Isten ismerete erőt adhat számunkra – ahogy J. I. Packer tanítja

A „Megismerni Istent” című könyv szerzője nagyon fontos kérdéseket, gondolatokat vet fel az istenkeresésről, hitről, Isten irántunk való szeretetéről. A híres brit származású, kanadai teológus említett könyvéből szemelgettünk néhány erőt adó gondolatot.

  1. Isten dolgait abból a célból kell tanulmányoznunk, hogy őt magát minél jobban megismerjük.
  2. Minden egyes Istenről megtudott igazságot Isten előtti elmélkedés tárgyává kell tennünk, hogy Istenhez szóló imádsághoz és magasztaláshoz vezessen.
  3. Isten megismeréséből egy csipetnyi többet ér az Őróla szóló sok-sok tudománynál.
  4. Egészen más dolog tapasztalatból ismerni Istent, mint pusztán hallomásból.
  5. Amikor valaki megismeri Istent, akkor többé már nem tartja számon: mennyi mindent veszített és tűrt.
  6. Aki ráeszmélt, hogy semmi sem fontosabb, mint Istent megismerni, annak számára az élet legtöbb nehézsége úgyszólván magától a helyére kerül.
  7. Az élet akkor kap értelmet, ha szemünk előtt valami nagy dolog lebeg, elég nagy ahhoz, hogy rabul ejtse képzeletünket és többé ne is eressze el magától… Lebeghet-e bárki előtt magasabb, nemesebb és csábítóbb cél, mint az, hogy Istent megismerje?
  8. Isten ismerete nem csak szellemi és akarati, hanem érzelmi kapcsolat is — enélkül nem is lehetne mély, személyek közötti kapcsolat.
  9. Végső soron tehát nem az a döntő, hogy én ismerem Istent, hanem ami ezt megelőzi és lehetővé teszi: hogy Ő ismer engem.
  10. Félelmetes fölismerés: az élet minden pillanatát egy olyan Teremtő jelenlétében töltöm, aki előtt semmi sem maradhat rejtve

+1 Isten tudja, mit cselekszik, és „mindent jól cselekszik”, ha egyelőre nem is teregeti ki előttünk a kártyáit. Bízhatunk és örvendezhetünk benne akkor is, ha rejtve van előttünk az útja.

 

Kiemelt képünk forrása: medium.com