Egy erőszakos ideológia áldozata lesz az emberiség? A Vadász-házaspár a Vasárnapnak

Az LMBTQ-ideológia olyan magaslatokba tör, hogy az alapjaiban rengeti meg keresztény hitünket, családjainkat, gyermekeinket, de mondhatjuk azt is, hogy magát az ateista világot is – vallja Vadász Sándor és felesége, Edit, az Ádám és Éva Missziót megalapító házaspár.

– Hogyan fogalmazódott meg a misszió gondolata?

Vadász Sándor: Már a kezdetekkor tudtuk, hogy a napjainkban egyre inkább nagyobb teret foglaló LMBTQ- és a vele járó homoszexuális lobbi ellen akarunk aktívan tenni. Viszont keresztényként azt is tudtuk, hogy ha a címben megfogalmazzuk az ellenességet, akkor nem az az üzenet tükröződik, amit mi akarunk kifejezni; hogy szeretetteljesen figyelmeztetni akarjuk az embereket arra, ez egy rossz út és nem az embert, hanem a mozgalom szellemiségét kell elítélni. Így imádkoztunk, majd szinte egyszerre kimondtuk az ötletünket, hogy legyen Ádám és Éva Misszió. Hiszen ők voltak az első emberpár, és bizony nő és férfi volt, nem két nő vagy két férfi. Mindenképpen szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a misszió nem csak a mi saját ötletünk, hóbortunk. Kérdésünkre, hogy mi a mi feladatunk – először 2017-ben az Úr a thesszaloniki hívekhez írt első levél 2, 2-4 igéjét válaszolta, melyet azóta már többször meg is erősített:

„…a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten evangéliumát sok tusakodás közben… mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek…” Nagy hálával elfogadtuk az Úr küldését és ebben munkálkodunk.

Mindennek az előzményét az képezi a missziónkban, hogy még az Isten és a természet szerinti egészséges családmodell (nő-férfi egysége) védelme előtt szerettünk az utcára menni és missziós alkalmakon aktívan részt venni. Szerettünk Istenről beszélni. Mi felnőttként tértünk meg, és ez volt életünk legjobb döntése. Ezt az élményt kívánjuk átadni lassan húsz éve. Az ilyen utcán töltött evangelizációk során azt láttuk (és mai napig ezt tapasztaljuk), hogy az emberek éhesek az igazságra, szomjazzák az ige szerinti életet, ahogy a Szentírásban is meg van írva. 

Sajnos azt látjuk, hogy egyre nagyobb, erőszakosabb nyomulás tapasztalható a magát elnyomottnak beállító LMBTQ szervezetek részéről. Ha a kereszténység nem ébred fel, ha nem teszünk semmit, akkor mi leszünk a kisebbség. Akkor az erkölcs, a család területén le leszünk nullázva, mert a szabadosságot hirdeti, így meghasonul önmagával és végül is a pusztulásba taszítja azt is, aki azonosul vele.

Az igazi meleg ember szépen, csendben él. Ő nem fog felvonulni, nem hogy a mellét verje, hogy én meleg vagyok. Ez mind drasztikus provokációja az LMBTQ-nak, megpróbálják a saját eszméiket mindenkire ráerőltetni. Ráadásul egyre divatosabb is – sajnos főként a tinédzserek körében. 

Azért is imádkozunk, hogy Isten vegye vissza azokat a bástyákat, várakat, amik akár a médián, a filmiparon keresztül az ördög kezében vannak. A filmekben egyre többször mutatnak homoszexuális párt, lassan nincs olyan film, amiben kötelezően nincs egy meleg szereplő. Ez valami szörnyű! Mintha arról szólna a világ! S a filmek után már a mesékben is ezt tapasztaljuk. Minden nap és egyre szélesebb spektrumon zajlik az érzékenyítés.

