Tomka Ferenc: A genderelmélet Marx és Engels központi ideológiájára épül

Hazánkban is megjelent már a heterofóbia, amely nem tűri, hogy kifogást támasszunk a genderelmélet szélsőségeivel szemben. De nekünk nem szabad beállnunk azok közé, akik a genderjogokat hirdetik, sőt, tiltakoznunk kell ellene! Ez elengedhetetlenül fontos a társadalom és gyermekeink jövője miatt – nyilatkozta lapunknak Tomka Ferenc egyetemi tanár, teológus, szociológus. Az atya felhívta a figyelmet arra, hogy a genderideológia által hirdetett szexuális szabadosság és a pornó milyen romboló hatással bír elöregedő társadalmunkra. Az interjúból kiderül az is, hogyan kapcsolódik Marx és Engels a neoliberális eszmékhez...

– Mi a véleménye azokról a fennhangon észt osztó közszereplőkről, akik hittanárként vagy teológusként a Bibliát teljesen félremagyarázva állnak be a genderideológia-mainstreaming élharcosai közé?

– Mint embert, el kell őket fogadni, de nyilatkozataikat el kell utasítani. Azok ugyanis súlyosan félrevezetők. Észre kell vennünk, hogy az általuk hirdetett elméletekben nem csak a férfiak és nők jogairól van szó. Szélesebb körű követelések jelennek meg. Ilyen a homoszexuálisok joga a házassághoz, az örökbefogadáshoz vagy a béranyák igénybe vételéhez. A jogok hangoztatását, követelését hallva eszünkbe jut az egyéb jogoknak, például a nők abortuszhoz való jogának egyre radikálisabb követelése. Ilyen például a 2019 januárjában New York államban megjelent törvény, mely szerint a nőnek joga van az abortuszhoz még a 9. hónapban is, a gyermek megszületésének pillanatáig. Hiszen

szerintük az abortusz a nők abszolút joga – míg a gyermek élethez való jogáról nem ejtenek szót.

Már Magyarországon is több olyan tanulmány jelent meg, amely vallja a gender pozitív fogalmát, de elhallgatja vagy elködösíti, hogy a fogalomból sokféle hamis ideológiát gyártó irányzat is létrejött. Ennek szemlélete világszerte számos ország törvényhozásában vagy rendelkezéseiben megnyilvánul. Megfeledkeznek arról is, hogy egyidejűleg hazánkban is megjelent már a nyilvánosság előtt a heterofóbia, amely nem tűri, hogy kifogást támasszunk a gender szélsőségeivel szemben.

– Mi a helyzet azokkal a papokkal, akik szintén beállnak a sorba, és felhúzzák a templomkertben a szivárványos zászlót?

– Szerencsére a katolikus egyházban nincs hivatalos engedély azonos neműek megáldására, illetve házasságára. A nyugati protestáns egyházban viszont félelmetesen terjed ez az ideológia. A mi egyházunkban van egy felső irányítás, ami összetartja a rendet. Azt gondolom, valahol ők is jót akarnak, segíteni akarják az embert, de rossz úton járnak. Fájdalmas, amit tesznek. Fontos, hogy tisztelettel beszéljünk róluk, de nem szabad beállnunk azok közé, akik a genderjogokat hirdetik, sőt, tiltakoznunk kell ellene! Ez elengedhetetlenül fontos a társadalom és gyermekeink jövője miatt. Ma már

egyes szülők a gyerekeiket átoperáltatják, tablettákkal tömik őket egészen kicsi koruktól a nemi átalakítás érdekében.

A legtöbb gyermek ezt egyáltalán nem akarja. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint több 18 év feletti fiatal az esete, akik feljelentették saját szüleiket, mert akaratuk ellenére tönkretették őket.

Unsplash fotó

Számos gyermeket akarata ellenére kényszerítenek a genderidelógia által diktált életvitelre vagy nemük megváltoztatására. (Fotó: Unsplash.com)

– Az 1995-ös pekingi női konferencián beszéltek először nagy nyilvánosság előtt a genderről, amit akkor még ravaszan a női-férfi egyenjogúságra húztak fel. Hogyan torzult az azóta eltelt több mint 25 évben a gender fogalma?

