás egyik legvitatottabb kérdését. Az egyház tágabb értelemben, a szeretetre nevelés szempontjából keresi a válaszokat, hogy a megtapasztalható nevelési, az érzelmi és szexuális témákat érintő válsághelyzet csökkenni tudjon.

A dokumentum a gender ideológiájából indul ki, amely tagadja a férfi-nő közötti kölcsönösséget és különbségeket, mert azokat pusztán a történelmi-kulturális környezet hatásainak tartja, ahogy Fricz Tamás is kifejtette egyik általunk szemlézett írásában a globalista törekvésekre utalva.

Szerinte az új rendszer elméleti alapját a kulturális marxizmus tanai adják. Fricz Tamás kifejtette: ennek lényege, hogy a születéstől fogva meglévő vagy épp a hagyományokból következő különbségeket – legyen az faji, nemi, etnikai, vallási – nem létezőnek tekinti, és az emberek szabad identitásválasztására vezet vissza minden létmódot.

– Az identitás eszerint individualista vélemény, ami idővel változhat. Antropológiai irányvesztésről van szó, ami korunk kulturális légkörét jellemzi, aláásva a család szerkezetét is – állítja a vatikáni dokumentum.

A nevelésben fölmerülő gender-kérdésről a dokumentum állásfoglalása szerint csak abban az értelemben lehet párbeszédet folytatni, ha az nem az ideológiát érinti, hanem a humántudományos kutatásokat. Ennek része lehet például, hogy miként élik meg az egyes kultúrákban a férfi és nő közötti szexuális különbözőségeket.

– A gender felfogás egy nemi különbségek nélküli társadalmat vázol föl, ahol a társadalmi nemnek van abszolút elsőbbsége a biológiai nemmel szemben

– szögezi le a dokumentum. A Teremtés könyvében olvassuk, hogy „Isten férfinak és nőnek teremtette őket”. Az emberi természetet test és lélek egységeként értjük meg, amely vízszintes síkon a személyek között, függőleges síkon az Istennel való szeretetközösséggel egészül ki – áll a dokumentumban.

– Párbeszédet kell folytatnunk a genderről anélkül, hogy lemondanánk az identitásunkról. Meg kell találnunk a párbeszéd útjait anélkül, hogy szlogenekbe és túlzásokba esnénk. Ezt azonban saját identitásunkból kiindulva kell tennünk. A hitből jövő világosságot le kell fordítanunk észérvekre, mert nagy a zűrzavar és félő, hogy sok iskolában tudományosnak állítják be az egyengondolatot. Mi mindenkit tiszteletben tartunk, de elvárjuk, hogy minket is tiszteljenek – szögezte le Giuseppe Versaldi bíboros a Vatikáni Rádiónak adott interjújában.

Forrás: Vatican News