Fotó: Vasárnap.hu

Vadász Edit: A családmentő missziónkkal 2014 óta foglalkozunk. Sajnos már évekkel ezelőtt találkoztunk a Pride felvonulással, hogyne találkoztunk volna. Belecsöppentünk, a szélébe és láttuk, hogy milyen szörnyűségek történnek. Láttuk, hallottuk és hívő emberként vérzett a szívünk, hogy ez ünnepélynek számít, ezek az emberek örülnek, ezt az emberek követik és valahogy megindult bennünk egy vágyakozás, hogy ennek nem így kellene lennie. Van sokkal jobb alternatíva! Legelőször ekkor mentünk ki a Pride-ra egy általunk készített molinóval, melyre két igét írtunk fel: „Jézus mondja: térjetek meg! …mert a bűn zsoldja a halál.” Ami lehet, hogy kemény, de igazságos és biblikus volt.

Nem csináltunk semmiféle háborút vele, ellenségeskedést, nem is akartunk ítélkezni. A mai napig nem akarunk.

Ettől fogva vannak különböző akcióink is, melyeket évente sikerült megszervezni a Pride felvonuláshoz közel eső helyeken. Ezekhez az alkalmakhoz gyűjtöttünk lelkipásztorokhoz, egyházi képviselőkhöz és olyan szervezetekhez elérhetőséget, akik a keresztény érék és Isten terve szerinti családban hisznek. Lassan a levelezési listánk felduzzadt körülbelül 4500 főre. Számos találkozáson vagyunk túl fantasztikus emberekkel, akik akár mint pásztorok, akár mint magánemberek fontosnak találják, hogy a férfi-nő egységéből származó családot védjék. De sajnos vannak olyanok is, akik abszolút elzárkóznak, mert félnek, hogy ha felvállalják a harcot, akkor esetleg munkájukat is elveszíthetik. 

2017-ben keresztény kivonulást, 2018-ben ökumenikus istentiszteletet szerveztünk, ahol számos keresztény felekezet lelkipásztora is képviselte egyházát, 2019-ben dicsőítő koncertünre is sor került a Szent István-bazilika előtt Csiszér László és Prazsák László vezetésével és a Wana zenekar részvételével.

A figyelemfelkeltő missziós alkalmak során soha senki nem bántottunk meg. Nem voltak konfrontációk, amitől esetleg sokan féltek. Szeretetben zajlottak le, de szó volt arról, hogy mit ír a Biblia ezekről a dolgokról. Ha az az egy bűnünk van, hogy elmondtuk, mi van a Bibliában, akkor uram bocsá’, vállaljuk a bűnt, de ez nem volt bűn. A kegyelemért, a gyógyulásért imádkoztunk!

Most, hogy a Pride 2020-ban lesz 25 éves Budapesten, valami másra éreztünk elhívást. Mostanában egyre inkább a sajtó, a média terén kell megszólalnunk. Példa erre a mostani beszélgetés is. 

Fotó: Vasárnap.hu

– Ádámig és Éváig visszamenően hol rejlik a probléma gyökere és hogyan lehet azt megragadni?

Vadász Sándor: Ha csak azt nézzük, hogy Ausztriában az evangélikus lelkészek már összeadják az azonos nemű párokat, ami itt van a szomszédban, akkor egyértelművé válik, hogy a jelenséggel foglalkozni kell. S még nem is beszéltünk azokról az európai országokról, ahol katasztrofális méreteket öltött az LMBTQ-ideológia térhódítása…!

Úgy érezzük és tapasztaljuk, hogy őrállóknak kell lennünk. Ezekiel próféta könyvében áll, miszerint az őrállóknak elő kell állniuk és figyelmeztetni kell az embereket. El kell mondanunk, hogy az emberek nem jó úton járnak, ha a homoszexualitást választják és ezért a figyelmeztetés. A keresztségből fakadóan az őrállói feladat bizony a keresztényekre vár. Holnap is rájuk fog várni, nekik kell ezt elmondani, nem az ateista embereknek. 