– Az általuk hirdetett női jogok egyre jobban felerősödtek, ami az abortusz terjedésében csúcsosodott ki. Szomorú és félelmetes, hová jutottunk. A radikális genderfeministák, illetve a melegszervezetek liberálisabb része egy új ember- és társadalommodellt akar megvalósítani. Szerintük a nem, vagyis a gender teljességgel a társadalom terméke. Azt hirdetik, hogy az ember nem születik férfinak és nőnek, hanem csupán a család és társadalom elvárásai nevelik őt férfivá és nővé. Tehát szerintük az ember valamiféle semleges lénynek születik, akinek alapvető joga és képessége, hogy maga határozza meg nemét, szexuális kapcsolatainak formáját. A genderideológia így eljut a nemek és a család tagadásáig. Pontosabban: szerintük a nemek közötti egyenlőség elérésének feltétele a férfi és a női nem, illetve a házasság és család megszüntetése. És nem elég nekik, hogy ilyen romboló ideológiákat hirdetnek, még különböző jogokkal is igyekeznek védeni elméleteiket.

– Tehát ma már egyértelműen kimondhatjuk, hogy a női-férfi egyenlőségről szóló nyilatkozataik csak beetetések voltak?

– Egyértelműen. Lopakodva hatolnak be mindenhová. Először az emberi jogokat és a kisebbség elnyomása elleni harcot hirdették. Például hazánkban is terjesztenek olyan kisfilmet, amelyben az osztálytársai megvernek egy gyereket, csak azért, mert cigány. Aztán szépen lassan innen áteveznek a gendertémára. A szentendrei egyházi iskola egyik belopakodott világi tanára az osztályát többször elvitte genderátképzésekre, egészen addig, amíg le nem bukott, s el nem küldték.

– A magyar kormányra tonnás köveket vetettek csak azért, mert kimondta, hogy az anya nő, az apa férfi. A baloldal ezt extrán kihasználta, hisz ők teljes erőbedobással támogatják a gendereszméket, és örömmel vonaglanak szivárványos zászlókkal a Pride-on. Mi a céljuk ezzel?

– A baloldal eleve mindent támogat, amit a jobboldal nem. Ezen felül a marxizmus gyökerében is a női egyenjogúság jelszavával legalizálták az abortuszt. Marx és Engels kijelentették, hogy az emberiség, illetve a nő elnyomásának központi helye a család.

A teljes egyenlőség elérése szerintük is a család megsemmisítése által volna elérhető.

Bár a hazánkban is megjelent marxista oktatásban ez általában nem szerepelt, hisz látták, hogy népességünk még ellenállna ilyen tanításnak.

Unsplash fotó gender

Az egyenlőség jelszava alatt valójában a család intézményének földig rombolása zajlik. (Fotó: Unsplash.com)

– Milyen kihívások elé állítja a genderideológia egyre intenzívebb terjedése a kereszténységet?

– Képeznünk kell a lelkipásztorainkat és a szülőket is. Rá kell világítani, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha a genderideológia elterjed. Lassan már emberek sem születnek majd. Őrület, amit művelnek. Talán éppen az a céljuk, hogy kiirtsák az egész emberiséget?!? Nekünk, keresztényeknek kötelességünk beszélni erről, a papoknak még a prédikációkat is fel lehet és fel is kell használniuk arra, hogy tudatosítsák az emberekben az életveszélyt.

– Számos más lelki veszély is fenyegeti fiataljainkat. A gender szexuális szabadságot hirdet, és jónak tartja, ha a fiatalok mihamarabb hozzáférnek a pornót rejtő internetes tartalmakhoz. A Párkapcsolati kultúra és demográfia című konferencián tartott előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy ez többrétű veszéllyel is járhat. Hosszú távon milyen hatással bír a pornó az egyébként is elöregedő magyar társadalomra, a párkapcsolatokra, házasságra?

– A pornó veszélyeivel sajnos túl keveset foglalkozunk katolikus berkekben. Úgy látom, hogy egyszerűen félünk szembenézni ezzel a kérdéssel. Bár az élő katolikus körökben is ugyanúgy jelen van a kísértés, de ők szembeszállnak azzal. Ők az egészséges, gyermekeket vállaló magyar családok. De a pornó iránti érdeklődés sajnos egyre szélesebb köröket és egyre fiatalabbakat érint. Ami a nőket illeti, tíz éve még minimális volt a nők pornó iránti érdeklődése, ma pedig már a fiatal lányok körében is 5-7 százalékra kúszott fel a számuk a nulla közeli arányról. Tudatosítanunk kell magunkban azt, hogy nem tud hűséges lenni az, aki a pornóban találja meg gyönyörűségét, mert az a szexualitást keresi, nem a találkozást.

A nő egyre inkább tárggyá válik, s ő magát is azzá teszi. A fiatalok azt veszik természetesnek, amiket ezekben a filmekben látnak: az erőszakot, a durvaságot, a nők lealacsonyítását.

