A totális individualizmus diktatúrája masszává gyúr minket

Fricz Tamás politológus a Magyar Nemzet oldalán megjelent cikkében arra keresi a választ: hogyan lehet a különféle közösségekbe szerveződött emberiséget egy masszává összegyúrni annak érdekében, hogy utána valóban uralmat lehessen gyakorolni felettük globális intézmények által? Rádöbbenünk: a logikus ok-okozati levezetés részleteit a saját szemünkkel látjuk - nap mint nap.

Szét kell verni azokat a közösségi formákat, amelyek évszázadokon, sőt évezredeken keresztül közös identitású, összetartó, egymással szolidáris csoportokra tagolták az emberiséget – fekteti le cikke elején Fricz Tamás, aki szerint erre azért van szükség, mert a hagyományokon alapuló közösségek nem fogadják el, hogy olyan intézmények és személyek irányítsák őket, akiket nem tartanak identitásuk részének. Ilyen képződmény lenne például az Európai Egyesült Államok is.

Az új világrend kialakításához új beszédmódot, a „politikai korrektséget” kell kiépíteni, hogy az megfelelően alátámaszthassa az új szemléletmódot: a totális, mindent átható individualizmust. Ebben a globális rendszerben

nem lehetséges „olyan mi-tudat, identitás, ami az egyéni szabadság útjában állhat”.

A cél, hogy az egyén korlátok nélküli szabadsága biztosítva legyen. Mindent, ami ezzel ellentétes, likvidálni kell – a hagyományos családot, a lokalitásokat, a vallási közösségeket, az államot, valamint a legszélesebb identitás bázisát, a nemzetet.

Az új rendszer elméleti alapját a kulturális marxizmus tanai adják. Fricz Tamás szerint ennek lényege, hogy a születéstől fogva meglévő, vagy épp

a hagyományokból következő különbségeket – legyen az faji, nemi, etnikai, vallási – nem létezőnek tekinti,

és az emberek szabad identitásválasztására vezet vissza minden létmódot.

Az elmélet a különféle állami, társadalmi, egyházi, a hagyományból vagy az erkölcsből eredő követelményeket alapból elutasítja. A nemi különbségek sem mások e szemlélet szerint – írja a szerző –, mint társadalmilag meghatározott és kikényszerített állapotok, vagyis nem a természettől valók – ebből fakadóan tehát meg is változtathatók. A kulturális marxizmus elveti a hagyományos, férfi és nő házasságára és gyerekvállalására épülő családmodellt is.

Ezek után nem kell csodálkoznunk azon a hozzáálláson, amely a nemzettudatot negatív jelenségnek állítja be –mutat rá a politológus –, lenácizva és más nemzetek elnyomóiként bélyegezve meg azokat, akik számára a nemzettudat sokat jelent.

A vallás is káros ebben a világuralomra törekvő szemléletben,

hiszen az olyan társadalmi intézmény, amely „hamis tudatra épít és agresszívan befolyásolja az egyént”. De kritizálhatóvá válik az állam és a társadalom minden olyan intézménye is, amely már – adott esetben – évszázadok óta megvan, és bizonyítottan működik.

Fricz Tamás szerint ez a folyamat odáig mehet, hogy egyszerre csak létrejön hét és fél milliárd különálló entitás a Földön – majd beáll a totális atomizáltság és szétesettség állapota. Ezek az individuumok aztán nem vonhatók felelősségre többé, hiszen mindegyik elismerendő és védendő kisebbséget alkot…

Mielőtt azonban az így létrejövő, totálisan atomizált társadalom végleg darabjaira hullana,

a globalisták felkínálják a világkormányzás és a világtársadalom egyedül lehetséges útját.

Rajtunk is áll, hogy ez másképp legyen – sugallja a szerző.

Forrás: MN