– Hogy látják a mai Ádámok és Évák szerepét, feladatait és kihívásait?

Vadász Sándor: Abszolút végidők vannak ebben a témában. Iszonyú, úgy nyomul az LMBTQ, hogy nem tudjuk utolérni. Egyszerűen el kell mondani a keresztény embereknek, hogy ébresztő, mert nem tudjuk, hogy holnapután mire ébredünk fel. Lépten-nyomon be akarják magyarázni nekünk, hogy az a természetes, azt kell követni, holott ez nyilvánvalóan nem igaz. Talán a társadalom 1-2 %-át érintheti a jelenség valójában, de ha ez így megy tovább, egy nullát fogunk mellé rakni szépen lassan. Ebből egy kaotikus, erkölcsi botrány, egy hanyatlás, vég lesz. Ezért veszélyes a lobbi és ezért kell róla beszélniük az egyházaknak is. Ők sem maradhatnak ki és ahogy látom, egyre inkább fel is vállalják ezt a küldetést.

Vadász Edit: A jövőt a kihívások terén nagyon sötéten látjuk. Annál is inkább, mert a Bibliában ezek vannak megírva – aki értőn olvas, az látja. Benne vagyunk az utolsó időkben. De bizonyára emellett azért keresztényként azt is látjuk, hogy Istennek valamilyen módon mindenki a munkatársa. Munkatársa az, aki a sajtóban, a médiában, a kis misszióban, otthon a családjában, a munkahelyén vagy bárhol, de szolgálja Őt és Felé igyekszik haladni, vezetve másokat is. Harcolnunk kell az ellenséges eszmék ellen. Addig is, míg az utolsó időkben élünk, dolgunk van, nem lehetünk tétlenek!

Fotó: Vasárnap.hu

– Az LMBTQ mozgalom, a Pride szivárványosságában hogyan látják a nő-férfi kapcsolatát, a hagyományos család jövőjét?

– Vadász Edit: Az egyházak rendkívül családcentrikusak, ez nagyon jó. Egyébként éppen ez az a terület, ami borzasztóan összetett, kényes és durva. A háborús állapotok nagyon látszanak, még manifesztálódva, tehát anyagi oldalról is látszik, hogy háború van, de főként természetesen a szellemi oldalon. Vigyázni kell a szavainkra, de meg kell emelni a mércét, hogy erősebb legyen az ellenlobbival szemben. Hogy legyen ennek a csendes többségnek – mert most még azok vagyunk – egy kiáltó hangja. A normális ember már szólni sem mer, nem hogy levegőt venni, mert elnyomják az állítólag elnyomottak. Az LMBTQ mondja magáról, hogy üldözik őket, elnyomják és kisebbségben vannak, de minden fordítva igaz. Mi, a keresztények, a normális, hagyományos értelemben vett szexualitású emberek leszünk egyre inkább üldözöttek. Pláne akkor, ha merünk szót emelni ez ellen az érzékenyítés ellen.

Igenis, kimondva, kimondatlanul egy erőszakos ideológia áldozatává kezd válni az emberiség.

– Vadász Sándor: A csapból is ez folyik, hogy üldözve vannak, és el kell őket fogadni. De könyörgöm, ki üldözi őket? El vannak fogadva, nincs üldözve senki.  Ha ezek az emberek elérik a céljukat – remélem, nem fogják elérni –, akkor igenis előbb-utóbb nem lesz emberiség.

– Milyen rendezvényekkel és kikhez szól a misszió?

