A piaristák atyja mindenét elvesztette utolsó éveiben

A piarista szó a latin pius kifejezésből ered, amelynek jelentése „kegyes, hittel teli". A piarista iskolák elnevezése a scolae piae, azaz „Kegyes Iskolák". Ez a rend már évszázadok óta gyermekek nevelésével és tanításával foglalkozik. Augusztus 25-én a rend alapítójára, Kalazanci Szent Józsefre emlékezünk.

1557.szeptember elején látta meg a napvilágot Kalazanci József Spanyolországban egy kis faluban. Józsefet már kisiskolás korában „kis szentnek” nevezték. Édesapja világi pályára szánta, de József kitartott a papi hivatás mellett; filozófiát és jogot hallgatott, mielőtt elkezdte volna a teológiát.

1583-ban szentelték pappá, és egyházi pályája meredeken ívelt felfelé – fiatal kora ellenére hamar az egyházmegye általános helynökévé nevezték ki.  De József érezte, hogy Isten más utat szánt neki, így szétosztotta vagyonát a szegények között, és Róma felé vette az irányt. Az olasz fővárosban, ahol csak tudott, segített a rászorulókon és a betegeken.

Róma utcáin akkoriban nagyon sok otthontalan gyermek csavargott, és senki nem törődött velük. A pap a fiatalok iskoláztatásában látta a megoldást, ennek megvalósítása azonban nem volt egyszerű. Először a plébánosoknál igyekezett elérni, hogy a szegény fiatalok is járhassanak a plébániai iskolákba, akik nem is zárkóztak el az ötlettől, de a szenátus már másképp vélekedett.

Más megoldást kellett találnia, de hiába fordult szerzetesrendekhez, azok már így is túl voltak terhelve, nem tudtak segíteni. Nem volt más lehetősége, mint hogy saját kezébe veszi a gyermekek taníttatásának ügyét.

A Szent Dorottya templom plébánosa József rendelkezésére bocsátott két termet, és további két pappal egyetemben a tanításban is segített. Így a négy fős tanári karral 1957 novemberében megnyílt a Szegény Gyermekek Ingyenes Iskolája, a Schola Pia.

Alig néhány hét után már több száz gyermek tanult József szárnyai alatt, és egyre csak jöttek a szegény sorsú fiatalok az iskolába. Pár évvel később már hétszáz növendék tartozott hozzájuk, és az iskola immár nem csak két teremből, hanem egy egész épületből állt, harangtoronnyal az udvaron.

József éppen ennek a harangtoronynak az állításakor szenvedte el azt a balesetet, amely egész életére megnyomorította. De az örökös sántítás és fájdalom lett a legkisebb baja utolsó éveiben.

A piaristák híre hamar elterjedt, és egy idő után gazdag családok is hozzájuk járatták fiaikat, féltékennyé téve a többi iskolát. A pápánál rágalmazták a piaristákat, ennek ellenére mégsem zárták be az iskolát, hiszen az ellenőrzés során minden vád alaptalannak bizonyult. Az intézet innentől kezdve a pápa személyes oltalmát élvezte.

Sorra nyíltak a piarista iskolák Európa-szerte, amelynek következtében József társasága hamar szerzetesrenddé alakult. A Piaristák rendjének első rendfőnöke nem más volt, mint József.

Utolsó éveit nem tölthette a megérdemelt nyugalomban: Mario Sozzi, a rend új tagjának becsvágya határtalannak bizonyult. Rágalmakkal és ármánykodással elérte, hogy megfosszák Józsefet a rendfőnöki tisztségétől. Az alapító atyának számtalan megaláztatást kellett elszenvednie, de a nép iránta érzett mély tiszteletét ez sem tudta megtörni. Halálos ágyához sorra jöttek az emberek, hogy utolsó áldást kapjanak tőle. A piaristák alapítóját 1769-ben avatta szentté a Katolikus Egyház.

A Piarista Rend ma négy kontinensen több mint 1400 iskolát tart fenn. Hazánkban hét gimnázium és öt általános iskola tartozik hozzájuk.

Forrás: archiv.katolikus.hu     Fotó: wikipedia.org