Harrach: Közép-Európa mutathat példát

A keresztény Európa jövője kapcsán a nyílt társadalom veszélyeiről, valamint egyház és politika kapcsolatáról is beszélt Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnöke, a KDNP parlamenti frakcióvezetője. A Gondola.hu interjúját szemlézzük.

A legnagyobb relevanciával bíró kérdés ma Európa jövőjének iránya, a keresztény értékek politikai képviselete és mindebben az egyház szerepének dilemmája. Harrach Péter szerint az erről folyó vitával az a probléma, hogy a hit és az egyházi közösség világától távol álló személyek éppen ebben a témakörben alkotnak megkérdőjelezhetetlen véleményt, kétségbe vonva az azt képviselők hitelességét.

Az európai keresztény civilizációval kapcsolatban elmondta, „Világosan meg kell különböztetnünk három fogalmat: a hitet, a vallást és a kultúrát. A hit kegyelmi ajándék, mélyén felismerés, belső élmény van, így az a legszemélyesebb magánügy. (…) A vallás a legfontosabb kultúraformáló tényező, aminek hatása a kultúrkör minden tagjára kiterjed, függetlenül annak személyes vallásosságától.”

Ma Európában a múltban történtekhez hasonló durva keresztényüldözés nincs, keresztényellenesség azonban van, melynek oka, hogy „a nyílt társadalom-elmélet követői nem csak a gyökereket igyekeznek elvágni – vagyis minden hagyományt és identitást adó közösséget támadni –, hanem az önvédelmi reflex gyengítésével veszélyeztetik a kontinens jövőjét is”.

Harrach Péter szerint a nyílt társadalom hagyományos identitást elvető, egyházi közösségeket fellazító és hiteltelennek beállító törekvései ellen a keresztény embernek és politikusnak mindenekelőtt kultúránk elhallgatott gyökereiről, a keresztény ember- és társadalomképről kell szólnia. A keresztény tanítás ugyanis „megóv minket a liberális gyakorlattól, a jogok torzító kiterjesztésétől és abszolutizálásától”. Nem kevesebbről, mint az egész teremtett világ és az emberi társadalom iránti felelősségről van szó.

A frakcióvezető elmondta, a hagyományos európai és az új utakat kereső szekularizációs törekvések egymással összeegyeztethetetlenek, az ezeket képviselő politikai erők közti szakadék átjárhatatlan. „A hídépítés hangoztatása szép gondolatnak tűnik, valójában álságos. Hidat építeni személyek, népek és országok között lehet, az eszmék küzdelmében vagy egyik hódol be vagy a másik.” Harrach Péter szerint Közép-Európa bizonyos területeken példát mutathat az önfeladás következményeitől szédelgő nyugatnak. 

A teljes interjú ide kattintva olvasható.

Fotó: Vasarnap.hu.