Vadász Sándor: Nagy tisztelettel kérnénk, hogy aki ezt olvassa ezt beszélgetést és szívén van ez az ügy, megérintve érzi magát, harcoljon velünk akár egyszerűen imával vagy jelenlévő támogatással egy-egy családvédő eseményen. 2020-ban a Deák téren szeretnénk egy szintén felekezetközi rendezvényt szervezni, hogy szóljon kiáltó hang az Isten szerinti családért, úgy, hogy ezt megértsék azok az emberek is, akik nem hívők. Hogy igenis a Pride szellemisége ellen legyen egy normális, tradicionális, természethű üzenet: mi lenne jobb, mint amit Isten eleve teremtett: Ádámot és Évát, férfit és nőt egymás szeretetére, amibe nem fér bele a saját nem iránti gyengéd szerelem. Semmilyen más alternatíva nem jó, mert nem adja meg a teljes boldogságot az embernek! Ha megvizsgáljuk Jézus összes tulajdonságát, akkor láthatjuk, hogy Ő sem fogadta el a bűnt. Azt hangsúlyozom, hogy amikor mi valahol a férfi-nő viszonyán alapuló kapcsolatról beszélünk

nem a Pride-os emberek ellen vagyunk, hanem a szellemiség ellen – és ez óriási különbség! 

Egy eszme, szellemiség ellen vagyunk, de mégis nemes a cél.  Kiállásunk legvégső lényegem, hogy az emberek megtérjenek és megtalálják az igazi boldogságot. Van egy nagyon kedves szociálpolitikus ismerősünk, akitől tudjuk, hogy a homoszexuális emberek egyharmada egy idő után viszonylag könnyen szakít ezzel az életformával, „meggyógyul”. 

Fotó: Vasárnap.hu

Vadász Edit: Ma még leülhetünk és beszélhetünk erről. Te megírhatod az újságban, mi szervezhetünk megint egy programot, de mi lesz holnap? Mert úgy tűnik, hogy nyugaton már ma sem lehet az LMBTQ ellen még szót sem emelni, nem hogy rendezvényt szervezni, ami szembemegy az agymosással. Amikor Pride van nyugaton, nincs keresztény rendezvény, mert hatóságilag már tilos, nem lehet. A televízióban sem lehet szólni ellene, mert tilos. Ha viszont a keresztények szeretnének felébredni – és szerintem Magyarországnak különleges missziót kell ezen a téren betöltenie –, akkor bizony most kell lépni. Szerintünk az erkölcs, a család, a férfi-nő kapcsolat prioritással bírnak minden előtt!

Abban biztosak vagyunk, hogy folytatnunk kell. Isten tudja, hogy ki jön oda, mi fog történni, ki fog beszélni, de ott kell lenni 2020-ban is a Pride idején. Ott kell lenni, képviselve legalább az írmagját a normális, hagyományos családmodellnek. Remélem, hogy nagyon sokan leszünk. 

Vadász Sándor: Fontosnak tartjuk, hogy a Pride hónap ideje alatt minél több helyen legyenek események a hagyományos családmodell védelmére. A médiában, az egyházi intézményekben, ahol csak lehet, legyen felkarolva a férfi-nő alapjain álló család. Ki kell állnunk és elmondjuk: itt vagyok, én férfiként nőt szeretek, ő pedig nőként férfit, nekünk ez a jó és boldogok vagyunk. Minél több helyen kellene olyan példákat tárni az emberek elé, akik a hagyományos családmodell megélésével bizonyítják, hogy

amit Isten alkotott, az jó.

Azt el kell ismerni, hogy a szervezkedés terén az LMBTQ nagyon jól csinálja a dolgokat. Nekünk is a hatékony, tömegeket megmozgató módszerekkel kellene hatnunk az emberekre, hogy a természetből, Isten akaratából származó szexualitás legyen egyértelműen követendő és megtartandó.  

Mivel jövőre is 30 napos országos rendezvénysorozatot tartanak a fővárosi Pride előtt, ezzel párhuzamosan mi is szeretnénk egy felhívást tenni, hogy a megelőző időszakban különböző családvédő események valósuljanak meg. Hívjuk a különböző egyházak, felekezetek képviselőit, hogy szeretettel, de teljes igazsággal hirdessenek igét templomaikban, imaóráikon az Isten szerinti családról.

 

Gyöngy-Pethő Krisztina

 

Fotók: Vasárnap.hu