Mindig a dicsőítők mennek elől

Az első Pengető Minikonferencia kerekasztal-beszélgetésének egyik előadója azt mondta, hogy a dicsőítő attitűdre szüksége van egy keresztény könnyűzenével foglalkozó előadónak. A Bibliában számos helyen találkozhatunk azzal a jelenséggel, amikor a legkiszolgáltatottabb helyzetben is hálaadással fordulnak Isten felé, akibe minden bizalmukat helyezik.

Jelenleg Magyarországon sem tétlenkedhetnek a dicsőítő zenészek.

Jerikó ostrománál a választott nép serege a bevehetetlennek látszó város falai előtt körbejárt és Istent magasztalta. A dicsőítők mentek elől. A nagy napon az Úr jelére hatalmas csatakiáltásban törtek ki mindannyian, amire a város falai romba dőltek.

A három ifjú az izzó kemencében állhatatosan és hűséges szívvel helyezték életüket Isten kezébe, akiket egy pillanatra sem akartak megtagadni, és így tőle elszakadni. Semmi bántódásuk nem esett a lángok közepette.

A választott nép, miután kivonult Egyiptomból és száraz lábbal átkelt a Vörös-tengeren, dalt, győzelmi éneket zengett az Istennek, amelyet minden Húsvét éjjelén hallhatunk a katolikus liturgiában is.

Maga Jézus is dicsőítette Istent. Sőt, ő vitte ezt a legmagasabb fokra.

Az Atya iránti szeretetét a szenvedésre és a halálra is igent mondó önként vállalt áldozatával mutatta ki. Hitte, hogy Isten ebből a legrosszabból a legjobbat hozza ki. Nem véletlenül halljuk a Megfeszített szenvedő ajkairól a 22. zsoltár szavait. A zsoltáros a legnagyobb szenvedés közepette helyezi feltétlen bizalmát Istenbe.

Legyen ez felszólítás számunkra is, akik Isten dicsőítésének szolgálatát végezzük a közösségeinkben! Most sem szabad leállnunk, amikor a járvány miatt sokan megijednek és a félelem keríti hatalmába a szívüket.

Induljanak hát a dicsőítők, menjenek a sereg elején

és adjanak hálát Isten jóságáért, aki még ebben a nagyon kilátástalan helyzetben is az ember oldalán áll, velünk harcol, és mindent a javunkra fordít.

Kezdésnek találkozzunk ma este a monitorok előtt az Ez az a nap! Reménység Esték első online stream alkalmán!

További kapcsolódó írásunk:

Álljon fel az Istent imádó zenei hadsereg!