Egyházi énekeink reményt keltő sorai

Sokszor megszokásból, a dallamok magával ragadó hullámain éneklik a hívek a kántor vezetésével az éneket, és ritkán elmélkednek mélyebben egy-egy egyházi népi ének jelentésén. Most néhány jól ismert egyházi énekünk szövegéből idézünk néhány sort, melyek Isten irántunk való szeretetére fókuszálnak, és reményt fakasztanak szívünkben a járványhelyzet miatti bezártság közepette.

  1. Bűnbánóknak menedéke!/ Trónusodhoz eljövünk,/ Ah, mert máshol nincs üdv s béke/ Jézus, irgalmazz nekünk! (Bűnbánóknak menedéke)
  2. Ó, ki tested meggyötörted/ S a Golgotán összetörted:/ Adj nekünk is töredelmet,/ Testünk ellen győzedelmet. (Hamvazkodjál hívő lélek)
  3. Krisztusnak szent keresztje győzedelmi zászlónk,/ Amellyel megszerezte üdvünket Megváltónk./ Hitünknek, üdvünknek drága szent jelvénye,/ Szent kereszt, te jelezd: mily nagy hitünk fénye. (Hogyha hozzád járulunk)
  4. A keresztfához megyek,/ Mert máshol nem lelhetek/ Nyugodalmat lelkemnek. (A keresztfához megyek)
  5. Jézusom, ha jön a végnap,/ Ismerj engem magadénak (Jézus, világ Megváltója)
  6. Szentháromság, dicsérjenek,/ Üdvösség kútja, mindenek./ Legyen győzelmünk, add meg ezt,/ A diadalmas szent kereszt. (Királyi zászló jár elől)
  7. Győzelmes Jézusunk, / Tündöklő szép napunk,/ Világosítsd szívünket,/ Erősítsen minket/ Szent feltámadásod. (Krisztus feltámadott)
  8. Kísértésekben el ne hagyj,/ Szívünkbe békességet adj,/ Légy utainkban fővezér,/ Ne érje népedet veszély. (Szentlélek Isten szállj reánk)
  9. Tebenned van reményünk,/ Életünk és épségünk./ Egyedül csak Téged kérünk,/ Légy segítségünk. (Ez nagy szentség valóban)
  10. Uram, Jézus adj erőt,/ vigasztald a szenvedőt;/ A bűnbánó lélek nyerjen kegyelmet az Úr előtt./ Segítsd föl a küszködőt, Uram Jézus, adj erőt! (Uram Jézus, légy velünk!)

+1 A bánat benned lel reményt,/ Te adsz ezer jótéteményt,/ Ha keresünk, itt jársz velünk./ Hát még mi vár, ha föllelünk! (Ó Jézus, emlékezni rád)

 

Kiemelt képünk forrása: pixabay.com