Köntös László: a zsidó-keresztény civilizáció végéről

Egy Európa-szerte fellelhető, egyre intenzívebb diskurzushoz szól hozzá Köntös László, amikor Michel Onfray filozófus gondolataira reagálva amellett érvel; még nem jött el a zsidó-keresztény civilizáció vége.

A Michel Onfray francia gondolkodó által képviselt álláspont és érzület a zsidó-keresztény civilizáció végéről sokféleképpen áthatja szinte az egész mai Európát, ideértve még a ma aktív keresztények jó részét is – írja Köntös László a Reposzton megjelent, vasárnapi töprengésében. Határozottan állítja: messze nem érkeztünk el a civilizációk végének korszakához. 

A hanyatlás-elbeszélés, a kulturális-civilizációs múlt elvesztésének érzete, vagy ha úgy tetszik, a hagyomány elvesztésének érzete nyomán kialakuló tragikus életérzés ma kétségtelenül jelen van Európában – írja, bekapcsolódva egy valójában kontinens-szerte egyre intenzívebb diskurzusba. Úgy látja, „ha van kérdés, amelyet valóban fel kell tennünk a jelenkor távlatos értelmezése kapcsán, akkor az az, hogy a zsidó-keresztény civilizáció valóban felszámolta-e önmagát a felvilágosodásnak nevezett fordulat nyomán, avagy maga a felvilágosodás messze nem az önfelszámolás kezdeti mozzanata, hanem nagyon is a zsidó-keresztény civilizációnak a része, amely civilizációnak a lényege – szemben az iszlámmal – épp a reflexivitás, a >>miért?<< kérdésének a legitimitása, még Istenre vonatkozóan is”.

Köntös László feltételezi, hogy jelenkorunk messze nem a zsidó-keresztény civilizáció közelgő végének a kora, hanem sokkal inkább átmenet egy új-régi civilizációs öntudat kibontakozása felé. 

A teljes írás ide kattintva olvasható. 

Iratkozzon fel hírlevelünkre!