Müller bíboros: össze kell fognunk a békéért

Gerhard Ludwig Müller bíboros, a Hittani Kongregáció volt prefektusa a Magyar Nemzetnek adott közelmúltbéli interjújában többek között arról beszélt, hogy az egyházban nincs helye ideológiai megosztottságnak.

A német bíboros a keresztényüldözésről szóló nemzetközi konferenciára látogatott Magyarországra, ennek apropóján kérdezte őt a Magyar Nemzet újságírója a modern keresztényüldözésről, az iszlámról, a relativizmusról, és a liberális-konzervatív ellentétről.

Gerhard Ludwig Müller a beszélgetésben kijelentette, hogy a keresztényüldözés az egész világon jelen van. A kommunista diktatúrákban és egyes iszlám államokban másodrendű polgárokként kezelik Krisztus követőit, de

a fejlett nyugati világban is a keresztényellenes ideológiák uralkodnak.

Az iszlámmal kapcsolatban elmondta, hogy a vallásnak vannak olyan tanai, amelyek erőszakosságra buzdítják a híveket, és bár vannak békés, jószándékú muszlimok, szembe kell nézni a valósággal: vannak terrorista szervezetek is. Hangsúlyozta, hogy nekünk, keresztényeknek, bár Krisztus nevében nem válaszolhatunk az erőszakra erőszakkal, le kell győznünk a gyűlöletet, ahogy Jézus is legyőzte a gonoszt. Ehhez elfogadásra, együttműködésre van szükség a különböző vallásúak között, hiszen mindannyian Isten gyermekei vagyunk. A totalitarizmus semmiképp sem lehet megoldás, ahogy ezt a történelem már bizonyította.

Szóba került a nyugati jelenség, a relativizmus, amely a bíboros szerint ellentmondásos önmagával, hiszen ahelyett, hogy szabadságot nyújtana, irányítani akarja az emberek gondolkodásmódját. A befolyásos, gazdag emberek a szabad gondolkodás jegyében dominálni szeretnének. Ráadásul a liberális demokrácia létre sem jöhetett volna a keresztény gondolkodás nélkül, hiszen az egész ideológia alapja, hogy létezik egy személyes Isten.

„Az Ószövetségben fogalmazták meg először az általános emberi méltóság elgondolását. Korábban a gazdag vagy nemes emberek mindig többet számítottak, mint a többség. A természetfölötti kinyilatkoztatásból ered az emberi méltóság fogalma, ami a teremtésre vezethető vissza”- mondta Müller az interjúban.

A bíboros az év elején közzétett egy hitnyilatkozatot, amelyben a katolikus hit tartalmát, az egyház hagyományos tanítását foglalta össze. Ennek azért érezte szükségét, mert az emberek úgy érzik, az egyház sok fontos témával foglalkozik, de kevés szót ejt a lényegről, magáról Jézus Krisztusról.

„Mi hiszünk Isten értelmességében és következetességében, ezért az egyre jobban terjedő öngyűlölet és az emberi teremtmény értékében való kételkedés ellen fel akartam szólalni. Anyagilag gazdagok vagyunk, de lelki téren önbizalomhiánnyal küzd a mai ember, és nincs megfelelő válasza a halálra. Pedig hitünk szerint halálunk után nem a Hadészba, az árnyékvilágba süllyedünk – mint például a görög mitológiában –, hanem hazatérünk az Atyához” – válaszolt a bíboros a hitnyilatkozattal kapcsolatos kérdésre.

Végül arról is szó esett, hogy a mai politikában két ellentétes, egymással szemben álló tábor van jelen; a liberálisok és a konzervatívok, ami azonban nem tesz jót a társadalomnak, és a német bíboros szerint az egyházban sincs helye ilyen ellentéteknek.

„Krisztus egyházat és nem pártokat alapított. Nem voltak liberális és konzervatív apostolai. Mindnyájuknak az egyházat kellett szolgálniuk” – fogalmazott.

 

Kép: facebook.com/kardinalmuller