1998 és 2005 között az amerikai tévéműsorokban megduplázódott a szexjelenetek száma. Ez a tinédzserek által legkedveltebb műsorok 70 százalékát is érintette. Azóta a romlás fokozódott.
Azt a hazug és felvilágosultnak mondott, emberellenes ideológiát terjesztik, hogy a házasságon kívüli szex felszabadítja a lányokat és a nőket. Ezáltal ők hasonlóan szabadok lesznek, mint a férfiak. Az ilyen nézeteket hordozó tartalmak hirdetik a szabados szexualitás előnyeit, és lejáratják a hagyományos házasság, a család értékeit és előnyeit. Ennek eredményeként a szabados szexualitás mára elfogadottá és általánossá vált. Az eredmény, hogy házasságok jó eséllyel létre sem jönnek, s a meglévők könnyen széthullnak. Ilyen környezetben kevés lesz a gyermek és megjelenik a demográfiai válság.

– Függőség is kialakul a fiatalokban a pornónézés következményként?

– A szexre utaló jelenetek, majd a pornó hasonlóan működik, mint a drogok. A fogyasztó egyre nagyobb dózisra vágyik belőle. Gyakoribb és keményebb pornóra lesz igénye, mely gyakran tele van lelki vagy fizikai bántalmazással is. Minél több pornográf képet, filmet néz valaki, annál nehezebben tud élő partneri kapcsolatot kialakítani. Napjainkra minden kutatás igazolja, hogy a szabados szexualitást természetesnek bemutató tartalmak, valamint a pornográfia jelentősen károsítják a gyermekek és a fiatalok lelki, pszichés fejlődését. Ezáltal később képtelenné válnak tartós házasságra és a gyermekvállalásra. Kimutatták, hogy

a magasabb pornóhasználat alacsonyabb párkapcsolati elköteleződéssel jár, illetve magasabb arányú hűtlenséggel.

Szakemberek egyre gyakrabban fogalmazzák meg, hogy ezekkel a hatásokkal szembe kellene szállnia a társadalom józan részének, s az államnak! A kutatások szerint a számítógéppel rendelkező 7-10 évesek leggyakoribb keresőszavai a szex és a pornó. Egy másik vizsgálatban „csak” a negyedik és a hatodik helyet szerezték meg e szavak a rákeresések között. És arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a gyerekek Facebook-használat közben akaratlanul is szembesülnek szexuális tartalmakkal, képekkel.

Már a 10 év alatti gyermekek is gyakran írják be az internetes keresőkbe a pornó és a szex szavakat. (Fotó: Pixabay.com)

– Mit tehetünk a romló tendenciák megfékezéséért?

– Égetően fontos feladat a szabad szexet közvetítő média működésének megakadályozása, lehetséges korlátozása. Több országban vezettek már be korlátozó intézkedéseket a pornó ellen. A kínai kormány 2014-ben indította sokadik kampányát a pornográf tartalmak kiiktatása céljával.

Egy év alatt 1250 weboldalt zárattak be, több mint 3,2 millió pornográf tartalmat töröltek, 41 embert vettek őrizetbe.

Hasonló szigorral zárolták e tartalmakat a muzulmán és az afrikai országok. Különösnek tűnik, hogy az egyébként liberális Londonban is megjelent egy ilyen tiltás. A brit kormány 2017-ben kötelezte a pornószolgáltató oldalakat, hogy minden látogatójuk esetében ellenőrizzék az életkort, és csak a 18 év felettieknek engedjék felkeresni a honlapot. Csak a személyi szám megadásával lephetnek fel az oldalra. Amely oldal az ellenőrzést elmulasztja, 250 000 fontig terjedő bírsággal sújtható. Ilyen hírek erőt adhatnak minden kormánynak, amely védeni akarja a házasságra készülő fiatalságot. Fontos, hogy a mindenkori kormányok ne féljenek radikális intézkedéseket hozni az ifjúság és család védelmében!

Mizsei Bernadett

Nemváltó fiatalok szenvedéseire figyelmeztet Amerika egyik legnépszerűbb műsora

Érzékenyítsük a legkisebbeket is: megjelent az első szivárványos lapozó Magyarországon

A legradikálisabb élet- és családellenes határozatot készül elfogadni az EP

Kiemelt képünkön Tomka Ferenc. Forrás: Országos Széchényi Könyvtár/indafoto.hu

Iratkozzon fel hírlevelünkre