Ezeréves jubileumra készül a váci egyházmegye

Szeptember 23-án, szombaton újra jubileumi küldötteket fogadott a PüspökVác Rendezvény- és Látogatóközpont Vácon. Marton Zsolt megyéspüspök májusban indította útjára a Váci Egyházmegye ezeréves jubileumára felkészítő találkozókat Ima-katekézis 2023-2026 címmel. A plébániákon megvalósuló készületet küldöttek segítik majd. Most újabb közösségek képviselői csatlakoztak a kezdeményezéshez és hallgatták meg a püspöki buzdítást és a tanítást.

Összesen 35 fő vett részt a második jubileumi küldötti találkozón Vácon. Marton Zsolt püspök bevezetőjében elmondta, hogy a jubileum megünneplésének szerves részét képezi a váci Nagyboldogasszony-székesegyház felújítása. „Bármennyire is központi és jelképes épület a püspöki széktemplom az egyházmegye számára az épület megújításánál sokkal fontosabb számunkra, hogy a hívek lélekben újuljanak meg. Csak így tudunk megfelelni a 21. század kihívásainak és csak így tudunk tanúságtevő egyházzá válni.”- mondta köszöntőjében. Emlékeztetett XVI. Benedek pápának még kölni érsek korában megjelent „A mustármag reménye” c. írására, amelyben kicsinek, de közösséginek írja le a 21.század egyházát, amely ugyanakkor otthont, életet és reményt tud majd nyújtani az embereknek.

A tájékoztató napon a küldöttek megismerkedtek a Váci Egyházmegye ezeréves jubileumának előkészületeivel. A felkészülés két pillérre támaszkodik: az imára és a tanításra, ezért kapta az Ima-katekézis címet. A megyéspüspök arra kéri a híveket, hogy imáikkal kísérjék a folyamatot. Emellett évente más-más témában központilag előkészített katekézisek segítségével mélyítsék el keresztény-katolikus hitüket. A három év témái az alábbiak lesznek: 1. Személyes isten-kapcsolat, 2. Helyem a közösségben, 3. Kifelé fordulás, misszió. A tanítás mellé, amelyeket írásban és videón is megkapnak a helyi küldöttek, a feldolgozást segítő kérdéseket és a tanítás életre váltását is segítő tanúságtételeket készítenek elő.

A küldöttek vállalják, hogy saját plébániai vagy más közösségükben segítik a folyamatot, megszervezik a katekézis alkalmakat és az imahátteret. A résztvevők meghallgatták felvételről a megyéspüspök első tanítását „Megtérés és isteni természet” címmel. Majd csoportbeszélgetésen osztották meg egymással, kit hogyan szólítottak meg az elhangzott gondolatok. A beszélgetést szentségimádás követte.

Délután Barlay Gábor, a Máriaremetei Kisboldogasszony plébánia egykori NEK küldötte osztotta meg tapasztalatait. Elmondta, hogy amikor plébánosa felkérte a küldötti feladatra, még nem sejtette, mekkora változást fog hozni az életében ez a felkérés. Az ima és a szentségimádás, amelyekről a küldötti felkészítőkön több előadást is meghallgattak elengedhetetlen részévé vált a mindennapjainak és nagyon hálás azért a sok kegyelemért, amelyet ezen a feladaton keresztül kapott.

Majd Tornay Gábor hitoktatási igazgató összefoglalta, melyek a jó tanúságtétel ismérvei és azt, hogyan tudják majd a küldöttek segíteni azok megfelelő összeállítását és interpretálását, ha helyben keresnek tanúságtevőket az Ima-katekézis alkalmaira.
A találkozó végén közösen elimádkozták a Jubileumi készület imáját:

Mennyei Atyánk! Hálát adunk Neked egyházmegyénk ezeréves történelméért.
Köszönjük Neked a hit kegyelmét és elődeinket, akik ezt a hitet megvallották és akik egyházmegyénk szegletköveivé váltak.
Kérünk, bocsásd meg nekünk, amikor nem hittünk, nem reméltünk, nem szeretettünk eléggé!
Kérünk, nyisd meg szívünket, hogy be tudjuk fogadni a Te végtelen és irgalmas szeretetedet!
Kérünk, nyisd meg értelmünket, hogy megértsük tanításod bátorító szavait!
Kérünk, nyisd meg füleinket, hogy meghalljuk egymást és a szükséget szenvedőket!
Kérünk, áldd meg egyházmegyénk valamennyi tagját: püspökeinket, papjainkat, diakónusainkat, szerzeteseinket, világi szolgálattevőinket, híveinket és családjaikat!
Add, hogy jubileumi felkészülésünk mindannyiunk lelki megújulását segítse!
Add, hogy az Örömhír hirdetői és a hit, a remény és a szeretet tanúságtevői lehessünk családjainkban, közösségünkben, Egyházunkban és a világ számára!
Boldogságos Szűz Mária és Szent Mihály arkangyal könyörögjetek érettünk!

Forrás és címlapkép forrása: Váci Egyházmegye 

Iratkozzon fel hírlevelünkre