Ferenc pápa a vatikáni alapítványokat a Kúria gazdasági szerveinek ellenőrzése alá vonja

Motu propriót adott ki Ferenc pápa december 6-án a kúriai intézményekben alapított és eddig bizonyos közigazgatási autonómiát élvező alapítványokra vonatkozóan, kiterjesztve az új szabályozást a Vatikán Városállamban székhellyel rendelkező szervezetekre is.

A dokumentum olyan jogi személyekről, köztük alapokról, alapítványokról és szervezetekről szól, amelyek a Szentszékhez tartoznak, és szerepelnek a Szentszék Gazdasági Tanácsa alapokmánya 1. cikkelyének 1. pontjában említett listáján, valamint székhelyük Vatikán Városállamban található.

Bár ezek az entitások formálisan különálló jogi személyiséggel és bizonyos közigazgatási autonómiával rendelkeznek, el kell ismerni, hogy jelentős szerepük van a Péter utódja szolgálatában álló kúriai intézmények céljainak megvalósításában. Ezért, hacsak az ezeket létrehozó előírások másként nem rendelkeznek, ezek is a Szentszék közjogi szervei

– írja a pápa motu propriójában. Következésképpen, mivel világi javaik az Apostoli Szentszék örökségének részét képezik, szükséges, hogy ne csak a kúriai intézmények felügyelete alá tartozzanak, amelyektől függenek, hanem a Római Kúria gazdasági szerveinek ellenőrzése és felügyelete alá is. Ily módon a fontos jogi személyek egyértelműen megkülönböztethetőek lesznek más alapítványoktól, egyesületektől és nonprofit szervezetektől, amelyek magánszemélyek kezdeményezésére születtek, és alapvetően nem járulnak hozzá a kúriai intézmények céljainak megvalósításához. A fennálló alapvetően fontos jogi személyeknek a motu proprio rendelkezéseinek 2022. december 8-i hatályba lépésétől számított három hónapon belül kell megfelelniük az előírásoknak.

Vatikán Városállam Pápai Bizottsága – tekintettel annak szükségességére, hogy a vatikáni székhelyű jogi személyek számára átfogó és korszerű fegyelmet biztosítson – kihirdette azt a törvényt is – szintén 2022. december 8-i hatállyal –, amely kiterjeszti a motu proprio alkalmazását a vatikán városállami szervezetekre. A törvény hatálya alól azonban ki vannak zárva a Római Kúria intézményei és hivatalai, a Szentszékhez kapcsolódó intézmények, Vatikán Városállam Kormányzósága, valamint a pénzügyi jellegű tevékenységet hivatásszerűen folytató szervezetek. Ezek az intézkedések összhangban vannak a Ferenc pápa által a Praedicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúcióban felvázolt reformokkal.

A cikket teljes terjedelmében a Vatican News oldalán olvashatják.

Forrás: Vatican News

A címlapkép forrása: Vatican News

Iratkozzon fel hírlevelünkre