Könyörgő dal az üldözött keresztényekért

Olyan korban élünk, amikor a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon. Talán ez is beteljesíti mindazt, amit Jézus Krisztus az ő követőire vonatkoztatva előre vetített: „Mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De aki mindvégig kitart, az üdvözül” (Mk 13,13). Beláthatjuk, hogy amíg idehaza, a szűk környezetünkben vagy Európában a keresztény értékrend módszeres támadása zajlik a szemünk előtt, addig tőlünk távolabb keresztények sokasága adja életét a hite miatt. „A vértanúk vére magvetés. Szárba szökken, ahogy azt nekünk a názáreti Mester tanította” – írta Tertullianus, a korai keresztény egyház gondolkodója. A Kyrie eleison dal énekesnője, Maria Coman Pitești-ből származik, a Bukaresti Egyetem Idegennyelvi (német és angol) karán szerzett diplomát, a bécsi Román Kulturális Intézetben dolgozik, de mindig is zenélt.

Maria Coman lenyűgöző, jó értelemben hátborsóztató előadásában az egyház ősi, görög nyelvű könyörgésével ostromolja az eget. Az énekes hangja kristálytisztán csobogó téli patakként, különböző dinamikával és intenzitással ismételt Kyrie eleison-nal fordul minden keresztény Istenéhez, akinek oltalmát kéri.

Ez az ősi felkiáltás több mint egyszerű panasz, több mint bűnbánat az elkövetett vétkeink felett, de még a vágyott védelem kiesdeklésénél is többet fejez ki. A keresztények Kyrie eleison könyörgése magában rejti azt a biztos hitet és bizalmat, hogy Isten valóban megvéd, megbocsát és irgalmaz. Belehelyezkedés a tökéletes isteni akaratba, amely a földi élet után örök üdvösséget kínál fel azoknak, akik fehérre mosták ruhájukat a Bárány vérében – a Jelenések képével kifejezve.

Mindazok, akik az Isten Fiának útját kívánják járni, a sorsában is osztoznak. Ez pedig a kereszt vállalásának az útja. Vér nélkül a mindennapokban: amikor az elvileg kiegyensúlyozott életünkben kell tudnunk a szűk ösvényt választanunk, elviselve, hogy jézuskövetésünkben lenéznek vagy hátrány ér emiatt – talán éppen az önmagukat kereszténynek tituláló csoportosulások irányából. Vagy vérontással: mint az üldözött keresztények esetében, akik nap mint nap ki vannak téve annak, hogy az életüket kell adniuk azért, mert életüket az el nem múló ajándékokat kínáló Istenhez igazítják.

Hallgassuk hittel és bizalommal a román énekesnő gyönyörűen elénekelt könyörgő imáját. Eközben adjunk hálát mindazok vértanúságáért, akik életük árán is tanúságot tesznek – talán éppen ebben a pillanatban is – Jézus mellett. Erősítsen meg ez bennünket, hogy képesek legyünk kiállni a ránk más módon leselkedő hazai keresztényellenes támadásokat, hogy egy napon mi is ott állhassunk az üdvözültek, a győztesek fehér ruhába öltözött seregében a Bárány trónja körül!

 

 

 

Szeretlek Jézus – a BBSO új dicsőítő dala

Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk

A férfi, aki a jeges Dunában fürdik az üldözött keresztényekért

Fotó: Maria Coman (Facebook)

Iratkozzon fel hírlevelünkre