Vejkey Imre a Szent István 2025 programsorozatról: A magyarság emlékezetének titokzatos akkordja a nemzeti-keresztény filozófia

Az államalapítás, valamint a Szent István-i teljes életmű megismertetését tűzte célul a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület, az Emberi Méltóság Tanácsa Egyesület és a Magyar Parlamenti Imacsoport Alapítvány – jelentette be Vejkey Imre KDNP-s országgyűlési képviselő, az imacsoport vezetője az Országház imatermében. Ezzel kapcsolatban kérdezte Vejkey Imrét a gondola.hu.

A Magyar Királyság emlékét azért kell fényben tartanunk, mert utódokként csak egyféleképpen cselekedhetünk helyesen, ha dicső őseink szemén keresztül tekintünk a dolgokra, ugyanis csak ebben az esetben érthetjük át a múltat, a jelent és a jövőt – fogalmazott Vejkey Imre. Hozzátette, külön Szent István emléke azért fontos, mert ő egy olyan államalapító király, aki “amikor már közel érezte, az Úrhoz való elszólíttatásának az idejét – 1038 augusztus 15-én – nemcsak az országnagyokkal és a püspökökkel állapodott meg az utódlásról, hanem az igazságos és hitből való kormányzásra is intette őket, és végül felajánlotta az Országot”.

Ég királynője, e világ dicséretes újjászerzője, végső könyörgésemben a szentegyházat a püspökökkel és a papsággal, az országot a néppel s az urakkal, a Te oltalmadra bízom, nékik utolsó Istenhozzádot mondva a Te kezedbe ajánlom az én lelkemet

– idézte Szent István utolsó szavait a KDNP-s országgyűlési képviselő. Hozzátette, azzal, hogy az országot Szűz Mária pártfogásába ajánlotta, ez azt jelenti, hogy Magyarország szuverén, független ország, pártfogója a Patrona Hungariae, így született meg a Regnum Marianum.

Ne feledjük, a jövőben, amikor Isten ítélete betelik a világon, az Úr Magyarországot mint Regnum Marianumot példaként akarja felmutatni, hogy ahol hűségesek Hozzá, ott megmenekülhetnek a bűn következményeitől! De ahhoz, hogy mi a megtért újkori Ninive legyünk, s ne Szodoma és Gomora, ahhoz fenn kell tartanunk a Szent István-i örökséget, úgy ahogy őseink is fenntartották!

– hangsúlyozta Vejkey Imre. Felhívta a figyelmet, a Szent István-i örökséget nem lehetett még erőszakkal sem eltörölni, mert államalapító szent királyunk a magyart és a keresztényt egyesítve létrehozta itt a Duna-medencében azt Templomot, melyen a pokol kapui sem vehetnek erőt – fogalmazott az országgyűlési képviselő. Arra a kérdésre, hogy a Szent István-i üzenet miért különösen érvényes ma, Vejkey úgy felelt, mert a világ elfordult Istentől, s ennek szükségszerű következményei lesznek. 

Ugyanakkor Szent István királyunk felajánlását Isten nagyon komolyan veszi, és ezért, illetve a sok névtelen szentért, akik itt éltek és élnek, Isten irgalmazni akar Magyarországnak, s általunk az egész világnak!

– fűzte hozzá. Elmondta, a magyarság emlékezetének titokzatos akkordja a nemzeti-keresztény filozófia, mely a keresztény etikából és a középkor lovagi eszményéből meríti erejét, mindezek pedig a Biblia igazságából fakadnak. 

Ezért megfújtuk a kürtöt, s figyelmeztettük népünket, hogy térjen vissza az Örökigazság forrásához, térjen vissza a Szent István-i alapokhoz! Ne feledjük, a Szent István-i alapokon a magyar szuverenitás épül! Az a szuverenitás, melynek fenntartása örök nemzeti érdek, ezért érvényesítése olyan abszolút mérce, mely szent kötelezettség minden külső nyomásgyakorlás ellenére is

– fogalmazott a KDNP-s politikus.

A Magyar Parlamenti Imacsoport vezetőjeként küldetésemnek érzem azt, hogy államalapító Szent István királyunkról – a maga mélységében – minden magyar tudjon, tudja dicső tetteit, s ezáltal megértve múltunkat, tartsa fontosnak a hagyományismeretben és tiszteletben gyökerező jövőt, az Isten-Nemzet-Család hármasában rejlő nagybetűs Igazságot! Azt az Igazságot, amelyre az egykor szebb napokat látott „nyugat”, már nem csak hogy nem ismer el, hanem már rá sem mer kérdezni!

– szögezte le. 

Gondoljunk csak vissza, Európa egyik ősi hagyományára, az igazságkeresésre, Platón és Szókratész dialógusára! Ők még bátran rá mertek kérdezni, hogy mi is a nagybetűs „Szabadság” és „Igazságosság”. Aztán gondoljunk vissza, arra a kétezerhuszonhárom évvel ezelőtti időre, mikor a „betlehemi csillag” megjelenésével az idő beteljesedik, s a nagybetűs „Igazság” kérdése megszűnik tárgyinak lenni, mert – innentől fogva örökké – alanyi lesz, kérdőszava pedig már nem a „mi”, hanem a „ki”. Napjainkban pedig ott tartunk, hogy ezt az „archimédeszi pontot”, melytől az időnket is számítjuk, akarják újra elvenni az embertől úgy, hogy az egyén még a legalapvetőbb kromoszómaidentitásába se tudja megvetni a lábát, nemhogy abba, hogy Isten gyermeke!

– fejtette ki Vejkey Imre, hozzátéve, az Isten-feledtetés tehát a tetőpontra hágott, minden más csak a felszínt karcolja.

Ebben a küzdelemben kell megvetnünk a lábunkat, s kell nem csak országossá, hanem nemzetközivé emelnünk a Szent István-i programot, kimondva azt, hogy „Európa ott van, ahol Eukleidész és Arkhimédész, Arisztotelész és Platón, Traianus és Vergilius, Mózes és Szent Pál neve jelentéssel bír és hatást gyakorol”! Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!

– fogalmazott. 

Forrás: Gondola.hu

Fotó: Szennyes Krisztián/Vasarnap.hu

Iratkozzon fel hírlevelünkre