Nem csak Lengyelország szuverenitását és alkotmányos önazonosságát sértik

K_EPA20211019055.jpg

A képviselőcsoport közleményében azon véleményének adott hangot, hogy az Európai Parlamentnek a lengyel Alkotmánybírósággal kapcsolatban elfogadott határozata nemcsak Lengyelország szuverenitását és alkotmányos önazonosságát sérti, hanem kifejezetten roncsolja az európai együttműködés alapvető pilléreit, az uniós jog autonómiáját és a Szerződésekben biztosított intézményi egyensúlyt. Az európai jogközösség megóvásának és fejlődésének zálogát az Európai Unió Bírósága és a tagállami bíróságok közötti párbeszéd jelenti.

Mint a közleményben írják, a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja mély megdöbbenéssel és aggodalommal tekint az Európai Parlament októberben 21-én, a Lengyel Köztársaság Alkotmánybíróságáról elfogadott állásfoglalására. A nemzeti jog és az uniós jog viszonyát érintően meghozott lengyel alkotmánybírósági döntés miatt szervezett parlamenti vitán az Európai Parlament állásfoglalásában a lengyel Alkotmánybíróság függetlenségét kétségbe vonva illegitimnek, és a lengyel alkotmány értelemzésére alkalmatlannak minősítette a varsói taláros testületet.

Különös aggodalomra ad okot, hogy az Európai Parlament egy nemzeti alkotmánybíróság illegitimnek minősítésével nemcsak az adott tagország szuverenitását, hanem az uniós jogrend autonómiáját is aláássa.

Az európai jogközösség a tagállamok jogrendszereiből, és egy, a tagállamok által életre hívott közös, de a tagállamok jogától függetlenül érvényesülő jogrendszerből áll. E jogrendszerek közötti esetleges összeütközések feloldására kizárólag a kölcsönös, és egymás hatáskörének tiszteletén alapuló bírósági párbeszéd szolgálhat. Az integrációért viselt felelősség azt követeli meg, hogy a bíróságok egymást meghallgassák, és még akkor is tekintettel legyenek egymás érveire, ha azok eltérőek. Az Európai Parlament állásfoglalása ezt a bíróságok közötti párbeszédet, végső soron pedig az uniós jog autonómiáját, a Szerződések épségét, valamint az abban biztosított intézményi egyensúlyt roncsolja.

A Fidesz európai parlamenti delegációja a beavatkozást a leghatározottabban elítéli és elutasítja.

– olvasható a közleményben.

Mint ismeretes, a lengyel Alkotmánybíróság az október elején meghozott döntésében úgy határozott, hogy az Európai Unióról szóló szerződés bizonyos rendelkezései nincsenek teljes összhangban a lengyel alkotmánnyal. A taláros testület döntését az európai intézmények heves kritikával illették. Az Európai Parlament plenáris ülése 2021. október 21-én a lengyel Alkotmánybíróság 2021. október 7-ei (K/21. sz. ügy) döntésének apropóján állásfoglalást fogadott el „a lengyelországi jogállamisági válságról és az uniós jog elsőbbségéről”, amelyben a lengyel Alkotmánybíróságot „illegitimnek”, „jogi legitimitásnak és függetlenségnek híján lévőnek”, valamint a lengyel alkotmány értelmezésére nem jogosult testületnek titulálja, melynek hivatkozott döntése aláássa az uniós jog elsőbbségét.

Lengyelország miniszterelnöke, Mateusz Morawiecki a kapcsolódó vita során hangsúlyozta, hogy az Unióra átruházott hatáskörök csak az alkotmánynál alacsonyabb jogi normákra vonatkoznak, hiszen a hatáskörök átruházása nem sértheti a lengyel alkotmányt.

Rámutatott, hogy a lengyel Alkotmánybíróság döntése szerint a Szerződések hivatkozott cikkeinek pusztán egy bizonyos értelmezése ellentétes a lengyel alkotmánnyal.

 

(MTI OS)

Minden határon túlment az Európai Parlament

 

Brüsszel: A lengyel alkotmánybíróság illegitim

Kiemelt képünkön Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a lengyel alkotmánybíróság legutóbbi, a lengyel alkotmány és az európai uniós jog viszonyát illető döntéséről tartott vitán látható az Európai Parlament stasbourgi üléstermében 2021. október 19-én. MTI/EPA pool/Ronald Wittek

Iratkozzon fel hírlevelünkre!